prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - prosinec 2021
 R14: 845 Ústí nad Labem - Liberec - Pardubice

oběh pro
10. 8.:
R14 (845)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
1063/1064/1348
/1351/1075/1076
1061/1062/1346
/1349/1073/1074
1342/1345/1069
/1070/1354
1341/1065/1066
/1350/1353/1077
1060/1344/1347
/1071/1072/1356
/28173
28174/13571340/1343/1067
/1068/1352/1355
ne 12. 12.845.119
845.313 + 845.106 pk
[1]
845.118 [2] 845.313
845.118 + 845.111 pk
[3]
845.107
845.107 + 845.116 pk
[4]
845.309
845.309 + 845.310 pk
[5]
  845.311 ne 12. 12.
po 13. 12.845.001 845.106 + 845.313 pk
845.111
[6]
845.116
845.313 + 845.106 pk
[7]
845.310
845.107
[8]
845.107
845.309
845.118 + 845.309 pk
[9]
  845.111
845.310
[10]
po 13. 12.
út 14. 12.845.116 [11] 845.310 [12] 845.111
845.310
[13]
845.309 845.107
845.001
845.111
[14]
  845.313 út 14. 12.
st 15. 12.845.311
845.305
[15]
845.307
845.310
[16]
845.312 [17] 845.111 845.118
845.119
845.001 + 845.119 pk
845.119
[18]
  845.310
845.309
[19]
st 15. 12.
čt 16. 12.845.305
845.108
[20]
845.309
845.307
[21]
845.310 845.119
845.309
[22]
845.108
845.311
845.118 + 845.311 pk
[23]
  845.307
845.305
[24]
čt 16. 12.
17. 12.845.108 + 845.305 pk 845.115
845.115 + 845.118 pk
[25]
845.307
845.111 + 845.310 pk
[26]
845.311 845.309
845.317
[27]
  845.310
845.309 + 845.001 pk
[28]
17. 12.
so 18. 12.845.307 845.313
845.310
[29]
845.108 845.317
845.116
[30]
845.311
845.305
[31]
  845.310
845.111 + 845.309 pk
[32]
so 18. 12.
ne 19. 12.845.108
845.001 + 845.310 pk
[33]
845.309
845.305
845.108 + 845.305 pk
[34]
845.310
845.111 + 845.309 pk
[35]
845.313
845.313 + 845.118 pk
[36]
845.116
845.307
845.115 + 845.307 pk
[37]
  845.305
845.317 + 845.116 pk
[38]
ne 19. 12.
po 20. 12.    845.116 + 845.317 pk [39]   845.313   845.310
845.309 + 845.116 pk
[40]
po 20. 12.
út 21. 12.845.318 845.111 př + 845.317           út 21. 12.
st 22. 12.845.116 + 845.313 pk
845.317
[41]
845.305 845.311 845.318 845.309
845.307
845.313 + 845.116 pk
[42]
  845.309 [43] st 22. 12.
čt 23. 12.845.317 + 845.307 pk 845.105 + 845.117 pk
845.311
[44]
845.111 845.313 845.318
845.116
[45]
  845.311
845.318
[46]
čt 23. 12.
pá 24. 12.              pá 24. 12.
so 25. 12.845.311 845.117 845.313       845.307
845.116
[47]
so 25. 12.
ne 26. 12.845.311 845.313 845.307 845.318 845.111   845.305
845.108 + 845.308 pk
[48]
ne 26. 12.
po 27. 12.845.311
845.305
[49]
845.308
845.313
[50]
845.305
845.308
[51]
845.111
845.310
[52]
845.318
845.307
[53]
845.308 [54] 845.313
845.318
[55]
po 27. 12.
út 28. 12.845.308 845.318
845.305
[56]
845.313 845.307
845.105
[57]
845.310
845.311
[58]
  845.305
845.310
[59]
út 28. 12.
st 29. 12.    845.305
845.307
[60]
845.311 845.317   845.318
845.310
[61]
st 29. 12.
čt 30. 12.845.305
845.318
[62]
845.310
845.307
[63]
845.318
845.310
[64]
845.311 845.317
845.313
[65]
  845.307
845.317
[66]
čt 30. 12.
31. 12.845.318 845.317
845.310
[67]
845.307
845.317
[68]
845.313 845.311
845.305
[69]
  845.310
845.311
[70]
31. 12.
oběh pro
10. 8.:
1063/1064/1348
/1351/1075/1076
1061/1062/1346
/1349/1073/1074
1342/1345/1069
/1070/1354
1341/1065/1066
/1350/1353/1077
1060/1344/1347
/1071/1072/1356
/28173
28174/13571340/1343/1067
/1068/1352/1355
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
R14

[1]vlak 1063: 845.119
vlak 1075: 845.313 + 845.106 pk
[2]vlak 1061: 845.118
[3]vlak 1342: 845.313
vlak 1069: 845.118 + 845.111 pk
[4]vlak 1065: 845.107
vlaky 1066, 1350: 845.107 + 845.116 pk
[5]vlak 1060: 845.309
vlak 1071: 845.309 + 845.310 pk
[6]vlak 1061: 845.106 + 845.313 pk
vlak 1062: 845.106 + 845.313 pk, pozn: postrk z Pardubic do Jaroměře
vlak 1346: 845.111
[7]vlak 1342: 845.116
vlak 1070: 845.313 + 845.106 pk
[8]vlak 1341: 845.310
vlak 1065: 845.107
[9]vlak 1060: 845.107
vlak 1344: 845.309
vlak 1071: 845.118 + 845.309 pk
[10]vlak 1343: 845.111
vlak 1067: 845.310
[11]vlak 1348: v úseku Liberec - Rynoltice NAD
[12]vlak 1061: 845.310
[13]vlak 1342: 845.111
vlak 1070: 845.310
[14]vlak 1060: 845.107
vlak 1344: 845.001
vlak 1347: 845.001, pozn: v úseku Rynoltice - Liberec NAD
vlak 1071: 845.111
[15]vlaky 1063, 1064: 845.311
vlak 1348: 845.305
[16]vlak 1061: 845.307
vlaky 1346, 1073: 845.310
[17]vlak 1345: Ústí n.L. - Česká Lípa 845.312, Č.Lípa - Liberec 845.305
[18]vlak 1060: 845.118
vlaky 1344, 1347: 845.119
vlak 1071: 845.001 + 845.119 pk
vlak 1072: 845.119, pozn: z Pardubic do Jaroměře postrk 845.001
[19]vlaky 1340, 1343: 845.310
vlak 1067: 845.309
[20]vlak 1063: 845.305
vlak 1064: -, pozn: R 1064 v úseku Železný Brod-Liberec nahrazen NAD
vlaky 1348, 1351: 845.108
[21]vlak 1062: 845.309, pozn: vlak ukončil jízdu v Turnově (vliv střetu R 1065 s autem na přejezdu v Rádle)
vlaky 1346, 1349, 1073: 845.307
[22]vlak 1341: 845.119
vlak 1065: 845.119, pozn: střet s automobilem na přejezdu u zastávky Rádlo, z Turnova náhradní jednotka 845.309 (od R 1062), zpoždění 50 minut
vlaky 1066, 1350, 1353: 845.309
[23]vlak 1060: 845.108
vlaky 1344, 1347: 845.311
vlak 1071: 845.118 + 845.311 pk
vlak 1072: 845.118 + 845.311 pk, pozn: postrk z Hradce Králové do Jaroměře
[24]vlaky 1340, 1343: 845.307
vlak 1067: 845.305, pozn: z Liberce do Železného Brodu NAD (vliv střetu R 1065 s autem na Rádle), z Ž.Brodu 845.305 od R 1064
vlaky 1068, 1352: 845.305
[25]vlak 1061: 845.115
vlaky 1062, 1346: 845.115 + 845.118 pk
[26]vlak 1342: 845.307
vlak 1069: 845.111 + 845.310 pk
[27]vlak 1060: 845.309
vlak 1344: 845.317
[28]vlaky 1340, 1343: 845.310
vlak 1068: 845.309 + 845.001 pk
[29]vlaky 1061, 1062: 845.313
vlak 1346: 845.310
