prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018
přehled výkonů | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - březen 2018
 TS 441 - 444 a 641: 471 a 650 DKV Olomouc PJ Bohumín

datumTS 441 (471)TS 442 (471)TS 443 (471)TS 444 (471)TS 641 (650)datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
Sp 1600Sp 1601Sv 1601Sv 28908Os 3403Os 2839Os 3410Os 3411Os 3418Os 3417Os 3426Os 3427Os 2836Os 2849Os 3402Os 3405Os 3412Os 3413Os 3420Os 3419Os 3428Os 3429Os 2838Sv 28915Sv 28902Os 2833Sp 1602Sp 1607Sp 1606Sp 1611Sp 1610Sp 1615Sp 1614Os 3443Os 2837Sv 28904Os 2835Os 3408Os 3409Os 3416Os 3447Os 2843Os 2845Os 3424Os 3425Os 3432Os 3433Os 2842Os 2851Os 2852Os 2831Os 3406Os 3407Os 3414Os 3415Os 3422Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Sv 2993Os 3400Sp 1603Sp 1604Sp 1609Sp 1608Sp 1613Sp 1612Sp 1617Sv 2996Sv 28912Os 2853Os 2854Os 2855Os 2856Os 2841Os 2858Os 2845Os 2860Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Sv 28912Os 2921Os 2921Os 2924Os 2929Os 2932Os 2937Os 2940Os 2947Os 2948Os 2955Os 2956Os 2925Os 2928Os 2933Os 2936Os 2943Os 2944Os 2951Os 2952Os 2957Os 2971Os 2970Os 2922Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3302Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3052Os 3053Os 3360Os 3360Os 3361Os 3364Os 3365Os 3058Os 3059Os 3060Os 3061Os 3062Os 3063Os 3064Os 3065Os 3050Os 3051Os 3054Os 3055Os 3362Os 3363Os 3056Os 3057Os 3368Os 3369
čt 1. 3.    471.056 - -                   471.024                       471.057               471.055 - -         -                   471.025                   - - - - - - 471.054 471.054 [1]       471.035     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         471.083               471.082                       471.080 [2]             - - - - - - - - - -       471.081           - - - - - - - - -     650.008 -                                 650.007         čt 1. 3.
2. 3.      - -           471.024       471.056                       471.025                 - - 471.057       -               471.055                       - - - - - - 471.035                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.081                   471.083                   471.082                   - - - - - - - - - -           471.080 [2]       - - - - - - - - -   650.007   -                               650.008           2. 3.
so 3. 3.- - -       471.056                           471.024       - - - - - - - - - - -       471.055       -               471.057                     - - - - - - - - - - - - - - -               460.013
460.014
            - - - - - - -           471.080 [2]               471.081               - - - - - - - - - -         471.083           - - - - - - - - -             471.082       650.008   -                                   650.007       so 3. 3.
ne 4. 3.- - -   471.024                     471.056                 - - - - - - - - - - -       471.057       -                 471.055     460.013
460.014
  - - - - -           - - - - - - - - - -     460.013
460.014
    471.080 [2]       - - - - -           - -         460.063
460.064
          471.083                 - - - - - - - - - - - -     471.081               - - - - - - - - - 460.025
460.061
                - - - 650.007                             650.008             ne 4. 3.
po 5. 3.  471.056   - -                   471.024                       471.035                 - - 471.025       -                     471.057                 - - - - -         471.055       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.080 [3]                                         471.083                 - - - - - - - - - -   471.081               - - - - - - - - -     650.008 -                           650.007               po 5. 3.
út 6. 3.  471.054   - -                   471.056             471.056             471.057             - -         -   471.035                       471.025           - - - - - -           471.055       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           471.081                 471.080 [2]                   460.025
460.061
            - - - - - - - - - -   471.024               - - - - - - - - -     650.007 -                           650.008               út 6. 3.
st 7. 3.  471.024   - -                             471.025             460.005
460.010
      460.005
460.010
      - -         -   471.057                       471.035           - - - - -             471.055     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.054                         471.081                 471.080 [2]   471.080 [2]           - - - - - - - - - -       460.025
460.061
          - - - - - - - - -   650.007   -                                     650.008     st 7. 3.
čt 8. 3.      - - 471.035                 471.024                       471.056                 - - 460.005
460.010
      -                   471.057                   - - - - - -   471.055             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.025                   471.080 [2]                     471.081                 - - - - - - - - - -   471.083               - - - - - - - - -     650.008 -                           650.007               čt 8. 3.
