prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018
přehled výkonů | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - duben 2018
 TS 441 - 444 a 641: 471 a 650 DKV Olomouc PJ Bohumín

datumTS 441 (471)TS 442 (471)TS 443 (471)TS 444 (471)TS 641 (650)datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
Sp 1600Sp 1601Sv 1601Sv 28908Os 3403Os 2839Os 3410Os 3411Os 3418Os 3417Os 3426Os 3427Os 2836Os 2849Os 3402Os 3405Os 3412Os 3413Os 3420Os 3419Os 3428Os 3429Os 2838Sv 28915Sv 28902Os 2833Sp 1602Sp 1607Sp 1606Sp 1611Sp 1610Sp 1615Sp 1614Os 3443Os 2837Sv 28904Os 2835Os 3408Os 3409Os 3416Os 3447Os 2843Os 2845Os 3424Os 3425Os 3432Os 3433Os 2842Os 2851Os 2852Os 2831Os 3406Os 3407Os 3414Os 3415Os 3422Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Sv 2993Os 3400Sp 1603Sp 1604Sp 1609Sp 1608Sp 1613Sp 1612Sp 1617Sv 2996Sv 28912Os 2853Os 2854Os 2855Os 2856Os 2841Os 2858Os 2845Os 2860Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Sv 28912Os 2921Os 2921Os 2924Os 2929Os 2932Os 2937Os 2940Os 2947Os 2948Os 2955Os 2956Os 2925Os 2928Os 2933Os 2936Os 2943Os 2944Os 2951Os 2952Os 2957Os 2971Os 2970Os 2922Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3302Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3052Os 3053Os 3360Os 3360Os 3361Os 3364Os 3365Os 3058Os 3059Os 3060Os 3061Os 3062Os 3063Os 3064Os 3065Os 3050Os 3051Os 3054Os 3055Os 3362Os 3363Os 3056Os 3057Os 3368Os 3369
ne 1. 4.- - -         471.035             471.056                   - - - - - - - - - - -       471.025       -                   471.024       - - - - -     471.055     - - - - - - - - - -                   - - - - -               -     471.081                 471.083             - - - - - - - - - - - -       471.080             - - - - - - - - -         471.082         - - -           650.008                     650.007           ne 1. 4.
po 2. 4.- - -       471.054                     471.035             - - - - - - - - - - -       471.055       -                   471.025       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         471.056         - - - - -               -     471.082                 471.081             - - - - - - - - - - - -                     - - - - - - - - -   471.083 471.080             - - -   650.007                             650.008           po 2. 4.
út 3. 4.  471.025   - -                   471.054                       471.035               471.057 - -         -                   471.055                   - - - - - - 471.056                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     - 471.080         471.080   471.082     471.082           471.080       471.081               471.081   - - - - - - - - - - 471.083                 - - - - - - - - -   650.008   -                           650.007               út 3. 4.
st 4. 4.  471.054   - -                   471.025                               471.055         - -     471.035   -                               471.057       - - - - -   471.024               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     -                       471.080                       471.082             - - - - - - - - - -   471.081               - - - - - - - - -       -   650.007                         650.008             st 4. 4.
čt 5. 4.      - -         471.057               471.054               471.025                 - -       471.055 -                   471.035                   - - - - - -             471.024   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     -   471.081                       471.080 [1] 471.080 [2]                   471.083           - - - - - - - - - -         471.082         - - - - - - - - -     650.008 -                                     650.007     čt 5. 4.
6. 4.      - -     471.054                 471.057                       471.035             - -   471.025     -                       471.055               - - - - - -   471.024               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       471.083             471.083     471.082                   471.081               - - - - - - - - - -     460.061
460.025
            - - - - - - - - -       -       650.007                       650.008           6. 4.
so 7. 4.- - -                   471.055                   471.054   - - - - - - - - - - -               -       471.056                     471.025       - - - - - - - - - - - - - - -               471.057             - - - - - - -                 471.083                 471.081       - - - - - - - - - -                   471.082 - - - - - - - - -               471.024         -               650.008                         650.007 so 7. 4.
ne 8. 4.- - -       460.061
460.025
                  471.055               - - - - - - - - - - -       471.024       -                   471.056       - - - - -           - - - - - - - - - -     471.057             - - - - -           - -   471.083                   471.080               - - - - - - - - - - - -     471.081               - - - - - - - - -       471.082           - - -         650.007                             650.008     ne 8. 4.
po 9. 4.      - -   471.057                 460.061
460.025
                      471.056               - -         -                   471.024                   - - - - -     471.055             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.083                         471.082                       471.025         - - - - - - - - - -           471.081       - - - - - - - - -       -         650.008                   471.080             po 9. 4.