[30]vlak 1341: 845.317, pozn: u Zdislavy porucha motorové jednotky, vlak se vrátil zpět do Rynolitc, z Rynoltic do Liberce NAD
vlak 1065: 845.116
vlak 1066: 845.116, pozn: veze Betlémské světlo :)
[31]vlak 1060: 845.311
vlak 1344: 845.305
[32]vlaky 1340, 1343: 845.310
vlak 1067: 845.111 + 845.309 pk, pozn: postrk z Liberce do Turnova
[33]vlaky 1063, 1064: 845.108
vlaky 1348, 1351: 845.001 + 845.310 pk
[34]vlaky 1061, 1062: 845.309
vlaky 1346, 1349: 845.305
vlak 1073: 845.108 + 845.305 pk
[35]vlaky 1342, 1345: 845.310
vlaky 1069, 1070: 845.111 + 845.309 pk
[36]vlak 1065: 845.313
vlaky 1066, 1350, 1353: 845.313 + 845.118 pk
[37]vlak 1060: 845.116
vlaky 1344, 1347: 845.307
vlaky 1071, 1072: 845.115 + 845.307 pk
[38]vlak 1343: 845.305
vlak 1067: 845.317 + 845.116 pk, pozn: z Liberce do Turnova druhý postrk 845.311 (pro R 1145 Turnov - Praha)
vlaky 1068, 1352: 845.317 + 845.116 pk
[39]vlak 1069: 845.116 + 845.317 pk
[40]vlak 1340: 845.310
vlak 1068: 845.309 + 845.116 pk
[41]vlak 1063: 845.116 + 845.313 pk
vlak 1075: 845.317
[42]vlak 1060: 845.309
vlaky 1344, 1347: 845.307
vlak 1071: -, pozn: z Liberce do Staré Paky náhradní autobusová doprava
vlak 1072: 845.313 + 845.116 pk
[43]vlak 1352: 845.309
[44]vlak 1061: 845.105 + 845.117 pk
vlak 1346: 845.311
[45]vlak 1060: 845.318
vlak 1344: 845.116
[46]vlak 1343: 845.311
vlak 1067: 845.318, pozn: z Liberce do Turnova postrk 845.309
[47]vlak 1343: 845.307
vlak 1068: 845.116
[48]vlak 1343: 845.305
vlaky 1067, 1068: 845.108 + 845.308 pk
[49]vlaky 1063, 1064: 845.311
vlaky 1348, 1351, 1075, 1076: 845.305
[50]vlaky 1061, 1062: 845.308
vlaky 1346, 1349, 1073, 1074: 845.313
[51]vlaky 1342, 1345: 845.305
vlaky 1069, 1070, 1354: 845.308
[52]vlak 1341: 845.111
vlaky 1065, 1066, 1350, 1353, 1077: 845.310
[53]vlak 1060: 845.318
vlaky 1344, 1347, 1071, 1072: 845.307
[54]vlak 1357: 845.308
[55]vlak 1343: 845.313
vlaky 1067, 1068, 1352, 1355: 845.318
[56]vlaky 1061, 1062: 845.318
vlak 1346: 845.305
[57]vlaky 1341, 1065: 845.307
vlaky 1350, 1353: 845.105
[58]vlak 1060: 845.310
vlaky 1344, 1071: 845.311
[59]vlaky 1340, 1343: 845.305
vlak 1067: 845.310
[60]vlak 1342: 845.305
vlak 1070: 845.307
[61]vlak 1340: 845.318
vlak 1068: 845.310
[62]vlaky 1063, 1064: 845.305
vlaky 1348, 1351, 1075: 845.318
[63]vlaky 1061, 1062: 845.310
vlaky 1346, 1349: 845.307
[64]vlaky 1342, 1345: 845.318
vlak 1069: 845.310
[65]vlak 1060: 845.317
vlaky 1344, 1347, 1071, 1072: 845.313
[66]vlaky 1340, 1343: 845.307
vlak 1067: 845.317
[67]vlaky 1061, 1062: 845.317
vlak 1346: 845.310
[68]vlaky 1342, 1345: 845.307
vlak 1069: 845.317
[69]vlak 1060: 845.311
vlaky 1344, 1347: 845.305
[70]vlaky 1340, 1343: 845.310
vlak 1067: 845.311