9. 3.      - -       471.057           471.035                     471.024                   - -       471.056 -                   460.005
460.010
                  - - - - - - 471.055                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       471.080 [3]                     471.083             471.025                   - - - - - - - - - -         471.081         - - - - - - - - -   650.007   -                                         650.008 9. 3.
so 10. 3.- - -   471.055                       471.057               - - - - - - - - - - -       471.025       -                 460.015
460.016
                  - - - - - - - - - - - - - - -     471.035                       - - - - - - -   471.081                 471.080 [2]                     - - - - - - - - - -     471.083               - - - - - - - - -         471.081           650.008   -                               650.007           so 10. 3.
ne 11. 3.- - -                     471.035 471.055                   - - - - - - - - - - -       471.056       -                       471.025   - - - - -           - - - - - - - - - -       460.013
460.014
          - - - - -           - -       471.083               471.081               - - - - - - - - - - - -       471.080             - - - - - - - - -   471.082               - - -         650.007               650.008                   ne 11. 3.
po 12. 3.      - -   471.055       471.056       471.035           471.055           471.057         471.035     471.024 - -         -     471.057           471.025 471.056                   - - - - -     471.025       471.024     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             471.082                 471.083             471.081                 - - - - - - - - - -   471.080               - - - - - - - - -   650.008   -                           650.007               po 12. 3.
út 13. 3.  471.025   - -                     471.056                     471.055               471.035 - -         -                 471.057                     - - - - - -   471.024               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.080                 471.082                           471.083           - - - - - - - - - -           471.081       - - - - - - - - - 650.007     -                             650.008             út 13. 3.
st 14. 3.  471.054   - -           471.055       471.057         471.056           471.024         471.024       471.056 - -         -   471.057               471.055         471.054         - - - - -             471.035     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           471.083     460.005
460.010
          471.080                       471.082         - - - - - - - - - -           471.081       - - - - - - - - -       -         650.008                 650.007               st 14. 3.
čt 15. 3.  460.015
460.016
  - -                   471.055                             471.054         471.024 - -         -                 471.057                     - - - - - -         471.035       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.056                     471.081                   471.080                   - - - - - - - - - -     471.082             - - - - - - - - -       -     650.007                             471.025       čt 15. 3.
16. 3.  471.024   - -         471.055           460.005
460.010
          471.054       471.057 471.057               471.054 - -         -   460.005
460.010
              471.055       471.024           - - - - - -           471.035       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           471.082                 471.083             471.081                   - - - - - - - - - -           471.080 [2]       - - - - - - - - -       -         650.008                       650.007         16. 3.
so 17. 3.- - -           471.054                 471.055             - - - - - - - - - - -         471.024     -           460.005
460.010
      460.005
460.010
                - - - - - - - - - - - - - - -           471.035                 - - - - - - -     471.080   471.080                 471.081               - - - - - - - - - -         471.083           - - - - - - - - -     471.082                   -   650.007                             650.008         so 17. 3.
ne 18. 3.- - -               471.055                   471.054       - - - - - - - - - - -               -   471.035                       - - - - -   471.024       - - - - - - - - - -                   - - - - - 471.025         - -         471.082                 471.080           - - - - - - - - - - - -               471.081     - - - - - - - - -     471.083             - - -             650.008                   650.007           ne 18. 3.
po 19. 3.  471.025   - -                   471.055                         471.024               - - 471.057       -             471.035                         - - - - -     471.054             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           471.083           471.082                                 471.080     - - - - - - - - - -   471.081               - - - - - - - - -     650.007 -                               650.008           po 19. 3.
út 20. 3.      - -                 471.055 471.025                                 471.035       - -         -   471.024               471.057                   - - - - - -   471.054               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               471.081                 471.083                     471.082       - - - - - - - - - -             471.080     - - - - - - - - -   650.007   -                           650.008               út 20. 3.
st 21. 3.      - -           471.025       471.055                           471.057             - -         -         471.035         471.024                   - - - - -     471.054             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         471.080                   471.081                     471.083           - - - - - - - - - -           471.082       - - - - - - - - -       -           650.008                         650.007     st 21. 3.
čt 22. 3.    471.054 - -             471.055     471.025                                   471.056     - - 471.057       -                                 471.035     - - - - - -                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           471.083                 471.080                       471.081         - - - - - - - - - -         460.015
460.016
        - - - - - - - - -       -       471.082                               650.008   čt 22. 3.
23. 3.      - -             471.024       471.055                     471.035                 - - 471.056       -                             471.057         - - - - - - 471.054                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.081                             471.082                   471.080   460.005
460.010
    - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - -       -       650.008                             650.007     23. 3.
so 24. 3.- - -         471.057                 471.024               - - - - - - - - - - -       471.054       -                   471.056                 - - - - - - - - - - - - - - -             471.025               - - - - - - -         471.081               471.055                 - - - - - - - - - -         471.082           - - - - - - - - -   471.080                     - 650.007                         650.008               so 24. 3.
ne 25. 3.- - -           471.024                   471.057           - - - - - - - - - - -           471.056   -                           - - - - -     471.054     - - - - - - - - - -                   - - - - -   460.025
460.061
      - -               471.025               471.080       - - - - - - - - - - - -           471.055         - - - - - - - - -           471.082       - - -       650.008                       650.007             ne 25. 3.
po 26. 3.  471.054   - -                   471.024                                         - - 471.035       -             471.056                         - - - - -     471.025             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   460.025
460.061
              471.081 471.081               460.025
460.061
471.080                       - - - - - - - - - -           471.055       - - - - - - - - -     - 650.007                         650.008               po 26. 3.
út 27. 3.  471.024   - -                       471.054                     471.056               - -         -   471.057                 471.035                 - - - - - -     471.025             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.080                 471.082                       471.081           460.015
460.016
  - - - - - - - - - -     471.055             - - - - - - - - -       -                   650.008           650.007           út 27. 3.
st 28. 3.      - -     471.055                 471.024                 471.035             460.015
460.016
    - -         -     471.056                       471.057         - - - - -         471.025         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     -               471.081             471.083                 471.082         460.005
460.010
  - - - - - - - - - -       471.080           - - - - - - - - -     650.007 -                                   650.008       st 28. 3.
čt 29. 3.      - -       471.024               471.055                           471.057         - - 460.015
460.016
      - 471.054 [4]                               471.056     - - - - - -     471.025           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     - 471.082                 471.081                       471.083                 - - - - - - - - - - 471.080                 - - - - - - - - -       -         650.008                 650.007               čt 29. 3.
30. 3.- - -     471.055                   471.024                 - - - - - - - - - - -     471.025         -                 471.054         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                   - - - - -               - 471.035                 471.082                 - - - - - - - - - - - -     471.081               - - - - - - - - -               460.013
460.014
  - - -         650.007                     650.008             30. 3.
so 31. 3.- - -                   471.056                 471.055     - - - - - - - - - - -               -   471.024                         471.025       - - - - - - - - - - - - - - -                     471.054       - - - - -     -     471.083                 471.080                 - - - - - - - - - -     471.082               - - - - - - - - -             471.081       650.007   -                           650.008               so 31. 3.
datumSp 1600Sp 1601Sv 1601Sv 28908Os 3403Os 2839Os 3410Os 3411Os 3418Os 3417Os 3426Os 3427Os 2836Os 2849Os 3402Os 3405Os 3412Os 3413Os 3420Os 3419Os 3428Os 3429Os 2838Sv 28915Sv 28902Os 2833Sp 1602Sp 1607Sp 1606Sp 1611Sp 1610Sp 1615Sp 1614Os 3443Os 2837Sv 28904Os 2835Os 3408Os 3409Os 3416Os 3447Os 2843Os 2845Os 3424Os 3425Os 3432Os 3433Os 2842Os 2851Os 2852Os 2831Os 3406Os 3407Os 3414Os 3415Os 3422Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Sv 2993Os 3400Sp 1603Sp 1604Sp 1609Sp 1608Sp 1613Sp 1612Sp 1617Sv 2996Sv 28912Os 2853Os 2854Os 2855Os 2856Os 2841Os 2858Os 2845Os 2860Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Sv 28912Os 2921Os 2921Os 2924Os 2929Os 2932Os 2937Os 2940Os 2947Os 2948Os 2955Os 2956Os 2925Os 2928Os 2933Os 2936Os 2943Os 2944Os 2951Os 2952Os 2957Os 2971Os 2970Os 2922Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3302Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3052Os 3053Os 3360Os 3360Os 3361Os 3364Os 3365Os 3058Os 3059Os 3060Os 3061Os 3062Os 3063Os 3064Os 3065Os 3050Os 3051Os 3054Os 3055Os 3362Os 3363Os 3056Os 3057Os 3368Os 3369datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 441TS 442TS 443TS 444TS 641

[1]Sp 1603: Porucha ve stanici Opava východ
[2]Řazení 471.080+071.058+971.058
[3]471.080+071.058+971.058
[4]Výměna v žst. Ostrava-Svinov mezi vlaky 3447/2845
„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde