prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červen 2022
 TS 410 - 412, 610: 471 a 650 PP Bohumín

oběh pro
9. 12.:
TS 410 (471)TS 411 (471)TS 412 (471)TS 610 (650)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
1600/1600/3443
/3446/1607/1612
/1611/1616/1615
/1620/1619/3424
/3425/3432/3433
/2838/28919
28920/3444/1605
/1610/1613/1618
/1621/1626/1629
2993/1602/1601
/1606/1609/1614
/1617/1622/1625
/1630/3431/2836
/2839
3400/1603/3408
/3409/3416/3417
/1624/1623/1628
/1627/1632/1632
/2915
2831/3406/3407
/3414/3415/3422
/3423/3430/1633
2900/2835/3410
/3411/3418/3419
/3426/3427/2832
/28915
------
st 1. 6.471.025 471.035 471.054 471.058 460.014 + 460.025 460.005 + 460.006 471.082 471.056 471.080 471.057 650.008 650.007 st 1. 6.
čt 2. 6.471.058 471.025 471.035 471.054 460.005 + 460.006 460.014 + 460.025 471.057 471.082 471.056 471.080 650.008 650.007 čt 2. 6.
3. 6.471.058 471.054 471.025 471.035 460.014 + 460.025 460.005 + 460.006 471.056 471.024 471.082 471.080 650.007 650.008 3. 6.
so 4. 6.471.035 471.054 460.015 + 460.016 471.025 - - 471.082 471.056 471.024 471.080 650.008 650.007 so 4. 6.
ne 5. 6.471.035 471.054 471.025 460.015 + 460.016 460.061 + 460.062 - 471.080 471.082 471.056 471.058
460.014 + 460.025
[1]
650.007
471.024
[2]
650.007 [3] ne 5. 6.
po 6. 6.460.015 + 460.016 460.063 + 460.064 471.035 471.025 460.014 + 460.025 460.061 + 460.062 471.054 471.080 471.082 471.056 471.024 650.007 po 6. 6.
út 7. 6.460.009 + 460.010 471.025 460.063 + 460.064 471.035 460.061 + 460.062 460.014 + 460.025 471.056 471.054 471.080 471.024 650.007 471.082 út 7. 6.
st 8. 6.460.009 + 460.010 460.061 + 460.062 460.063 + 460.064 471.025 460.014 + 460.025 471.035 471.024 471.056 471.054 471.080 471.082 650.007 st 8. 6.
čt 9. 6.471.035 471.025 460.061 + 460.062 460.063 + 460.064 460.015 + 460.016 460.014 + 460.025 471.058 471.024 471.056 471.054 471.080 471.082 čt 9. 6.
10. 6.460.014 + 460.025 471.035 471.025 460.061 + 460.062 460.063 + 460.064 460.015 + 460.016 471.056 471.058 471.024 471.054
471.082
[4]
471.082
650.008
[5]
471.080 10. 6.
so 11. 6.460.061 + 460.062
471.054
[6]
471.035 460.005 + 460.006 471.025 - - 471.082 471.056 471.058 471.024 471.080 650.008 so 11. 6.
ne 12. 6.471.054 471.035 460.063 + 460.064 460.005 + 460.006 460.015 + 460.016 - 471.024 471.056 471.080 471.025 650.008 471.058 ne 12. 6.
po 13. 6.460.005 + 460.006 471.035 471.054 460.063 + 460.064 460.061 + 460.062 460.015 + 460.016 471.080 471.024 471.056 471.025 650.008 471.058 po 13. 6.
út 14. 6.460.063 + 460.064 460.005 + 460.006 471.035 471.054 460.015 + 460.016 460.061 + 460.062 471.025 471.080 471.024 471.056 650.008 471.058 út 14. 6.
st 15. 6.471.057 471.054 460.005 + 460.006
471.058
[7]
471.035 471.058
460.005 + 460.006
[8]
460.015 + 460.016 471.024 471.025 471.080 471.056 650.007 650.008 st 15. 6.
čt 16. 6.471.057 471.035 471.054 471.058 471.056 460.005 + 460.006 471.082 471.024 471.025 471.080 650.008 650.007 čt 16. 6.
17. 6.471.025 471.058 471.035 471.054 460.063 + 460.064 471.056 471.057 471.082 471.024 471.080 650.007 650.008 17. 6.
so 18. 6.471.054 471.058 471.056 471.035 - - 471.024 471.057 471.082 471.080 650.008 650.007 so 18. 6.
ne 19. 6.471.054 471.058 471.035 471.056 460.063 + 460.064 - 471.080 471.024 471.057 471.082 650.007 650.008 ne 19. 6.
po 20. 6.471.056
163.095
471.056
[9]
471.058 471.054 471.035 163.245
471.025
[10]
460.063 + 460.064 471.082 471.080 [11] 471.024 471.057 650.008 650.007 po 20. 6.
út 21. 6.

[12]
471.035 460.063 + 460.064
471.025
[13]
471.058
163.245
[14]
471.054 163.245
471.058
[15]
471.025
460.063 + 460.064
[16]
471.057 471.082 471.080 471.024 650.007 650.008 út 21. 6.

[12]
st 22. 6.

[17]
471.024 163.064
471.058
[18]
471.025 163.245 [19] 471.035
163.245
[20]
471.058
163.064
[21]
471.054 471.057 471.082
471.056
[22]
471.080 650.008 650.007 st 22. 6.

[17]
čt 23. 6.

[17]
471.024 471.025
163.095
[23]
471.058
460.063 + 460.064
[24]
471.035
163.245
471.025
[25]
471.056
460.064 + 460.063
[26]
163.245 [27] 471.080 471.054 471.057 ! 471.082 650.007 650.008 čt 23. 6.

[17]
24. 6.

[17]
471.056
163.095
471.025
[28]
471.035
163.245
[29]
471.058
460.063 + 460.064
[30]
471.024
460.063 + 460.064
471.025
163.095
[31]
163.095
471.024
[32]
460.063 + 460.064
163.245
[33]
471.082 471.080 471.054 471.057 650.008 650.007 24. 6.

[17]
so 25. 6.

[17]
471.035
471.058
[34]
471.058
471.054
[35]
471.025 460.063 + 460.064 - - 471.057 471.082 471.080 471.024 650.007 650.008 so 25. 6.

[17]
ne 26. 6.

[17]
471.056 471.054 471.058 471.025 163.245 - 471.024 471.057 471.035 471.080 650.007 471.082 ne 26. 6.

[17]
po 27. 6.

[36]
471.025 471.054 471.056 471.058 471.035
163.245
[20]
163.245 [37] 471.080 471.024 471.057 471.082 650.007 650.008 po 27. 6.

[36]
út 28. 6.

[38]
163.064
471.058
[39]
471.025 471.054 471.056 [40] 471.035
163.064
[41]
163.245
163.245 + 163.064 pk
163.064
[42]
471.082 471.080 471.024 471.057 [43] 650.008 650.007 út 28. 6.

[38]
st 29. 6.

[38]
471.056 471.058 471.025 471.054 471.035
163.064
[44]
163.064 [45] 471.082 471.080 471.024 471.081 [43] 650.007 650.008
471.057
[46]
st 29. 6.

[38]
čt 30. 6.

[38]
471.056 471.054 471.058 471.025 471.035
163.064
[47]
163.064 [45] 471.024 471.082 471.080 471.081
163.091
[48]
471.057 650.007 čt 30. 6.

[38]
oběh pro
9. 12.:
1600/1600/3443
/3446/1607/1612
/1611/1616/1615
/1620/1619/3424
/3425/3432/3433
/2838/28919
28920/3444/1605
/1610/1613/1618
/1621/1626/1629
2993/1602/1601
/1606/1609/1614
/1617/1622/1625
/1630/3431/2836
/2839
3400/1603/3408
/3409/3416/3417
/1624/1623/1628
/1627/1632/1632
/2915
2831/3406/3407
/3414/3415/3422
/3423/3430/1633
2900/2835/3410
/3411/3418/3419
/3426/3427/2832
/28915
------datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 410TS 411TS 412TS 610

[1]vlak 2921: 471.058
vlak 2940: 460.014 + 460.025
[2]vlak 3051: 650.007
vlak 3052: 471.024
[3]vlak 3367: 650.007
[4]vlaky 2921, 2932: 471.054
vlak 2937: 471.082, pozn: V ŽST Bohumín mimořádný přestup z jednotky 057 do 082.
[5]vlak 3360: 471.082
vlak 3052: 650.008
[6]vlak 2835: 460.061 + 460.062
vlak 2915: 471.054
[7]vlak 2993: 460.005 + 460.006
vlaky 1609, 1614: 471.058
[8]vlak 3406: 471.058
vlak 3407: 460.005 + 460.006
[9]vlaky 1600, 1615: 471.056
vlak 1620: 163.095, pozn: Vymena souprav mezi 3420 a 1620 v ČT ... ukončen Ostrava-Kunčice - dále ODŘEKNUTO (eliminace zpoždění)
vlak 1619: 163.095, pozn: výchozí z Ostravy-Kunčic (eliminace zpoždění)
vlak 3424: 163.095, pozn: + Bdtee287 370 + Bdtee287 325 + Bdtee287 338 po Ostravu-Kunčice, dále 471 056
vlak 3425: 471.056, pozn: výchozí +26
[10]vlak 2831: 163.245
vlak 3406: 163.245, pozn: výchozí +13
vlak 3407: 163.245, pozn: výchozí +20
vlak 3414: 163.245, pozn: ukončen v Háji ve Slezsku (eliminace zpoždění)
vlak 3415: 163.245, pozn: výchozí z Háje ve Slezsku (eliminace zpoždění)
vlak 3422: 163.245, pozn: výchozí +24, ukončen v Ostravě-Svinově (eliminace zpoždění)
vlak 3423: 163.245, pozn: výchozí z Ostravy-Svinova (eliminace zpoždění), + Bdtee286 192 + Bdt280 319 + Bdt280 290
vlak 3430: 163.245, pozn: výchozí +21
vlak 1633: 163.245, pozn: Ostrava-Svinov (20:48 - 21:10) objezd soupravy
vlak 2915: 471.025
[11]vlak 2936: Vlak v úseku Jistebník - Studénka nahrazen NAD, kvůli eliminaci zpoždění po MU, poškození TV v ŽST Ostrava hl.n.
[12]NEPŘETRŽITÁ výluka Opava východ - Háj ve Slezsku (od 07:50)
[13]vlaky 3444, 1605: 460.063 + 460.064
vlak 1629: 471.025
[14]vlak 1602: 471.058
vlak 3431: 163.245
[15]vlak 2831: 163.245
vlak 2915: 471.058
[16]vlak 2900: 471.025
vlak 3427: 460.063 + 460.064
[17]NEPŘETRŽITÁ výluka Opava východ - Háj ve Slezsku
[18]vlak 28920: 163.064
vlak 1613: 163.064, pozn: V úseku Havířov - Český-Těšín odřeknut bez náhrady(minimalizace zpoždění)
vlak 1618: 163.064, pozn: V úseku Český-Těšín - Havířov odřeknut bez náhrady
vlak 1621: 471.058
[19]vlak 3400: 163.245
[20]vlak 2831: 471.035
vlak 2915: 163.245
[21]vlak 2900: 471.058
vlak 3419: 163.064
[22]vlak 2930: 471.082
vlak 2938: 471.082, pozn: porucha EJ v zastávce Dolní Lutyně. V úseku Dolní Lutyně - Ostrava-Svinov vlak odřeknut.
vlak 2945: -, pozn: vlak odřeknut (porucha EJ).
vlak 2946: 471.056, pozn: v úseku Mosty u Jablunkova - Bohumín vlak odřeknut, v úseku Bohumín - Ostrava-Svinov 471.056.
vlak 2953: 471.056
[23]vlak 28920: 471.025
vlak 1613: 163.095, pozn: Tři vozy Bdtee
vlak 1618: 163.095
[24]vlak 2993: 471.058
vlak 1625: 460.063 + 460.064
[25]vlak 3400: 471.035
vlak 3416: 163.245, pozn: Dva vozy Bdt a Bdtee
vlak 3417: 471.025
[26]vlak 2831: 471.056
vlak 2915: 460.064 + 460.063
[27]vlak 2900: 2 vozy Bdt a Bdtee
[28]vlak 1600: 471.056
vlak 1616: 163.095
vlak 1620: 163.095, pozn: Sp 1620 - ukončen O-Kunčice
vlak 1619: 471.025, pozn: Sp 1619 výchozí z O.Kunčic
[29]vlak 28920: 471.035
vlak 1618: 163.245
[30]vlak 2993: 471.058
vlak 1617: 460.063 + 460.064
[31]vlak 3400: 471.024
vlak 3416: 460.063 + 460.064
vlak 3417: 471.025
vlak 2915: 163.095
[32]vlak 2831: 163.095
vlaky 3415, 3422: 471.024
[33]vlak 2900: 460.063 + 460.064
vlak 3419: 163.245
[34]vlak 2835: 471.035
vlak 3419: 471.058
[35]vlak 3402: 471.058
vlak 3420: 471.054
[36]NEPŘETRŽITÁ výluka Opava východ - Háj ve Slezsku (do 15:00)
[37]vlak 28915: 163.245
[38]výluka Opava východ - Štítina (06:40 - 15:00)
[39]vlak 1600: 163.064
vlak 1607: 163.064, pozn: V Ostravě hl. n. přestup na náhradní soupravu
vlak 1612: 471.058
[40]vlak 3417: V úseku Bystřice - Návsí odřeknut bez náhrady z důvodu výluky
[41]vlaky 2831, 1633: 471.035
vlak 2915: 163.064
[42]vlak 3410: 163.245
vlak 3418: 163.245 + 163.064 pk, pozn: Ze stanice Ostrava-Svinov postrk
vlaky 3419, 3426: 163.064
[43]vlak 2929: Výchozí Mošnov, Ostrava Airport
[44]vlaky 2831, 3415: 471.035
vlak 2915: 163.064
[45]vlak 2832: 163.064
[46]vlak 3050: 650.008
vlak 3367: 650.008, pozn: V Bohumíně odstaven pro neschopnost.
vlak 3054: 471.057, pozn: Pouze z Bohumína.
[47]vlak 2831: 471.035
vlak 2915: 163.064
[48]vlak 2924: 471.081
vlak 2947: 471.081, pozn: Bohumín - Mosty u Jablunkova: vlak z důvodu poruchy EJ odřeknut
vlak 2948: 163.091