prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - prosinec 2021
 TS 410 - 412, 610: 471 a 650 PP Bohumín

oběh pro
10. 12.:
TS 410 (471)TS 411 (471)TS 412 (471)TS 610 (650)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
2900/2900/2835
/3410/3411/3418
/3419/3426/3427
/2832/28915/2915
3402/3405/3412
/3413/3420/3421
/3428/3429/2834
/2837
2831/3406/3407
/3414/3415/3422
/3423/3430/3431
/2836/2839
3400/2833/3408
/3409/3416/3417
/3424/3425/3432
/3433/2838/28919
--------
ne 12. 12.471.054 471.025 471.024 471.055 471.035 - 471.081 471.083 471.080 471.082 650.007 650.008 ne 12. 12.
po 13. 12.471.055 471.025
[1]
460.005 + 460.006 471.024 460.061 + 460.062 471.035 471.082 471.081 471.083 471.080 460.009 + 460.010
650.008
[2]
650.007 po 13. 12.
út 14. 12.471.035 471.055 471.025 460.005 + 460.006 460.061 + 460.062 471.024 471.083 471.082 471.081 471.080 650.007 650.008 út 14. 12.
st 15. 12.471.024 471.035 471.055 471.025 460.005 + 460.006 460.061 + 460.062 471.080 471.083 471.082 471.081 650.008 650.007 st 15. 12.
čt 16. 12.471.025 471.024 471.035 471.055 460.009 + 460.010 460.005 + 460.006 471.081 471.080 471.083 471.082 650.007 650.008 čt 16. 12.
17. 12.460.063 + 460.064 471.025 471.024 471.035 460.005 + 460.006 460.009 + 460.010 471.083 471.081 471.080 471.082 650.008 650.007 17. 12.
so 18. 12.471.055
460.061 + 460.062
471.024
[3]
471.025 471.035 471.024
460.063 + 460.064
[4]
- - 471.082 471.083 471.081 471.080 650.007 650.008 so 18. 12.
ne 19. 12.471.024 471.025 460.063 + 460.064 471.035 460.061 + 460.062 - 471.080 471.082 471.083 471.081 650.008 650.007 ne 19. 12.
po 20. 12.471.035 471.025 471.024 460.063 + 460.064 471.055 460.061 + 460.062 471.081 471.080 471.082 471.083 650.007 650.008 po 20. 12.
út 21. 12.471.055 471.035 471.025 471.024 460.061 + 460.062 460.009 + 460.010 471.083 471.081 471.080 471.082 650.008 650.007 út 21. 12.
st 22. 12.471.024 471.055 471.035 471.025 460.015 + 460.016 460.063 + 460.064 471.082 471.083 471.081 471.080 650.008 650.007 st 22. 12.
čt 23. 12.460.014 + 460.025 471.025 471.055 471.035 460.063 + 460.064 460.015 + 460.016 471.080 471.082 471.083 471.081 650.007 650.008 čt 23. 12.
24. 12.460.015 + 460.016 471.025 471.035 471.055 - - 471.081 471.080 471.082 471.083 650.008 650.007 24. 12.
so 25. 12.471.055 471.025 460.015 + 460.016 471.035 - - 471.083 471.081 471.080 471.082 650.007 650.008 so 25. 12.
ne 26. 12.471.055 471.025 471.035 460.015 + 460.016 460.009 + 460.010 - 471.082 471.083 471.081 471.080   650.007 ne 26. 12.
po 27. 12.471.024 471.025 471.055 471.035 460.014 + 460.025 460.009 + 460.010 471.080 471.083 471.082 471.081 650.007 650.008 po 27. 12.
út 28. 12.460.063 + 460.064 471.024 471.025 471.055 460.009 + 460.010 460.014 + 460.025 471.081
471.080
[5]
471.080
471.083
[6]
471.083
471.035
[7]
471.082
750.715 + 471.082
471.081
[8]
650.008 ! 650.007 ! út 28. 12.
st 29. 12.471.055 471.035 471.024 471.025 460.063 + 460.064 460.014 + 460.025 471.081 471.083
460.009 + 460.010
460.061 + 460.062
[9]
471.080 471.082 650.007 650.008 st 29. 12.
čt 30. 12.471.025 471.055 471.035 471.024 460.014 + 460.025 460.063 + 460.064 471.082 471.081 460.061 + 460.062 471.080 650.008 650.007 čt 30. 12.
31. 12.460.061 + 460.062 471.025 471.055 471.035 460.063 + 460.064 460.014 + 460.025 471.080 471.082 471.081 471.024
460.005 + 460.006
471.024
[10]
650.007 650.008 31. 12.
oběh pro
10. 12.:
2900/2900/2835
/3410/3411/3418
/3419/3426/3427
/2832/28915/2915
3402/3405/3412
/3413/3420/3421
/3428/3429/2834
/2837
2831/3406/3407
/3414/3415/3422
/3423/3430/3431
/2836/2839
3400/2833/3408
/3409/3416/3417
/3424/3425/3432
/3433/2838/28919
--------datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 410TS 411TS 412TS 610

[1]vlak 3444: -
vlak 1605: 471.025
[2]vlak 3360: 460.009 + 460.010
vlak 3052: 650.008
[3]vlak 3411: 471.055
vlak 3418: 471.055, pozn: Porucha EJ v ŽST Opava východ
vlak 3419: 460.061 + 460.062, pozn: Vlak 3419 výchozí ze ŽST Ostrava-Svinov
vlak 2915: 471.024
[4]vlak 2833: 471.024
vlak 3433: 460.063 + 460.064
[5]vlak 2926: 471.081
vlak 2931: 471.080, pozn: stažena od Os 2928 náhradou za EJ 471.081
[6]vlak 2928: 471.080
vlak 2933: 471.083, pozn: stažena od Os 2930 náhradou za EJ 471.080
[7]vlak 2930: 471.083
vlak 2935: 471.035
[8]vlak 2921: 471.082
vlak 2924: 750.715 + 471.082, pozn: Technická závada EJ mezi ŽST Karviná hl.n. a odbočkou Koukolná, zpoždění Os 2924 o + 170min., vlak ukončil jízdu v ŽST Dětmarovice, do ŽST Bohumín jako Sv 2924 (odj.10:35 Dětmarovice)
vlak 2929: 471.081, pozn: stažena od Os 2926 náhradou za porouchanou EJ 471.082
[9]vlak 2933: 471.083
vlak 2943: 471.083, pozn: Porucha EJ v zastávce Dolní Lutyně, vlak 2943 v úseku Dolní Lutyně - Mosty u Jablunkova odřeknut
vlak 2944: 460.009 + 460.010, pozn: Vlak 2944 v úseku Mosty u Jablunkova - Bohumín odřeknut
vlak 2951: 460.009 + 460.010, pozn: Vlak 2951 na odjezdu ze ŽST Bohumín o +33 min. opožděn
vlak 2952: 460.061 + 460.062, pozn: V ŽST Bohumín proběhla výměna EJ 460.009/010 za náhradní soupravu
[10]vlak 2924: 471.024
vlak 2929: 460.005 + 460.006, pozn: V ŽST Bohumín proběhla výměna EJ 471.024 za náhradní soupravu
vlak 2937: 471.024, pozn: V ŽST Bohumín proběhla výměna EJ 460.005/006 za náhradní soupravu