prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018
přehled výkonů | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - prosinec 2017
 TS 441 - 444 a 641: 471 a 650 DKV Olomouc PJ Bohumín

datumTS 441 (471)TS 442 (471)TS 443 (471)TS 444 (471)TS 641 (650)datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
Sp 1600Sp 1601Sv 1601Sv 28908Os 3403Os 2839Os 3410Os 3411Os 3418Os 3417Os 3426Os 3427Os 2836Os 2849Os 3402Os 3405Os 3412Os 3413Os 3420Os 3419Os 3428Os 3429Os 2838Sv 28915Sv 28902Os 2833Sp 1602Sp 1607Sp 1606Sp 1611Sp 1610Sp 1615Sp 1614Os 3443Os 2837Sv 28904Os 2835Os 3408Os 3409Os 3416Os 3447Os 2843Os 2845Os 3424Os 3425Os 3432Os 3433Os 2842Os 2851Os 2852Os 2831Os 3406Os 3407Os 3414Os 3415Os 3422Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Sv 2993Os 3400Sp 1603Sp 1604Sp 1609Sp 1608Sp 1613Sp 1612Sp 1617Sv 2996Sv 28912Os 2853Os 2854Os 2855Os 2856Os 2841Os 2858Os 2845Os 2860Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Sv 28912Os 2921Os 2921Os 2924Os 2929Os 2929Os 2932Os 2937Os 2940Os 2947Os 2948Os 2948Os 2955Os 2956Os 2925Os 2928Os 2933Os 2936Os 2943Os 2944Os 2951Os 2952Os 2952Os 2957Os 2971Os 2970Os 2922Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3302Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Os 2950Sv 28913Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3052Os 3053Os 3360Os 3360Os 3361Os 3364Os 3365Os 3058Os 3059Os 3060Os 3061Os 3062Os 3063Os 3064Os 3065Os 3050Os 3051Os 3054Os 3055Os 3362Os 3363Os 3056Os 3057Os 3368Os 3369
ne 10. 12.- - -       471.057                   471.055               - - - - - - - - - - -       471.035       -                   471.056       - - - - -           - - - - - - - - - -     471.054             - - - - -           - -     471.081 -           -       471.082             -   - - - - - - - - - - - -     471.083             -   - - - - - - - - -   471.080               - - - 650.007                             650.008             ne 10. 12.
po 11. 12.471.054     - -                   471.057                     471.056               471.058   - -         -               471.035                       - - - - -   471.055               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.080     -           -       471.083             -   471.082                       - - - - - - - - - - - 471.081                 - - - - - - - - - 650.008     -                         650.007                 po 11. 12.
út 12. 12.  471.057   - -                     471.054                       471.025     471.025         - -   471.056     -             843.021 [1]       471.058                 - - - - - - 471.055                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.080 -           -       471.081             -           471.083               - - - - - - - - - - -     471.082             - - - - - - - - -       - 650.007                             650.008           út 12. 12.
st 13. 12.  471.035   - -                     471.057                     471.055               471.025 - -         -                 471.056                     - - - - -     471.058             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.080   -           -               471.082     -                     471.081     - - - - - - - - - - -     471.083             - - - - - - - - -   650.008   -                         650.007                 st 13. 12.
čt 14. 12.      - -           471.057               471.035                         471.056       - -         -   471.055                         471.025         - - - - - -             471.058   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       -   471.081       -           471.080         -             471.082             - - - - - - - - - - -           471.083       - - - - - - - - -       -         650.007                           650.008     čt 14. 12.
15. 12.      - -       471.035                   471.057                     471.025           - -         - 471.056                     471.055               - - - - - -         471.058         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       -   471.081       -         471.083           -           471.080               - - - - - - - - - - -       471.082           - - - - - - - - -       -     650.008                         650.007           15. 12.
so 16. 12.- - -                   471.058                 471.035     - - - - - - - - - - -             471.055 -                               471.056     - - - - - - - - - - - - - - -               471.054             - - - - -     -     -           - 471.082                 471.081 -       - - - - - - - - - -                 471.083 -   - - - - - - - - -             471.080           -       650.007                             650.008     so 16. 12.
ne 17. 12.- - -               471.057                   471.058       - - - - - - - - - - -               -   471.056                       - - - - -   471.055       - - - - - - - - - -                   - - - - - 471.035             -   471.054 -           -       471.082             -   - - - - - - - - - - - -       471.081           -   - - - - - - - - -   471.083               - - -         650.008                             650.007     ne 17. 12.
po 18. 12.      - -   471.035               471.057                         471.058               - - 471.025       -                     471.056                 - - - - -   471.055               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     -   471.083 -           -       471.054             -         471.082                 - - - - - - - - - - -   471.081               - - - - - - - - -     650.007 -                                         650.008 po 18. 12.
út 19. 12.      - -     471.057                 471.035                   471.056                 - -   471.058     -                   471.025                   - - - - - -     471.055             - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     - 471.081   -           -       471.083             -         471.054                 - - - - - - - - - - -     471.082             - - - - - - - - -       -   650.008                           650.007           út 19. 12.
st 20. 12.      - -         471.054         471.057                               471.025         - - 471.056       -                           471.058           - - - - -     471.035             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     - 471.082   -           -             471.081       -               471.083           - - - - - - - - - - -         471.080         - - - - - - - - -     650.008 -                           650.007               st 20. 12.
čt 21. 12.      - - 471.057                   471.054                     471.058                 - - 471.025       -                   471.056                   - - - - - -   471.035             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     - 471.080   -           -     471.082               -   471.081                       - - - - - - - - - - -   471.055               - - - - - - - - -   650.007   -                           650.008               čt 21. 12.
22. 12.  471.055   - -                   471.057                         471.056             471.058 - -         -                       471.025               - - - - - -       471.035           - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     -   471.080 -           -       471.054             -           471.082               - - - - - - - - - - -     471.081             - - - - - - - - -       -   650.008                           650.007           22. 12.
so 23. 12.- - -             471.057               471.055             - - - - - - - - - - -         471.025     -                     471.058               - - - - - - - - - - - - - - -         471.035                   - - - - -     -     -           - 460.025
460.061
                471.081 -       - - - - - - - - - -       471.054           -   - - - - - - - - -               471.082         -         650.007                       650.008         so 23. 12.
ne 24. 12.- - -           471.055       - -       471.057             - - - - - - - - - - -         471.054     -         -             471.025   - - - - -           - - - - - - - - - -         471.035         - - - - -               - 471.082   -         -   - - 471.083             -   - - - - - - - - - - - - -     471.081           -     - - - - - - - - -       471.058           - - -       650.008         - - - -         650.007       - - ne 24. 12.
po 25. 12.- - -             471.057                 471.055           - - - - - - - - - - -             471.025 -           - - -         471.054 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               471.035   - - - - -           - -   - - 471.058           -             471.082       -   - - - - - - - - - - - -           471.083       -   - - - - - - - - -       471.081           - - -     650.007                   - -     650.008           po 25. 12.
út 26. 12.- - -               471.055                         471.057 - - - - - - - - - - -               - 471.054               471.025         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                   - - - - - 471.035         - -       -       471.083   -                   471.058 -   - - - - - - - - - - - -             471.082     -   - - - - - - - - -               471.081   - - -                                             út 26. 12.
st 27. 12.460.025
460.061
    - -                   471.055                   471.025                 471.056   - -         -                 471.054                     - - - - - 471.057                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       -       471.081   -         471.083           -       - - - - - - - - - -         471.058         -   - - - - - - - - -     471.035                   -   650.007                             650.008         st 27. 12.
čt 28. 12.      - -       471.055                 460.005
460.006
                  471.054               - -   471.025     -                         471.056             - - - - - -       471.057         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     -     -     471.082     -         471.081           -       - - - - - - - - - -         471.083         -   - - - - - - - - -     471.058                   -   650.008                             650.007         čt 28. 12.
29. 12.      - -     471.058                 471.055                     471.035               - -   471.054     -                       471.025               - - - - - -     471.057             - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     -   460.025
460.061
-           -       471.082             -       - - - - - - - - - -       471.081           -   - - - - - - - - -   471.083                     -                               650.008           29. 12.
so 30. 12.- - -           471.057             471.058                 - - - - - - - - - - -           471.056   -                 471.054                   - - - - - - - - - - - - - - -   471.055                         - - - - -     -   471.083 -           -       471.081             -       - - - - - - - - - -     460.025
460.061
            -   - - - - - - - - - 460.015
460.016
                    650.008 -                                   650.007       so 30. 12.
ne 31. 12.- - -         471.055         - -       471.057             - - - - - - - - - - -     471.054         -         -             471.056   - - - - -           - - - - - - - - - -             471.025 471.025   - - - - -   471.056           -   471.058 -         -   - -   471.083           -   - - - - - - - - - - - - -       471.081         -     - - - - - - - - -   471.082               - - -         650.007       - - - -     650.008           - - ne 31. 12.
datumSp 1600Sp 1601Sv 1601Sv 28908Os 3403Os 2839Os 3410Os 3411Os 3418Os 3417Os 3426Os 3427Os 2836Os 2849Os 3402Os 3405Os 3412Os 3413Os 3420Os 3419Os 3428Os 3429Os 2838Sv 28915Sv 28902Os 2833Sp 1602Sp 1607Sp 1606Sp 1611Sp 1610Sp 1615Sp 1614Os 3443Os 2837Sv 28904Os 2835Os 3408Os 3409Os 3416Os 3447Os 2843Os 2845Os 3424Os 3425Os 3432Os 3433Os 2842Os 2851Os 2852Os 2831Os 3406Os 3407Os 3414Os 3415Os 3422Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Sv 2993Os 3400Sp 1603Sp 1604Sp 1609Sp 1608Sp 1613Sp 1612Sp 1617Sv 2996Sv 28912Os 2853Os 2854Os 2855Os 2856Os 2841Os 2858Os 2845Os 2860Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Sv 28912Os 2921Os 2921Os 2924Os 2929Os 2929Os 2932Os 2937Os 2940Os 2947Os 2948Os 2948Os 2955Os 2956Os 2925Os 2928Os 2933Os 2936Os 2943Os 2944Os 2951Os 2952Os 2952Os 2957Os 2971Os 2970Os 2922Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3302Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Os 2950Sv 28913Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3052Os 3053Os 3360Os 3360Os 3361Os 3364Os 3365Os 3058Os 3059Os 3060Os 3061Os 3062Os 3063Os 3064Os 3065Os 3050Os 3051Os 3054Os 3055Os 3362Os 3363Os 3056Os 3057Os 3368Os 3369datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 441TS 442TS 443TS 444TS 641

[1]Z důvodu výluky vlaky 2851 a 2852 zajištěny soupravou 843+Btn+Bftn.
„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain