prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱

Přehled nasazení - srpen 2022
 TS 410 - 412, 610: 471 a 650 PP Bohumín

oběh pro
10. 12.:
TS 410 (471)TS 411 (471)TS 412 (471)TS 610 (650)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
2900/2900/2835
/3410/3411/3418
/3419/3426/3427
/2832/28915/2915
3402/3405/3412
/3413/3420/3421
/3428/3429/2834
/2837
2831/3406/3407
/3414/3415/3422
/3423/3430/3431
/2836/2839
3400/2833/3408
/3409/3416/3417
/3424/3425/3432
/3433/2838/28919
--------
po 1. 8.460.063 + 460.064 471.056 471.024 471.025 471.035 471.058 471.080 471.057 471.082 471.081 650.007 650.008 po 1. 8.
út 2. 8.471.054 471.025 471.056 471.024 471.058 471.035 471.081 471.080 471.057 471.082 650.008 650.007 út 2. 8.
st 3. 8.471.054
842.035
471.054
[1]
471.024
814.191
471.025
[2]
471.025
842.011
471.056
[3]
471.056
814.191
471.024
[4]
471.035
754.077 př + 471.035
471.035
[5]
471.058 471.082 471.081 471.080 471.057 650.007 650.008 st 3. 8.
čt 4. 8.471.054 842.025 [6] 471.025 471.056 [7] 842.036
460.063 + 460.064
471.058
[8]
471.035 471.080 471.082 471.081 471.057 650.008 650.007 čt 4. 8.
5. 8.460.063 + 460.064 471.054 471.024 471.025 471.057 471.058 471.035 471.080
471.056
[9]
471.082 471.081 650.007 650.008 5. 8.
so 6. 8.471.025 471.054 471.057 471.024 - - 471.058 471.035 471.056 471.082 650.008 650.007 so 6. 8.
ne 7. 8.471.025 471.054 471.024 471.057 471.035 - 471.082 471.058 471.081 471.056 650.007 650.008 ne 7. 8.
po 8. 8.471.057 471.054 471.025 471.024 460.063 + 460.064
471.035
[10]
471.035
811.507
[11]
471.056 471.082 471.058 471.081 650.008 ! 471.080 po 8. 8.
út 9. 8.471.057 471.058 471.054 471.025 471.024 471.035 471.081 471.056 471.082 [12] 471.080 650.008 650.007
471.082
[13]
út 9. 8.
st 10. 8.460.063 + 460.064 471.057 471.058 471.054 471.024 471.035 471.082 471.081 471.056 471.025 650.007 650.008 st 10. 8.
čt 11. 8.471.054 471.056 471.057 471.058 471.025 471.024 471.035 471.082 471.081 471.080 650.008 650.007 čt 11. 8.
12. 8.460.063 + 460.064 471.054 471.056 471.057 471.025 471.024 471.058 471.035 471.082 471.081 650.007 650.008 12. 8.
so 13. 8.471.057 471.054 471.024 471.056 - - 471.082 471.081 471.035 471.080 650.007 650.008 so 13. 8.
ne 14. 8.471.025 471.054 471.056 471.024 471.035 - 471.057 471.082 471.081 471.080 650.008 650.007 ne 14. 8.
po 15. 8.471.058 471.025 471.054 471.056 471.024 471.035
460.063 + 460.064
[14]
471.080 471.057 471.082 471.081 650.007 650.008 ! po 15. 8.
út 16. 8.471.058 471.056 471.025 471.054 471.035 471.024
460.063 + 460.064
[15]
471.081 471.080 471.057 471.082 650.008 650.007 út 16. 8.
st 17. 8.471.058 [16] 471.024 471.056 471.025 471.054 471.035 471.057 471.081 471.080 471.082 650.007 650.008 st 17. 8.
čt 18. 8.460.063 + 460.064 471.025 471.024 471.056 471.035 471.054 471.082 471.057 471.081 471.080 650.008 650.007 čt 18. 8.
19. 8.471.058 471.056 471.025 471.024
471.054
[17]
471.054 [18] 471.035 471.057 471.082 471.081 471.080 650.007
471.024
[19]
650.008 19. 8.
so 20. 8.471.054 471.056 471.058 471.025 - - 471.081 471.057 471.082 471.024 [20] 650.007 650.008 [21] so 20. 8.
ne 21. 8.471.054 471.056 471.024 471.058 471.035 - 471.080 471.081 471.057 471.082 650.008 650.007 ne 21. 8.
po 22. 8.471.058 471.056 471.054 471.024 471.025
163.071
471.025
[22]
471.035 471.082 471.080 471.081 471.057 650.007 650.008 po 22. 8.
út 23. 8.471.024 471.058 471.056 471.054 471.035 471.025 471.057 471.082 471.080 471.081 650.007 650.008 út 23. 8.
st 24. 8.471.054 471.024 471.058 471.056 471.025 471.035 471.081 471.057 471.082 471.080 650.007 650.008 st 24. 8.
čt 25. 8.460.063 + 460.064 471.054 471.024 471.058 471.035 471.025 471.082 471.081 471.057 471.056 650.008 650.007 čt 25. 8.
26. 8.471.058
471.057
[23]
471.057
460.063 + 460.064
471.058
[24]
471.054 471.024 471.025 471.035 471.057 [25] 471.082 471.081 471.080 650.008 650.007 26. 8.
so 27. 8.471.025
471.035
[26]
471.054 [27] 471.035
471.025
[28]
471.058 - - 471.080 471.056 471.082 471.081 650.007 650.008 so 27. 8.
ne 28. 8.471.035 [29] 471.025 [30] 471.056 [31] 471.054 [32] 471.024 - 471.082 471.080 471.057 471.081 650.008 650.007 ne 28. 8.
po 29. 8.471.054 471.025 471.056 471.035 471.058 471.024 471.057 471.082 471.080 471.081 650.008 650.007 po 29. 8.
út 30. 8.471.035 471.054 471.025 471.056 471.024 471.058 471.081 471.057 471.082 471.080 650.007 650.008 út 30. 8.
st 31. 8.471.035 471.056 471.054 471.025 471.058 471.024
460.063 + 460.064
[15]
471.080 471.081 471.057 471.082 650.008 650.007 st 31. 8.
oběh pro
10. 12.:
2900/2900/2835
/3410/3411/3418
/3419/3426/3427
/2832/28915/2915
3402/3405/3412
/3413/3420/3421
/3428/3429/2834
/2837
2831/3406/3407
/3414/3415/3422
/3423/3430/3431
/2836/2839
3400/2833/3408
/3409/3416/3417
/3424/3425/3432
/3433/2838/28919
--------datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 410 (471)TS 411 (471)TS 412 (471)TS 610 (650)

