prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - únor 2020
 TS 421 - 423, 621: 471 a 650 OCÚ východ SÚ Bohumín

datumTS 421 (471)TS 422 (471)TS 423 (471)TS 621 (650)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
Sv 28919Os 3444Sp 1603Os 3408Os 3409Os 3416Os 3417Sp 1624Sp 1623Sp 1628Sp 1627Sp 1632Sp 1631Sv 28910Os 3403Os 2835Os 3410Os 3411Os 3418Os 3419Os 3426Os 3427Os 2830Sv 28913Os 2839Sv 2993Sp 1602Sp 1601Sp 1606Sp 1609Sp 1614Sp 1617Sp 1622Sp 1625Sp 1630Sp 1633Os 3402Os 3405Os 3412Os 3413Os 3420Os 3421Os 3428Os 3429Os 2832Sv 28917Sv 28900Sp 1600Os 3401Os 3404Sp 1607Sp 1612Sp 1611Sp 1616Sp 1615Sp 1620Sp 1619Os 3401Os 2833Os 3408Os 3409Os 3416Os 3417Os 3424Os 3425Os 3432Os 3433Os 2836Os 2843Os 2840Os 2831Os 3406Os 3407Os 3414Os 3415Os 3422Os 3423Os 3430Os 3431Os 2834Os 2841Sv 28919Sv 28902Os 3400Sp 1605Sp 1610Sp 1613Sp 1618Sp 1621Sp 1626Sp 1629Os 3400Sv 28908Os 2853Sp 1603Sp 1606Sp 1607Sp 1610Sp 1611Sp 1614Sp 1615Sp 1618Sp 1619Sp 1622Sp 1623Sp 1626Sp 1627Sp 1630Sp 1631Sp 1604Os 2835Os 3410Os 3411Os 3418Os 3419Os 3426Os 3427Os 2830Sv 28913Sv 2993Sp 1602Sp 1603Os 2850Os 3363Os 2854Os 2861Os 2858Os 2865Os 2862Os 2869Os 2866Os 2873Os 2870Os 2877Os 2874Sv 28909Os 2921Os 2924Os 2929Os 2932Os 2937Os 2940Os 2947Os 2948Os 2955Os 2956Os 2925Os 2928Os 2933Os 2936Os 2943Os 2944Os 2951Os 2952Os 2957Os 2959Os 2958Os 3302Os 2922Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28915Os 3050Os 3051Os 3052Os 3053Os 3056Os 3057Os 3058Os 3059Os 3360Os 3361Sv 28908Os 2853Sv 2890Os 3304Os 3362Os 3363Os 3363Sv 2892Os 3366Os 3365Os 3368Os 3367Os 3054Os 3055Os 3370Os 3371Os 3372Os 3373Os 3374Os 3375
so 1. 2.  - - - - - - - - - - - -       460.015
460.016
            -   - - - - - - - - - - -               471.055     - - - - - - - - - - -                 471.056                       471.058           - - - - - - - -   -                         471.054       - - - - - - - - - -                               471.057                 471.082                 471.083           -           471.081                   471.080             650.007         - - -       - -                 650.008       so 1. 2.
ne 2. 2.  - - - - - - - - - - - -       471.058             -   - - - - - - - - - - -     460.015
460.016
              - - - - - - - - - - -       471.025                         471.056                   - - - - - - - -   -             471.057                   - - - - - - - - - -           471.054                             471.080             471.082   471.082             - -   -     471.083               471.081               650.008                 - - -       - -   650.007                     ne 2. 2.
po 3. 2.                        471.056 - - - - - - - - - - - -                     471.058 - - - - - - - - - -                       - - - - - -       471.035         471.025             471.025           471.054           471.054 - - - - - - - - - - - - - - - - - -               471.057     - - - - - - - - - - - - - - - - -                 471.083                 471.080       -               471.082                 471.081               650.007             -   -                       650.008     po 3. 2.
út 4. 2.                        460.063
460.064
- - - - - - - - - - - -                     471.056 - - - - - - - - - -                       - - - - - -       471.025                 471.035                           471.057   - - - - - - - - - - - - - - - - - -                 471.054   - - - - - - - - - - - - - - - - -         471.082                 471.081               -       471.080                 471.083                       650.008             -   -                         650.007   út 4. 2.
st 5. 2.            471.055             - - - - - - - - - - - -             471.035         - - - - - - - - - -                     471.056 - - - - - -                       471.025                           471.054     - - - - - - - - - - - - - - - - - -         471.057           - - - - - - - - - - - - - - - - -               471.083                 471.082         -           471.081               471.080                   650.007               -   -                     650.008       st 5. 2.
čt 6. 2.  471.025                       - - - - - - - - - - - -   471.055                   - - - - - - - - - -     471.035                 - - - - - -                 471.056                       471.057               - - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.054               - - - - - - - - - - - - - - - - -                 471.083                   471.081     -               471.082     471.080               650.008                 650.007       -   -                             čt 6. 2.
7. 2.      471.056                   - - - - - - - - - - - -           471.025           - - - - - - - - - -         471.055             - - - - - -                     471.035                   471.054               - - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.057               - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.080                 471.083                     -       471.081               471.082                         650.007             -   -       650.008                     7. 2.
so 8. 2.  - - - - - - - - - - - -         471.058           -   - - - - - - - - - - -       471.056             - - - - - - - - - - -         471.057                       471.055                   - - - - - - - -   -             471.025                   - - - - - - - - - -               471.054                         471.080                 471.082                   -   471.083                 471.081               650.008                 - - -       - -     650.007                   so 8. 2.
ne 9. 2.  - - - - - - - - - - - -               471.057     -   - - - - - - - - - - -           471.058         - - - - - - - - - - -             471.055                     471.056   471.056             - - - - - - - -   -                     471.054           - - - - - - - - - -                       471.025                     471.081                 471.080         - -   -         471.082                 471.083             650.007             - - -       - -           650.008             ne 9. 2.
po 10. 2.

[1]
                        471.056 - - - - - - - - - - - -                     471.057 - - - - - - - - - -                       - - - - - -       471.058                       471.055                       471.025 - - - - - - - - - - - - - - - - - -                 471.054   - - - - - - - - - - - - - - - - -                 471.083                 471.082       -               471.080                 471.035             650.008               -   -         650.007                   po 10. 2.

[1]
út 11. 2.                        471.035 - - - - - - - - - - - -                     471.055 - - - - - - - - - -                       - - - - - -           471.057                       471.058             471.054       - - - - - - - - - - - - - - - - - -         471.025           - - - - - - - - - - - - - - - - -                 471.083                 471.080       -                 471.082               471.081               650.007             -   -                       650.008     út 11. 2.
st 12. 2.      471.058                   - - - - - - - - - - - -       471.035               - - - - - - - - - -         471.055             - - - - - -                   471.057                         471.025           - - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.054               - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.081                             471.083       -     471.080                           471.082               650.008             -   -         650.007                   st 12. 2.
čt 13. 2.        471.057                 - - - - - - - - - - - -         471.058             - - - - - - - - - -           471.035           - - - - - -                   471.055                         471.054           - - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.025               - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.082                 471.081                   -     471.083                 471.080               650.007                       -   -       650.008                     čt 13. 2.
14. 2.                        471.055 - - - - - - - - - - - -         471.057             - - - - - - - - - - 471.058                     - - - - - -                     471.035                               471.025   - - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.054               - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.080                     471.082                 -           471.081         471.083                           650.008             -   -     650.007                       14. 2.
so 15. 2.  - - - - - - - - - - - -                 471.035   -   - - - - - - - - - - -                 471.055   - - - - - - - - - - -                   471.057                       471.058         - - - - - - - -   -                 471.054               - - - - - - - - - -                   471.025                               471.080                 471.083         -           471.082         471.081                         650.007       - - -       - -                 650.008       so 15. 2.
ne 16. 2.  - - - - - - - - - - - -           471.058         -   - - - - - - - - - - -         471.035           - - - - - - - - - - -           471.025                       471.057                 - - - - - - - -   -                 471.055               - - - - - - - - - -                   471.054                       471.081                 471.056           - -   -     471.083                 471.080           650.008   650.008           650.007   - - -       - -       650.007                 ne 16. 2.
po 17. 2.                    471.057     - - - - - - - - - - - -                   471.058   - - - - - - - - - -                       - - - - - -   471.035                         471.025                   471.054       - - - - - - - - - - - - - - - - - -           471.055         - - - - - - - - - - - - - - - - -               471.081                 471.083         -             471.056                 471.082             650.007                 -   -                     650.008       po 17. 2.
út 18. 2.          471.025               - - - - - - - - - - - -           471.057           - - - - - - - - - -     471.056                 - - - - - -                 471.035                       471.055               - - - - - - - - - - - - - - - - - -       471.054             - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.082                     471.081                   -     471.083               471.080               650.008                 650.007       -   -                             út 18. 2.
st 19. 2.                        471.035 - - - - - - - - - - - -                     471.025 - - - - - - - - - -                       - - - - - -           471.057                       471.056                   471.058 - - - - - - - - - - - - - - - - - -                 471.055   - - - - - - - - - - - - - - - - -               471.080                   471.082     -               471.081               471.083               650.007             -   -                           650.008 st 19. 2.
čt 20. 2.                      471.056   - - - - - - - - - - - -                 471.035   471.035 - - - - - - - - - -                       - - - - - -         471.025                         471.057                 471.055   - - - - - - - - - - - - - - - - - -                 471.058   - - - - - - - - - - - - - - - - -             471.054 471.054                   471.080       -               471.082             471.081   471.081   650.008             471.083           -   -                 650.007 650.007       650.007 čt 20. 2.
21. 2.                        471.057 - - - - - - - - - - - -                     471.056 - - - - - - - - - -                 471.054     - - - - - -                                   471.025                   471.035 - - - - - - - - - - - - - - - - - -                 471.055   - - - - - - - - - - - - - - - - -                 471.082                 471.083       -               471.080                 471.058     471.081           650.008           -   -                           650.007 21. 2.
so 22. 2.  - - - - - - - - - - - -       471.058             -   - - - - - - - - - - -     471.057               - - - - - - - - - - -       471.056                       471.054                     - - - - - - - -   -         471.055                       - - - - - - - - - -           471.035                           471.082                 471.081                     -   471.083                 471.080               650.007                 - - -       - -   650.008                     so 22. 2.
ne 23. 2.  - - - - - - - - - - - -             471.054       -   - - - - - - - - - - -           471.058         - - - - - - - - - - -             471.057                       471.056               - - - - - - - -   -                     471.035           - - - - - - - - - -                       471.055             471.025                         471.083         - -   - 471.081                         471.082             650.008             - - -       - -         650.007               ne 23. 2.
po 24. 2.    471.056                     - - - - - - - - - - - -           471.054           - - - - - - - - - -               471.058       - - - - - -                     471.057                   471.055               - - - - - - - - - - - - - - - - - -         471.035           - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.081                         471.082               -               471.083         471.080               650.007                     -   -           650.008                 po 24. 2.
út 25. 2.      471.057                   - - - - - - - - - - - - 471.056                     - - - - - - - - - -         471.054             - - - - - -               471.058                         471.035               - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.055                   - - - - - - - - - - - - - - - - -         471.080                 471.081               - 471.082                   471.025                 650.008                       -   -             650.007               út 25. 2.
st 26. 2.              471.055           - - - - - - - - - - - -           471.057           - - - - - - - - - -                       - - - - - - 471.056                         471.054                       471.025     - - - - - - - - - - - - - - - - - -           471.035         - - - - - - - - - - - - - - - - -           471.058               471.080               -         471.081                 471.082               650.007                   -   -             650.008               st 26. 2.
