prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - květen 2022
 TS 410 - 412, 610: 471 a 650 PP Bohumín

oběh pro
9. 12.:
TS 410 (471)TS 411 (471)TS 412 (471)TS 610 (650)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
1600/1600/3443
/3446/1607/1612
/1611/1616/1615
/1620/1619/3424
/3425/3432/3433
/2838/28919
28920/3444/1605
/1610/1613/1618
/1621/1626/1629
2993/1602/1601
/1606/1609/1614
/1617/1622/1625
/1630/3431/2836
/2839
3400/1603/3408
/3409/3416/3417
/1624/1623/1628
/1627/1632/1632
/2915
2831/3406/3407
/3414/3415/3422
/3423/3430/1633
2900/2835/3410
/3411/3418/3419
/3426/3427/2832
/28915
------
ne 1. 5.471.024 471.056 471.057 460.014 + 460.025 460.015 + 460.016 - 471.080 471.035 471.025 471.082 650.007 650.008 ne 1. 5.
po 2. 5.460.063 + 460.064 471.025 471.024 471.057 460.009 + 460.010 460.015 + 460.016 471.082 471.080 471.035 471.056 650.008 650.007 po 2. 5.
út 3. 5.471.035 460.063 + 460.064 471.025 471.024 460.015 + 460.016 460.061 + 460.062 [1] 471.056 471.082 471.080 471.057 650.007 650.008 út 3. 5.
st 4. 5.471.024 460.063 + 460.064 471.035 471.025 460.014 + 460.025 460.015 + 460.016 471.057 471.056 471.082 471.080 650.008 650.007 st 4. 5.
čt 5. 5.471.025 460.063 + 460.064 471.024 471.035 460.015 + 460.016 460.014 + 460.025 471.080 471.057 471.056 471.082 650.007 650.008 čt 5. 5.
6. 5.471.025 471.035 460.063 + 460.064 471.024 460.014 + 460.025 460.015 + 460.016 471.056 471.080 471.057 471.082 650.008 650.007 6. 5.
so 7. 5.471.024
471.025
[2]
471.035
471.024
[3]
471.025
471.035
[4]
460.063 + 460.064 - - 471.082 471.056 471.080 471.057 650.007 650.008 so 7. 5.
ne 8. 5.471.025 471.024 460.063 + 460.064 471.035 460.014 + 460.025 - 471.057 471.082 471.056 471.080 650.008 650.007 ne 8. 5.
po 9. 5.471.024 471.035 471.025 460.063 + 460.064 460.005 + 460.006 460.014 + 460.025 471.080 471.057 471.082 471.056 650.007 650.008 po 9. 5.
út 10. 5.460.063 + 460.064 471.024 471.035 471.025 460.015 + 460.016 460.005 + 460.006 471.057 471.080 471.082 471.056 650.008 650.007 út 10. 5.
st 11. 5.460.063 + 460.064 471.025 471.024 471.035 460.005 + 460.006 460.015 + 460.016 471.057 471.082 471.080 471.056 650.007 650.008 st 11. 5.
čt 12. 5.460.063 + 460.064 471.035 471.025 471.024 460.015 + 460.016 460.005 + 460.006 471.056 471.057 471.082 471.080 650.008 650.007 čt 12. 5.
13. 5.460.063 + 460.064 471.024 471.035 471.025 460.005 + 460.006 460.015 + 460.016 471.080 471.056 471.057 471.082 650.007 650.008 13. 5.
so 14. 5.471.025 471.024 460.009 + 460.010 471.035 - - 471.057 471.080 471.056 471.082 650.008 650.007
460.063 + 460.064
[5]
so 14. 5.
ne 15. 5.471.025 471.024 460.015 + 460.016 460.009 + 460.010 460.061 + 460.062 - 471.082 471.057 471.080 471.056 471.035 650.008 ne 15. 5.
po 16. 5.471.035 471.024 471.025 460.015 + 460.016 460.014 + 460.025 460.061 + 460.062
460.005 + 460.006
[6]
471.082 471.057 460.009 + 460.010 471.056 650.008 650.007 po 16. 5.
út 17. 5.471.054 471.035 471.024 471.025 460.005 + 460.006 460.014 + 460.025 471.056 471.082
[7]
471.057 471.080 650.007 650.008 út 17. 5.
st 18. 5.460.063 + 460.064 471.054 471.035 471.024 460.014 + 460.025 460.005 + 460.006 471.080 471.056 471.082 471.057 650.008 650.007 st 18. 5.
čt 19. 5.460.063 + 460.064 471.024 471.054 471.035 460.005 + 460.006 460.014 + 460.025 471.057 471.080 471.056 471.082 650.007 650.008 čt 19. 5.
20. 5.460.063 + 460.064 471.035 471.024 471.054 460.014 + 460.025 460.005 + 460.006 471.056 471.057
460.061 + 460.062
[8]
471.080 471.082 650.008 [9] 650.007
810.180
[10]
20. 5.
so 21. 5.471.054 471.035 460.063 + 460.064 471.024 - - 471.080 471.056 471.057 471.082 650.007 650.008 so 21. 5.
ne 22. 5.471.054 471.035 471.024 460.063 + 460.064   - 471.057 471.080 471.082 471.056 650.008 650.007 ne 22. 5.
po 23. 5.460.063 + 460.064 460.015 + 460.016
460.014 + 460.025
[11]
471.054
471.035
[12]
471.024 460.061 + 460.062
471.054
[13]
471.035
460.015 + 460.016
460.061 + 460.062
[14]
471.082 471.057 471.080 471.056 650.007 650.008 po 23. 5.
út 24. 5.460.015 + 460.016 460.063 + 460.064
471.054
[15]
460.061 + 460.062
843.026
471.024
[16]
471.035
460.063 + 460.064
[17]
471.054
471.035
[18]
471.024
460.063 + 460.064
460.005 + 460.006
[19]
471.056 471.082 471.057 471.058
471.080
[20]
650.008 650.007 út 24. 5.
st 25. 5.471.058 471.025 471.054
843.022
471.054
[21]
471.024 460.005 + 460.006 460.063 + 460.064 471.035 471.056 471.082 471.057 650.007 650.008 st 25. 5.
čt 26. 5.471.058 471.024 471.025
843.026
471.025
[22]
471.054 460.063 + 460.064 460.005 + 460.006 471.057 471.035 471.056 471.082 650.008 650.007 čt 26. 5.
27. 5.471.054 471.058 471.024 471.025 460.005 + 460.006 460.063 + 460.064
460.009 + 460.010
[23]
471.082 471.057 471.035 471.056 650.007 650.008 27. 5.
so 28. 5.471.025 460.061 + 460.062 471.035 471.024 - - 471.054 [24] 471.082 [25] 471.057 [26] 471.058
460.063 + 460.064
[27]
650.008 650.007 so 28. 5.
ne 29. 5.471.025 460.061 + 460.062 471.024
471.056
[28]
471.035 460.005 + 460.006 - 471.057 471.054 471.082 471.080 650.007 650.008 ne 29. 5.
po 30. 5.471.035 471.058 471.025 471.056 460.015 + 460.016 460.005 + 460.006 471.080 471.057 471.054 471.082 650.008 650.007 po 30. 5.
út 31. 5.471.035 471.054 471.058 471.025 460.005 + 460.006 460.014 + 460.025 471.056 471.080 471.057 471.082 650.007 650.008 út 31. 5.
oběh pro
9. 12.:
1600/1600/3443
/3446/1607/1612
/1611/1616/1615
/1620/1619/3424
/3425/3432/3433
/2838/28919
28920/3444/1605
/1610/1613/1618
/1621/1626/1629
2993/1602/1601
/1606/1609/1614
/1617/1622/1625
/1630/3431/2836
/2839
3400/1603/3408
/3409/3416/3417
/1624/1623/1628
/1627/1632/1632
/2915
2831/3406/3407
/3414/3415/3422
/3423/3430/1633
2900/2835/3410
/3411/3418/3419
/3426/3427/2832
/28915
------datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 410TS 411TS 412TS 610

[1]vlak 3418: Závada na EJ v ŽST Albrechtice u ČT, souprava opravena, pokračuje dále s +27 min.
[2]vlak 3427: 471.024
vlak 2915: 471.025
[3]vlak 3402: 471.035
vlak 3428: 471.024
[4]vlak 2831: 471.025
vlak 3430: 471.035
[5]vlaky 3360, 3371: 650.007
vlaky 3372, 3375: 460.063 + 460.064
[6]vlak 2835: 460.061 + 460.062
vlak 3410: 460.005 + 460.006, pozn: u vlaku 3410 ve Svinově výměna souprav, 61/62 do depa, 05/06 náhrada v oběhu
vlak 3411: 460.005 + 460.006
[7]vlak 2959: 471.082
vlak 2944: -, pozn: NAD Ostrava-Svinov - Studénka, obsazený úsek a poškozené TV v Jistebníku
vlak 2951: -, pozn: NADStudénka - Ostrava-Svinov, obsazený úsek a poškozené TV v Jistebníku
[8]vlak 2928: 471.057
vlak 2943: 460.061 + 460.062
[9]vlak 3059: Z důvodu výluky jede ze ŽST Bohumín jako Sv do Ostravy-Svinov, dále jako Os 94953 Ostrava-Svinov (23:58) - Bohumín (0:11)
[10]vlak 3000: 650.007
vlak 3374: 650.007, pozn: Z důvodu výluky je nutno v ŽST Jistebník mimořádně přestoupit, v úseku Jistebník - Suchdol nad Odrou jede MJ 810.180
vlak 3375: 810.180, pozn: Do stanice Studénka vlak veden náhradní soupravou, v úseku Studénka - Jistebník zavedena NAD, ze ŽST Jistebník jede EJ 650.007
[11]vlak 3444: 460.015 + 460.016
vlak 1618: 460.014 + 460.025
[12]vlaky 2993, 1602, 1601, 1606: 471.054
vlak 3431: 471.035
[13]vlaky 2831, 3407: 460.061 + 460.062
vlak 3415: 471.054
[14]vlak 2900: 471.035
vlak 2835: 471.035, pozn: NAD Opava-Východ - Děhylov23.5.-24.5.2022(8:10-15:00)
vlak 3410: 471.035, pozn: NAD Opava-Východ - Štítina 25.5.-26.5.2022(8:10-15:00)
vlak 3418: 460.015 + 460.016
vlak 3419: 460.061 + 460.062
[15]vlaky 3444, 1605, 1618: 460.063 + 460.064
vlak 1626: 471.054
[16]vlak 1602: 460.061 + 460.062
vlak 1606: 843.026, pozn: 460.061+460.062 Sp1606(Třinec - Ostrava-Svinov) poté Sv1606 (Ostrava-Svinov - Opava-Východ), 843.026 Sp1606(Ostrava-Svinov - Opava-Východ) poté R850(Opava-Východ - Olomouc hl. n.)
vlaky 1617, 1625: 471.024
[17]vlak 3400: 471.035
vlak 3417: 460.063 + 460.064, pozn: Z důvodu mimořádné události před žst. Ostrava-Kunčice vlaky Linky S1 jedou odklonem, náhradní souprava(Ostrava-Svinov - Ostrava-Vítkovice)-460.014+460.025
[18]vlak 2831: 471.054
vlak 3423: 471.035
[19]vlak 2900: 471.024
vlak 3418: 460.063 + 460.064, pozn: Změna turnusů v důsledku výluky.
vlak 3426: 460.005 + 460.006
[20]vlak 2921: 471.058
vlak 2924: 471.080, pozn: Výměna v žst. Bohumín
[21]vlak 1601: 471.054
vlak 1606: 843.022, pozn: Sp1606(Ostrava-Svinov - Opava-Východ)843.022, Sp1606(Třinec - Ostrava-Svinov)471.054
vlak 1609: 471.054
[22]vlak 1601: 471.025
vlak 1606: 843.026
vlak 1609: 471.025
[23]vlak 2900: 460.063 + 460.064
vlak 3410: 460.063 + 460.064, pozn: po Ostravu-Svinov, dále 460 009 / 010
vlaky 3411, 3419, 3426, 3427: 460.009 + 460.010
[24]vlak 2931: vlak 2931: Vlak na odjezdu z ŽST Ostrava-Svinov o asi 30 min opožděn
[25]vlak 2928: vlak 2928: Vlak na příjezdu do ŽST Ostrava-Svinov o 70 minut opožděn, pobyt v ŽST Ostrava hl.n., z důvodu výluky TK prodloužen o 68 minut
[26]vlak 2930: vlak 2930: Vlak dále pokračuje jako Sv 95534 do výhybny Polanka/nO odstavit se
vlak 2935: Vlak výchozí z výhybny Polanka/nO, kde byla souprava odstavena
[27]vlak 2929: 471.058, pozn: Z důvodu technické závady na EJ v ŽST Ostrava-Svinov ze ŽST Bohumín vypraven náhradní vlak Os 32929 vedený MJ 460.063/064 (zpoždění cca +60 min), vlak je z důvodu minimalizace zpoždění ukončen v ŽST Třinec
vlak 2932: 460.063 + 460.064, pozn: Vlak je z důvodu obratu soupravy od zpožděného vlaku v úseku Mosty u Jablunkova - Třinec odřeknut
vlak 2937: 460.063 + 460.064
[28]vlak 3414: 471.024
vlak 3430: 471.056
vlak 3431: -