[1]vlak 1600: 471.054
vlak 1612: 842.035
vlak 3425: 471.054
[2]vlak 1605: 471.024
vlak 1610: 814.191, pozn: Do Havířova 471.024, poté 814.191
vlak 1621: 471.025
[3]vlak 1602: 471.025
vlaky 1609, 1614: 842.011, pozn: V úseku Český Těšín - Ostrava Kunčice
vlaky 1622, 1625: 471.056
[4]vlak 3400: 471.056
vlak 3409: 814.191, pozn: Do ŽST Ostrava-Kunčice veden 471.056, dále MJ 814.191
vlak 3416: 471.024, pozn: Výměna v Havířově s 814.191
[5]vlak 2831: 471.035
vlak 3414: 754.077 př + 471.035, pozn: Napěťová výluka Albrechtice u ČT - Havířov, přetah
vlak 3423: 471.035
[6]vlak 1618: V úseku ČT-Havířov
[7]vlak 1628: vlak ukončen v Albrechticích, dál odřeknut včetně dalších spojů
[8]vlak 3407: 842.036, pozn: V úseku Havířov - Český Těšín
vlaky 3414, 1633: 460.063 + 460.064
vlak 2915: 471.058
[9]vlaky 2959, 2951: 471.080, pozn: porucha EJ v žst. Třinec, dále ODŘEKNUTO
vlaky 2952, 2837: 471.056
[10]vlak 2831: 460.063 + 460.064
vlak 2915: 471.035
[11]vlak 2900: 471.035
vlak 2832: 811.507
[12]vlak 2954: 471.082
[13]vlaky 3051, 3055: 650.007
vlak 3374: 471.082
[14]vlak 3427: 471.035
vlak 2832: 460.063 + 460.064
[15]vlak 3410: 471.024
vlak 2832: 460.063 + 460.064
[16]vlak 3432: Hnací vůz nefunkční, porucha klimatizace a všechny hlavní dveře nefunkční včetně dveří z vloženého vozu.
[17]vlak 3400: 471.024
vlak 2915: 471.054
[18]vlak 2831: 471.054
[19]vlak 2864: 650.007
vlak 3058: 471.024, pozn: Z důvodu technické závady na MJ 810.180 v zastávce Sedlnice vyčkal vlak ve výhybně Sedlnice-Bartošovice do obnovení provozu, na příjezdu do ŽST Mošnov, Ostrava Airport je asi o 50 minut opožděn.
[20]vlak 2940: Vlak v úseku Jistebník - Studénka nahrazen NAD, z důvodu MU
vlak 2947: Vlak v úseku Studénka - Jistebník nahrazen NAD, z důvodu MU
[21]vlak 3367: Končí v Ostrava hl. n.
vlak 3055: V úseku Studénka - Ostrava-Svinov vlak z důvodu MU (střet vlaku 504 s osobou) odřeknut.
vlak 3370: V úseku Ostrava-Svinov - Studénka vlak z důvodu MU (střet vlaku 504 s osobou) odřeknut.
[22]vlak 2831: 471.025
vlak 3422: 163.071
vlak 3430: 471.025
[23]vlaky 1600, 3446: 471.058, pozn: Pouze do Štítiny, dále NAD, vliv MU Opava. Obrat na 3405.
vlak 1607: 471.057, pozn: Z Ostravy Svinova
[24]vlak 3444: 471.057
vlak 1605: 460.063 + 460.064, pozn: Z Opavy NAD. 1605 výchozí z Opavy Komárova
vlak 1613: 471.058
[25]vlak 2957: 471.057
[26]vlak 2900: 471.025
vlak 3410: 471.035, pozn: Os 3410 se Svinova - 471.035
[27]vlak 3405: Os 3405 - OS-OKu 814.118, OKu-ČT - 471.054
[28]vlak 3406: 471.035
vlak 3407: 471.025, pozn: Os 3407 se Svinova - 471.025
[29]vlak 3410: V úseku Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov jede 814.189, dále do Opavy 471.056
[30]vlak 3412: V úseku Ostrava-Kunčice - Ostrava-Svinov jede 814.093, dále do Opavy 471.054
[31]vlak 3407: V úseku Ostrava-Svinov - Ostrava-Kunčice jede 814.093, dále do Českého Těšína 471.035
[32]vlak 3409: V úseku Ostrava-Svinov - Ostrava-Kunčice jede 814.189, dále do Českého Těšína 471.025