čt 27. 2.          471.054               - - - - - - - - - - - -           471.055           - - - - - - - - - -                   471.057   - - - - - -                     471.056                 471.035                 - - - - - - - - - - - - - - - - - -       471.025             - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.082                 471.058                     -     471.080                   471.081               650.008                     -   -           650.007                 čt 27. 2.
28. 2.    471.025                     - - - - - - - - - - - - 471.054                     - - - - - - - - - -         471.055             - - - - - -               471.057                         471.056               - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.035                   - - - - - - - - - - - - - - - - -       471.081   471.081                       471.082       - 471.058                     460.013
460.014
              650.007                       -   -               650.008             28. 2.
so 29. 2.  - - - - - - - - - - - -                 471.057   -   - - - - - - - - - - -     471.025               - - - - - - - - - - -         460.063
460.064
                      471.055                   - - - - - - - -   -                             471.035   - - - - - - - - - -             471.056                             471.058             471.081                     -             471.082       460.015
460.016
                        650.008       - - -       - -                 650.007       so 29. 2.
datumSv 28919Os 3444Sp 1603Os 3408Os 3409Os 3416Os 3417Sp 1624Sp 1623Sp 1628Sp 1627Sp 1632Sp 1631Sv 28910Os 3403Os 2835Os 3410Os 3411Os 3418Os 3419Os 3426Os 3427Os 2830Sv 28913Os 2839Sv 2993Sp 1602Sp 1601Sp 1606Sp 1609Sp 1614Sp 1617Sp 1622Sp 1625Sp 1630Sp 1633Os 3402Os 3405Os 3412Os 3413Os 3420Os 3421Os 3428Os 3429Os 2832Sv 28917Sv 28900Sp 1600Os 3401Os 3404Sp 1607Sp 1612Sp 1611Sp 1616Sp 1615Sp 1620Sp 1619Os 3401Os 2833Os 3408Os 3409Os 3416Os 3417Os 3424Os 3425Os 3432Os 3433Os 2836Os 2843Os 2840Os 2831Os 3406Os 3407Os 3414Os 3415Os 3422Os 3423Os 3430Os 3431Os 2834Os 2841Sv 28919Sv 28902Os 3400Sp 1605Sp 1610Sp 1613Sp 1618Sp 1621Sp 1626Sp 1629Os 3400Sv 28908Os 2853Sp 1603Sp 1606Sp 1607Sp 1610Sp 1611Sp 1614Sp 1615Sp 1618Sp 1619Sp 1622Sp 1623Sp 1626Sp 1627Sp 1630Sp 1631Sp 1604Os 2835Os 3410Os 3411Os 3418Os 3419Os 3426Os 3427Os 2830Sv 28913Sv 2993Sp 1602Sp 1603Os 2850Os 3363Os 2854Os 2861Os 2858Os 2865Os 2862Os 2869Os 2866Os 2873Os 2870Os 2877Os 2874Sv 28909Os 2921Os 2924Os 2929Os 2932Os 2937Os 2940Os 2947Os 2948Os 2955Os 2956Os 2925Os 2928Os 2933Os 2936Os 2943Os 2944Os 2951Os 2952Os 2957Os 2959Os 2958Os 3302Os 2922Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28915Os 3050Os 3051Os 3052Os 3053Os 3056Os 3057Os 3058Os 3059Os 3360Os 3361Sv 28908Os 2853Sv 2890Os 3304Os 3362Os 3363Os 3363Sv 2892Os 3366Os 3365Os 3368Os 3367Os 3054Os 3055Os 3370Os 3371Os 3372Os 3373Os 3374Os 3375datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 421TS 422TS 423TS 621

[1]Orkán Sabina, větší množství mimořádností, oběhy nemusí platit.