út 10. 4.      - -         460.025
460.061
        471.057                               460.013
460.014
        - -         -   471.056                       471.035           - - - - - -   471.055               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           471.081                 471.025                       471.083         - - - - - - - - - -         471.082         - - - - - - - - -       -       471.080                             650.008     út 10. 4.
st 11. 4.    471.057 - -                   460.025
460.061
                    471.035                 460.013
460.014
- -         -                   471.056                   - - - - -     471.055             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.082                   471.081                     471.025                   - - - - - - - - - - 471.083                 - - - - - - - - -   650.008   -                           471.080               st 11. 4.
čt 12. 4.      - -         471.025                 471.057             471.056                   - -         - 471.035                 471.024                   - - - - - -           471.055     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         471.080             471.082                             471.081         - - - - - - - - - -         471.083         - - - - - - - - -       -       471.054                     650.008             čt 12. 4.
13. 4.  471.057   - -                       471.025                 471.024                 471.056 - -         -                   471.080                   - - - - - -   471.055               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.054                       471.083                 471.082                   - - - - - - - - - - 471.081                 - - - - - - - - - 650.007     -                           650.008               13. 4.
so 14. 4.- - -             471.055                     471.057       - - - - - - - - - - -         471.035     -                       471.056             - - - - - - - - - - - - - - -               471.054             - - - - - - - 471.082                   471.080                     - - - - - - - - - -       471.083             - - - - - - - - -           471.081             - 650.008                             650.007           so 14. 4.
ne 15. 4.- - -         471.057                 471.055               - - - - - - - - - - -       471.056       -                     471.035     - - - - -           - - - - - - - - - -       460.015
460.016
          - - - - -           - -     471.081                 471.082               - - - - - - - - - - - -       471.080             - - - - - - - - -   471.083               - - -   650.007                             650.008           ne 15. 4.
po 16. 4.      - -   460.025
460.061
              471.057                         471.035             471.024 - -         -                       471.056               - - - - -   471.055               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.080                   471.081                     471.082                   - - - - - - - - - - 471.025                 - - - - - - - - -       - 471.083                             650.007           po 16. 4.
út 17. 4.  471.057   - -                   460.025
460.061
                          471.056             - -         - 471.035                             471.024       - - - - - - 471.055                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.083                             471.082           471.081                   - - - - - - - - - - 471.025                 - - - - - - - - -       -         650.007                   650.008             út 17. 4.
st 18. 4.  471.054   - -                   471.057                     471.024                 471.056 - -         -                   471.035                   - - - - -   471.025               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.080                         471.083               471.082                   - - - - - - - - - - 471.081                 - - - - - - - - -       -       650.008                           650.007       st 18. 4.
čt 19. 4.      - -   471.057                 471.054                       471.055               - - 471.024       -                     471.056                 - - - - - -     471.025           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.081                 471.082                     471.083                 - - - - - - - - - -   471.080               - - - - - - - - -     650.007 -                                           čt 19. 4.
20. 4.      - -     471.054                   471.057                       471.056           - -       471.055 -                         471.024             - - - - - -       471.025           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.081                   471.035                         471.082               - - - - - - - - - -       471.083           - - - - - - - - -       -   650.007                   471.080                   20. 4.
so 21. 4.- - -     471.025                   471.054                 - - - - - - - - - - -       471.024       -                 471.055                   - - - - - - - - - - - - - - -                             - - - - - - -                     471.081                     - - - - - - - - - -     471.035               - - - - - - - - -       471.080 [3]           471.082     -                             650.007             so 21. 4.
ne 22. 4.- - -             471.054                           471.025 - - - - - - - - - - -               -       471.055           471.024       - - - - -           - - - - - - - - - -                   - - - - -       471.035   - -                 471.082                 471.083   - - - - - - - - - - - -                     - - - - - - - - -               471.080   - - -                         650.008                   ne 22. 4.
po 23. 4.      - -   471.025                 471.054                       471.057               - -   471.056     -                     471.055                 - - - - -     471.035             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.081                   471.082                     471.083                 - - - - - - - - - -   471.080               - - - - - - - - -       -                           650.007               po 23. 4.
út 24. 4.  471.054   - -                   471.025                                         - -         -                                       - - - - - -               471.035   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                           471.081                                   - - - - - - - - - -         460.010         - - - - - - - - -       -     471.083                                     út 24. 4.
st 25. 4.      - -             460.010
460.061
                                  471.056         471.055 - -         -                                       - - - - -                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                               - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - -       -                                           st 25. 4.
čt 26. 4.      - -   471.054                           460.010
460.061
                    471.057       - -   471.056     -                   471.055                   - - - - - -               471.035 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.080                                 471.083                   471.025     - - - - - - - - - -           471.082       - - - - - - - - -       -                 471.081         650.008               čt 26. 4.
27. 4.  471.024   - -         460.005
460.006
        471.056                     471.025                 471.057 - -         -                   471.054                   - - - - - -     471.035             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.081                     471.082                   471.083                   - - - - - - - - - - 471.058                 - - - - - - - - -       - 650.008                             650.007           27. 4.
so 28. 4.- - -             471.054                 460.005
460.006
          - - - - - - - - - - -           471.056   -                       471.057             - - - - - - - - - - - - - - -             471.035               - - - - - - -         471.058                 471.080   460.015
460.016
          - - - - - - - - - -         471.082           - - - - - - - - -     471.083                   -     650.008                   650.007               so 28. 4.
ne 29. 4.- - -             471.057                   471.054         - - - - - - - - - - -               -     471.024                 471.056   - - - - -           - - - - - - - - - -           471.035       - - - - -           - -           471.083                     471.058     - - - - - - - - - - - -                 471.080   - - - - - - - - -           471.082       - - -             650.007                     650.008         ne 29. 4.
po 30. 4.      - - 460.005
460.006
                            471.057         471.056               471.025   - -         -                       471.024               - - - - -   471.035             460.010
460.061
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.082                           471.083               471.058               - - - - - - - - - -   471.080               - - - - - - - - - 650.008     -                         650.007                 po 30. 4.
datumSp 1600Sp 1601Sv 1601Sv 28908Os 3403Os 2839Os 3410Os 3411Os 3418Os 3417Os 3426Os 3427Os 2836Os 2849Os 3402Os 3405Os 3412Os 3413Os 3420Os 3419Os 3428Os 3429Os 2838Sv 28915Sv 28902Os 2833Sp 1602Sp 1607Sp 1606Sp 1611Sp 1610Sp 1615Sp 1614Os 3443Os 2837Sv 28904Os 2835Os 3408Os 3409Os 3416Os 3447Os 2843Os 2845Os 3424Os 3425Os 3432Os 3433Os 2842Os 2851Os 2852Os 2831Os 3406Os 3407Os 3414Os 3415Os 3422Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Sv 2993Os 3400Sp 1603Sp 1604Sp 1609Sp 1608Sp 1613Sp 1612Sp 1617Sv 2996Sv 28912Os 2853Os 2854Os 2855Os 2856Os 2841Os 2858Os 2845Os 2860Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Sv 28912Os 2921Os 2921Os 2924Os 2929Os 2932Os 2937Os 2940Os 2947Os 2948Os 2955Os 2956Os 2925Os 2928Os 2933Os 2936Os 2943Os 2944Os 2951Os 2952Os 2957Os 2971Os 2970Os 2922Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3302Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3052Os 3053Os 3360Os 3360Os 3361Os 3364Os 3365Os 3058Os 3059Os 3060Os 3061Os 3062Os 3063Os 3064Os 3065Os 3050Os 3051Os 3054Os 3055Os 3362Os 3363Os 3056Os 3057Os 3368Os 3369datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 441TS 442TS 443TS 444TS 641

[1]mimořádně ukončen v českém Těšíně
[2]mimořádně výchozí z českého Těšína
[3]Řazení 471.080+071.058+971.058
„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich