prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱

Přehled nasazení - únor 2022
 TS 410 - 412, 610: 471 a 650 PP Bohumín

oběh pro
10. 12.:
TS 410 (471)TS 411 (471)TS 412 (471)TS 610 (650)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
2900/2900/2835
/3410/3411/3418
/3419/3426/3427
/2832/28915/2915
3402/3405/3412
/3413/3420/3421
/3428/3429/2834
/2837
2831/3406/3407
/3414/3415/3422
/3423/3430/3431
/2836/2839
3400/2833/3408
/3409/3416/3417
/3424/3425/3432
/3433/2838/28919
--------
út 1. 2.460.014 + 460.025 471.055 471.024 471.025 460.015 + 460.016 460.005 + 460.006 471.056 471.081 [1] 471.035 471.082 650.008 650.007 út 1. 2.
st 2. 2.460.014 + 460.025 460.061 + 460.062 471.055 471.024 460.009 + 460.010 460.015 + 460.016 471.025 471.056 471.081 [2] 471.080 650.007 650.008 st 2. 2.
čt 3. 2.460.014 + 460.025 460.005 + 460.006
471.024
[3]
471.056 471.055 460.015 + 460.016 460.009 + 460.010 471.080 471.025 471.082 471.081 [4] 650.008 650.007 čt 3. 2.
4. 2.460.014 + 460.025 471.055 471.024 471.056 460.009 + 460.010 460.015 + 460.016 471.081 [5] 471.080 471.025 471.082 650.007 650.008 4. 2.
so 5. 2.471.056 471.055 460.014 + 460.025 471.024 - - 471.082 471.081 [6] 471.080 471.025 650.008 650.007 so 5. 2.
ne 6. 2.471.056 471.055 471.024 460.014 + 460.025 460.005 + 460.006 - 471.025
471.080
471.025
[7]
471.082
471.035
471.082
[8]
471.080
471.025
471.080
[9]
471.035
471.082
471.035
[10]
650.007 650.008 ne 6. 2.
po 7. 2.460.061 + 460.062 471.055 471.056 471.024 460.063 + 460.064 460.005 + 460.006 471.080 471.025 [11] 471.082 471.035 [12] 650.007 650.008 [13] po 7. 2.
út 8. 2.460.061 + 460.062 471.024 471.055 471.056 460.005 + 460.006 460.063 + 460.064 471.035 471.082 471.025 471.080 650.007 650.008 út 8. 2.
st 9. 2.471.056 471.025 471.024 471.055 460.015 + 460.016 460.005 + 460.006 471.081 471.035 471.082 471.080 650.008 650.007 st 9. 2.
čt 10. 2.471.055 471.056 471.025 471.024 460.005 + 460.006 460.015 + 460.016 471.080 460.014 + 460.025 [14] 471.035 471.082 650.007 650.008 čt 10. 2.
11. 2.471.055 471.024 471.056 471.025
460.005 + 460.006
[15]
460.015 + 460.016 460.005 + 460.006 [16] 471.082 471.080 460.014 + 460.025 471.035 650.008 650.007 11. 2.
so 12. 2.460.005 + 460.006 471.024 471.055 471.056
460.009 + 460.010
[17]
- - 471.025 471.082 471.080 471.035 650.008 650.007 so 12. 2.
ne 13. 2.471.024 460.005 + 460.006 460.015 + 460.016 471.055 460.009 + 460.010 - 471.035 471.025 471.082 471.080 650.007 650.008 ne 13. 2.
po 14. 2.471.055 471.056 471.024 460.015 + 460.016 460.005 + 460.006 460.009 + 460.010 471.080 471.035 471.025 471.082 650.008 650.007 po 14. 2.
út 15. 2.460.009 + 460.010 471.025 471.056 471.024 460.015 + 460.016 460.005 + 460.006 471.082 471.080 471.035 471.081 [18] 650.007 650.008 út 15. 2.
st 16. 2.460.009 + 460.010 471.024 471.025 471.056 460.005 + 460.006 460.015 + 460.016 471.081 [19] 471.082 471.080 471.035 650.008 650.007 st 16. 2.
čt 17. 2.460.061 + 460.062 471.056 471.024 471.025 460.015 + 460.016 460.005 + 460.006 471.035 471.081 [20] 471.082 471.080 650.007 650.008 čt 17. 2.
18. 2.471.055 471.025 471.056 471.024 460.061 + 460.062 460.005 + 460.006 471.080 471.035 471.081 [21] 471.082 650.008 650.007 18. 2.
so 19. 2.471.024 471.025 460.061 + 460.062 471.056 - - 471.082
460.015 + 460.016
[22]
471.080 471.035 471.081 [18] 650.007 650.008 so 19. 2.
ne 20. 2.471.024 471.025 [23] 471.056 460.061 + 460.062 471.025 [24] - 471.035 460.015 + 460.016
471.082
[25]
471.080 471.081 [26] 650.008 650.007 ne 20. 2.
po 21. 2.460.005 + 460.006 460.009 + 460.010 471.024 471.056 [27] 460.063 + 460.064 460.015 + 460.016 [28] 471.081 [5] 471.035 471.082 471.025 650.007 650.008 po 21. 2.
út 22. 2.460.015 + 460.016
460.063 + 460.064
[29]
471.025 [30] 460.061 + 460.062
460.009 + 460.010
[31]
471.024
460.014 + 460.025
[32]
460.015 + 460.016 [33] 460.005 + 460.006
471.024
[34]
471.056 471.081 [20] 471.035 471.082 650.008 650.007 út 22. 2.
st 23. 2.460.015 + 460.016
460.063 + 460.064
[35]
471.024 [36] 471.025 460.009 + 460.010
460.006 + 460.005
460.061 + 460.062
[37]
460.005 + 460.006
460.015 + 460.016
[38]
460.005 + 460.006
460.062 + 460.061
460.009 + 460.010
[39]
471.082 471.056 471.081 [40] 471.035 650.007 650.008 st 23. 2.
čt 24. 2.460.009 + 460.010
460.061 + 460.062
[41]
471.035
471.024
[42]
471.024
460.005 + 460.006
[43]
471.025
471.035
[44]
460.061 + 460.062
460.009 + 460.010
[45]
460.005 + 460.006
460.014 + 460.025
[46]
471.080 471.082 471.056 471.081 [47] 650.008 650.007 čt 24. 2.
25. 2.471.035
460.061 + 460.062
[48]
471.025
471.024
[49]
460.009 + 460.010 471.025 [24] 471.035 [50] 471.025
460.015 + 460.016
[51]
471.081 [5] 471.080 471.082 471.056 650.007 650.008 25. 2.
so 26. 2.471.025 471.024 471.035 460.009 + 460.010 - - 471.056 471.081 [52] 471.080 471.082 650.008 650.007 so 26. 2.
ne 27. 2.471.025 471.024 460.005 + 460.006 471.035 460.061 + 460.062 - 471.082 471.056 460.063 + 460.064 471.080 650.007 650.008 ne 27. 2.
po 28. 2.471.035
460.063 + 460.064
[53]
471.024 [54] 471.025
460.061 + 460.062
[55]
460.005 + 460.006 471.035 [50] 471.024 [56] 471.080 471.082 471.056 471.081 [26] 650.008 650.007 po 28. 2.
oběh pro
10. 12.:
2900/2900/2835
/3410/3411/3418
/3419/3426/3427
/2832/28915/2915
3402/3405/3412
/3413/3420/3421
/3428/3429/2834
/2837
2831/3406/3407
/3414/3415/3422
/3423/3430/3431
/2836/2839
3400/2833/3408
/3409/3416/3417
/3424/3425/3432
/3433/2838/28919
--------datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 410 (471)TS 411 (471)TS 412 (471)TS 610 (650)

[1]vlak 2925: ŘV 971.083 + VV 071.083
[2]vlak 2946: ŘV 971.083 + VV 071.083
[3]vlak 1605: 460.005 + 460.006
vlak 1621: 471.024
[4]vlak 2948: ŘV 971.083 + VV 071.083
[5]vlak 2923: ŘV 971.083 + VV 071.083
[6]vlak 2920: ŘV 971.083 + VV 071.083
[7]vlaky 2939, 2942: 471.025, pozn: Vlivem MÚ (poškození TV) je v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n. zavedena NAD, dále jede EJ 471.080
vlak 2949: 471.080, pozn: Vlivem MÚ (poškození TV) je v úseku Karviná hl.n. - Louky nad Olší zavedena NAD, dále jede EJ 471.025
vlak 2950: 471.025
[8]vlaky 2928, 2944: 471.082, pozn: Vlivem MÚ (poškození TV) je v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n. zavedena NAD, dále jede EJ 471.035
vlak 2951: 471.035, pozn: Vlivem MÚ (poškození TV) je v úseku Karviná hl.n. - Louky nad Olší zavedena NAD, dále jede EJ 471.082
vlak 2952: 471.082
[9]vlaky 2927, 2945: 471.080, pozn: Vlivem MÚ (poškození TV) je v úseku Karviná hl.n. - Louky nad Olší zavedena NAD, dále jede EJ 471.025
vlak 2946: 471.025, pozn: Vlivem MÚ (poškození TV) je v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n. zavedena NAD, dále jede EJ 471.080
vlak 2953: 471.080
[10]vlaky 2929, 2947: 471.035, pozn: Vlivem MÚ (poškození TV) je v úseku Karviná hl.n. - Louky nad Olší zavedena NAD, dále jede EJ 471.082
vlak 2948: 471.082, pozn: Vlivem MÚ (poškození TV) je v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n. zavedena NAD, dále jede EJ 471.035
vlak 2955: 471.035
[11]vlak 2936: Vlak 2936 mimořádně ukončen v ŽST Ostrava-Svinov
vlak 2943: Vlak 2943 mimořádně výchozí ze ŽST Ostrava-Svinov
[12]vlak 2940: Vlak 2940 mimořádně ukončen v ŽST Ostrava-Svinov
[13]vlak 3367: Vlak 3367 mimořádně ukončen v ŽST Bohumín
vlak 3054: Vlak 3054 mimořádně výchozí ze ŽST Bohumín
[14]vlak 2936: 460.014 + 460.025
[15]vlak 3409: 471.025
vlak 2915: 460.005 + 460.006
[16]vlak 3410: 460.005 + 460.006
[17]vlak 3400: 471.056
vlak 2833: -, pozn: Porucha EJ 471.056 v ŽST Ostrava-Kunčice, dále jako Lv 54252 (odj. 9:16) přes Svinov do Bohumína
vlak 3408: 460.009 + 460.010, pozn: pouze v úseku Svinov - Opava
[18]vlak 2921: ŘV 971.083 + VV 071.083
[19]vlak 2926: ŘV 971.083 + VV 071.083
[20]vlak 2936: ŘV 971.083 + VV 071.083
[21]vlak 2938: ŘV 971.083 + VV 071.083
[22]vlak 2923: 471.082
vlak 2939: 460.015 + 460.016
[23]vlak 3405: 471.025
[24]vlak 2915: 471.025
[25]vlak 2928: 460.015 + 460.016
vlak 2943: 471.082
[26]vlak 2929: ŘV 971.083 + VV 071.083
[27]vlak 3400: 471.056
[28]vlak 2835: 460.015 + 460.016
[29]vlak 3424: 460.015 + 460.016
vlak 3425: 460.063 + 460.064
[30]vlak 1621: 471.025
[31]vlak 1622: 460.061 + 460.062
vlak 1630: 460.009 + 460.010
[32]vlak 3408: 471.024
vlak 1627: 460.014 + 460.025
[33]vlak 3430: 460.015 + 460.016
[34]vlak 2835: 460.005 + 460.006
vlak 3427: 471.024
[35]vlak 1619: 460.015 + 460.016
vlak 3425: 460.063 + 460.064
[36]vlak 1605: 471.024
[37]vlak 3408: 460.009 + 460.010
vlak 3416: 460.006 + 460.005
vlak 3417: 460.061 + 460.062, pozn: Ostrava-Svinov-Český-Těšín
[38]vlak 3415: 460.005 + 460.006
vlak 3430: 460.015 + 460.016
[39]vlak 2835: 460.005 + 460.006
vlak 3411: 460.062 + 460.061, pozn: Změna oběhu způsobená výukou Háj ve Slezsku - Ostrava - Svinov
vlak 3419: 460.009 + 460.010
[40]vlak 2946: 471.081
[41]vlak 3446: 460.009 + 460.010
vlak 3424: 460.061 + 460.062
[42]vlak 1605: 471.035, pozn: Oběhy nemusí platit-výluka Opava-Východ-Háj ve Slezsku(údržba tratě)
vlak 1626: 471.024
[43]vlak 1606: 471.024
vlak 1625: 460.005 + 460.006
[44]vlak 3408: 471.025
vlak 1623: 471.035
[45]vlak 3406: 460.061 + 460.062
vlak 3422: 460.009 + 460.010
[46]vlak 2835: 460.005 + 460.006
vlak 3426: 460.014 + 460.025
[47]vlak 2947: ŘV 971.083 + VV 071.083
[48]vlak 3446: 471.035
vlak 3432: 460.061 + 460.062
[49]vlak 1605: 471.025
vlak 1629: 471.024
[50]vlak 3430: 471.035
[51]vlak 3418: 471.025, pozn: Český Těšín-Háj ve Slezsku jede 471.025
vlak 3427: 460.015 + 460.016
[52]vlak 2928: ŘV 971.083 + VV 071.083
[53]vlak 1600: 471.035
vlak 1611: 460.063 + 460.064
[54]vlak 28920: 471.024
[55]vlak 1602: 471.025
vlak 1622: 460.061 + 460.062
[56]vlak 3411: 471.024