prosinec 2016 leden 2017 únor 2017 březen 2017 duben 2017 květen 2017 červen 2017 červenec 2017 srpen 2017 září 2017 říjen 2017 listopad 2017 prosinec 2017
aktuální nasazení | přehled výkonů | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - duben 2017
TS 141 a 142: 151 DKV Olomouc PJ Bohumín

datumTS 141 (151)TS 142 (151)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den1. den2. den
EN 444Ex 546Ex 141Ex 140Sv 9994Os 9911Rx 885Rx 888Rx 895Rx 896Rx 893Rx 880Os 3863Os 3842Rx 881Lv 70230Rx 892Rx 891Rx 882R 957Rx 883Rx 890Lv 70231Os 3846Rx 887Rx 886Rx 897Rx 894Rx 889Rx 884Ex 547EN 445R 341Ex 142Ex 545Ex 545Ex 544Ex 544Ex 143R 340Ex 541IC 116EC 145EC 145Ex 144Ex 144EC 117Ex 540
so 1. 4.151.011 -     - -       151.012       - -             -             151.019   -     151.004 -   151.027 -     -     -   -   - so 1. 4.
ne 2. 4.151.016 -     - -       151.014       - -             -                 151.020 -   151.019   - -       -   -   - 151.023     ne 2. 4.
po 3. 4.- 151.027     151.016         151.011       151.014   -         151.012   - -       151.007       - 151.020     - 151.019 -     151.023   -   151.006 -   - po 3. 4.
út 4. 4.-   151.006       151.027     151.016           -   151.011         - - 151.014       151.012     -   151.007   - 151.020 -     - 151.019 -     -   - út 4. 4.
st 5. 4.-   151.008             151.027           - 151.016           - -               -       -   -     -   -     -   - st 5. 4.
čt 6. 4.-   151.004           151.008 151.006           -     151.027       - -     151.016   151.011     -     151.012 -   - 151.020   -   - 151.019   - 151.023 - čt 6. 4.
7. 4.- 151.014                           -   151.006         - -             -         -   - 151.012   - 151.023 -     -   - 7. 4.
so 8. 4.151.020 -     - -       151.004       - -             -                 -       -     -     -     - 151.023 -   - so 8. 4.
ne 9. 4.151.007 -     - - 151.020     151.014       - - 151.004   151.004     151.008 -           151.006       - 151.016     - - 151.027     - 151.023 -   - 151.019     ne 9. 4.
po 10. 4.-   151.012   151.007         151.020       151.014   -         151.011   - -       151.008       - 151.027     - 151.016 -         -   151.023 -   - po 10. 4.
út 11. 4.- 151.006                           -     151.020       - -     151.014   151.011     - 151.016     -   -     -   - 151.023   -   - út 11. 4.
st 12. 4.-     151.008         151.006   151.012         -     151.007       - -   151.020       151.014   -     151.011 -   - 151.016   -   - 151.004   - 151.023 - st 12. 4.
čt 13. 4.-             151.008   151.006 151.006 [1] 163.091       -   151.012         - -             -         -   -     -   -   151.004 -   - čt 13. 4.
14. 4.  -     - -       151.008       - -             -         151.012       -         - -       -   -   -       14. 4.
so 15. 4.  -   151.027 - -     151.019   151.016     - -       151.008     -         151.011       - 151.012     - 151.007   - 151.020   -   151.023 -   - 151.004 - so 15. 4.
ne 16. 4.151.014 -     - -   151.027           - -   151.016         -     151.008       151.011   -       151.012 - -   151.007   -   - 151.004 -       ne 16. 4.
po 17. 4.  -     - -     151.014 151.027       - -     151.019       -   151.016         151.008     - 151.006     - -       -   - 151.023 -       po 17. 4.
út 18. 4.-   151.011       151.020     151.014           -   151.027         - -   151.019       151.016   -   151.008   -   - 151.006   -   - 151.007   - 151.023 - út 18. 4.
st 19. 4.- 151.004     151.011         151.020         151.014 -         151.027   - -       151.019       -     151.016 - 151.008 -     -   - 151.006   - 151.007 - st 19. 4.
čt 20. 4.- 151.008     151.004         151.011           -     151.020     151.014 - -         151.027     -     151.019 -   -   151.016 -   -     -   - čt 20. 4.
21. 4.-   151.016       151.012       151.004         -     151.011     151.020 - -         151.014   -   151.023     - 151.019 -     - 151.006 -   151.007 -   - 21. 4.
so 22. 4.  - 151.027   - - 151.016     151.012       - -   151.004       151.011 -           151.020     -     151.014 -   151.023 -     -   151.007 - 151.008 - 151.008
151.006
- so 22. 4.
ne 23. 4.  - 151.023   - -     151.027   151.016     - -     151.012       -       151.004     151.011     -   151.020   - -   151.014   - 151.006 -   - 151.007 151.007   ne 23. 4.
po 24. 4.- 151.019         151.023     151.027           -     151.016     151.012 - -       151.004       - 151.007     - 151.020 -     151.008 151.014 -   151.006 -   - po 24. 4.
út 25. 4.- 151.011       151.019       151.023         151.027 -           151.016 - -       151.012       -   151.004   -   -     - 151.020 -   151.014 -   - út 25. 4.
st 26. 4.-     151.008         151.011 151.019           - 151.023           - -     151.027 151.016       - 151.012     - 151.004 -     -   - 151.014   -   - st 26. 4.
čt 27. 4.-   151.007           151.008     151.011       -   151.019         - -   151.023   151.027       -   151.004   -   -     -   -     - 151.014 - čt 27. 4.
28. 4.-     151.016         151.007       151.008     -     151.011       - -     151.019     151.023 -       151.027 -   -   151.004 -   - 151.014   -   - 28. 4.
so 29. 4.  -   151.004 - -   151.016   151.007       - -     151.008       -       151.011       151.019 -   151.023   -     - 151.027   - 151.012   -   - 151.014 - so 29. 4.
ne 30. 4.  -   151.020 - -     151.004 151.016       - -       151.007     -         151.008     151.011 -   151.006     - -   151.023   -   - 151.027 -   151.012   ne 30. 4.
datumEN 444Ex 546Ex 141Ex 140Sv 9994Os 9911Rx 885Rx 888Rx 895Rx 896Rx 893Rx 880Os 3863Os 3842Rx 881Lv 70230Rx 892Rx 891Rx 882R 957Rx 883Rx 890Lv 70231Os 3846Rx 887Rx 886Rx 897Rx 894Rx 889Rx 884Ex 547EN 445R 341Ex 142Ex 545Ex 545Ex 544Ex 544Ex 143R 340Ex 541IC 116EC 145EC 145Ex 144Ex 144EC 117Ex 540datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den1. den2. den
TS 141TS 142

[1]porucha 151.006 ve stanici Hulín
„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde