prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018
přehled výkonů | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - únor 2018
 TS 441 - 444 a 641: 471 a 650 DKV Olomouc PJ Bohumín

datumTS 441 (471)TS 442 (471)TS 443 (471)TS 444 (471)TS 641 (650)datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
Sp 1600Sp 1601Sv 1601Sv 28908Os 3403Os 2839Os 3410Os 3411Os 3418Os 3417Os 3426Os 3427Os 2836Os 2849Os 3402Os 3405Os 3412Os 3413Os 3420Os 3419Os 3428Os 3429Os 2838Sv 28915Sv 28902Os 2833Sp 1602Sp 1607Sp 1606Sp 1611Sp 1610Sp 1615Sp 1614Os 3443Os 2837Sv 28904Os 2835Os 3408Os 3409Os 3416Os 3447Os 2843Os 2845Os 3424Os 3425Os 3432Os 3433Os 2842Os 2851Os 2852Os 2831Os 3406Os 3407Os 3414Os 3415Os 3422Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Sv 2993Os 3400Sp 1603Sp 1604Sp 1609Sp 1608Sp 1613Sp 1612Sp 1617Sv 2996Sv 28912Os 2853Os 2854Os 2855Os 2856Os 2841Os 2858Os 2845Os 2860Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Sv 28912Os 2921Os 2924Os 2929Os 2932Os 2937Os 2940Os 2947Os 2948Os 2955Os 2956Os 2925Os 2928Os 2933Os 2936Os 2943Os 2944Os 2951Os 2952Os 2957Os 2971Os 2970Os 2922Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3302Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3052Os 3053Os 3360Os 3360Os 3361Os 3364Os 3365Os 3058Os 3059Os 3060Os 3061Os 3062Os 3063Os 3064Os 3065Os 3050Os 3051Os 3054Os 3055Os 3362Os 3363Os 3056Os 3057Os 3368Os 3369
čt 1. 2.      - -           471.056                 471.054             471.057               471.058 - -         -                   471.035                   - - - - - -           471.025     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.024                     471.083                   471.080                   - - - - - - - - - - 471.082                 - - - - - - - - -       - 650.007                           471.081             čt 1. 2.
2. 2.  471.054   - -                             471.056                       471.035       - -         -   471.057                         471.058         - - - - - -           471.025       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             471.024                 471.082                     471.083         - - - - - - - - - -           471.080       - - - - - - - - -       -         471.081                   650.007             2. 2.
so 3. 2.- - -         471.025                 471.054               - - - - - - - - - - -   471.058           -                     471.057               - - - - - - - - - - - - - - -       471.056                     - - - - - -     471.081                 471.080                   - - - - - - - - - -     471.082               - - - - - - - - - 471.083                       - 650.007                             650.008           so 3. 2.
ne 4. 2.- - -     471.054                               471.025     - - - - - - - - - - -               - 471.055                       471.058 - - - - -           - - - - - - - - - -               471.056   - - - - -           -     471.083                 471.081               - - - - - - - - - - - -     471.080               - - - - - - - - -     471.082             - - -           650.008                           650.007     ne 4. 2.
po 5. 2.    471.057 - -                             471.054         471.056                 471.035   - -         -                   471.055                   - - - - -   471.025               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.082                       471.083           471.081                       - - - - - - - - - -           471.080       - - - - - - - - -       -       650.008                   471.024         471.024     po 5. 2.
út 6. 2.  471.054   - -                   471.057                             471.055           - - 471.056       -                       471.035               - - - - - -               471.025   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.080                             471.082               471.083             - - - - - - - - - -       471.081           - - - - - - - - -       -             650.008                         471.024   út 6. 2.
st 7. 2.471.057     - -                     471.054                     471.035         460.025
460.061 [1]
      - - 471.055       -                           471.056           - - - - -     471.025             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.083                         471.081               471.082               - - - - - - - - - -         471.080         - - - - - - - - -   471.024   -                           650.008               st 7. 2.
čt 8. 2.  471.054   - -                   471.057                         471.056           460.025
460.061
  - -         -                         471.055             - - - - - - 471.025               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.082                     471.080                     471.081             - - - - - - - - - -     471.083             - - - - - - - - -       -   650.008                           650.007           čt 8. 2.
9. 2.      - -     471.055   471.055               471.054                 471.057       471.057         - - 471.056       -                   460.025
460.061
                  - - - - - -       471.025           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.058                     471.083 471.083                   471.080             - - - - - - - - - -       471.081           - - - - - - - - -       -   650.007 650.007 650.007                         650.008         9. 2.
so 10. 2.- - -       471.025                   471.055               - - - - - - - - - - -       471.054       -                   471.056                 - - - - - - - - - - - - - - -     471.035                       - - - - - -     471.058                 471.081                   - - - - - - - - - -     471.083               - - - - - - - - - 471.080                       -         650.008               650.007                 so 10. 2.
ne 11. 2.- - -             471.058           471.025                 - - - - - - - - - - -     471.056         -                 471.054         - - - - -           - - - - - - - - - -   471.055               - - - - -           -   471.035                         471.080         - - - - - - - - - - - -           471.081         - - - - - - - - -       471.083           - - - 650.007                                     650.008     ne 11. 2.
po 12. 2.  471.025   - -                   471.058                       471.035               471.057 - -         -                   471.056                   - - - - -     471.055             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.081                 471.054                     471.080         460.015
460.016
        - - - - - - - - - - 471.082                 - - - - - - - - -   471.083   -                           650.007               po 12. 2.
út 13. 2.      - -     471.058                                                       - -         -                         471.057             - - - - - -       471.055           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         471.082                   460.015
460.016
                      471.054         - - - - - - - - - -         471.081         - - - - - - - - -   650.007   -                               471.083           út 13. 2.
st 14. 2.      - -     471.025                       471.058                     471.054         - - 471.056       -                 471.035                     - - - - -   471.055               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         471.083                   471.081                       460.015
460.016
        - - - - - - - - - -         471.082         - - - - - - - - -       -       650.008                       650.007           st 14. 2.
čt 15. 2.  471.058   - -                             471.025           471.035                 471.054 - -         -                             471.056         - - - - - - 471.055               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.082                             471.083                     471.081         - - - - - - - - - -             471.024     - - - - - - - - -     650.007 -                                     650.008     čt 15. 2.
16. 2.471.025     - -                   471.058       471.058 [2]             471.056               471.035   - -         -                 471.054                     - - - - - - 471.055 471.055               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.080                       471.082                 471.083                   - - - - - - - - - - 471.081                 - - - - - - - - - 650.008     -                         650.007                 16. 2.
so 17. 2.- - -               471.024               471.056           - - - - - - - - - - -             471.054 -                     471.055               - - - - - - - - - - - - - - -           460.063
460.064
                - - - - - -             471.081               471.080             - - - - - - - - - -           471.082         - - - - - - - - -         471.083               -             650.008                 650.007           so 17. 2.
ne 18. 2.- - -               471.055                     471.024     - - - - - - - - - - -               - 471.056                       471.054 - - - - -           - - - - - - - - - -                   - - - - - 460.025
460.061
        -           471.083                 471.081         - - - - - - - - - - - -           471.080         - - - - - - - - -         471.082         - - -         650.008                               650.007   ne 18. 2.
po 19. 2.      - -           471.024               471.055                     471.054           - -         -     471.025                     471.056           - - - - -             471.057     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         471.080                     471.083                   471.081           - - - - - - - - - -           471.082       - - - - - - - - -       -         650.008                           650.007     po 19. 2.
út 20. 2.  471.056   - -             471.056     471.024                           471.055           471.054 - - 471.054       -                         471.025             - - - - - -       471.057           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.081                         471.082                       471.083         - - - - - - - - - -     460.025
460.061
            - - - - - - - - -   650.007   -   650.007                               650.008       út 20. 2.
st 21. 2.      - -   471.024                   471.056                     471.035               - - 471.055       -                     471.054                 - - - - -   471.057               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.025       471.082             471.083         471.025         471.081     471.082         - - - - - - - - - -         460.015
460.016
        - - - - - - - - -       -       650.008                             650.007     st 21. 2.
čt 22. 2.      - -     471.056             471.024                     471.054                   - -       471.035 -                             471.055         - - - - - - 471.057               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               471.082             471.083                 471.081               - - - - - - - - - -           460.015
460.016
      - - - - - - - - -       -     650.007                       650.008             čt 22. 2.
23. 2.      - -         471.024           471.056                     471.055                 - -         -   471.054               471.035         471.035         - - - - - -   471.057       471.057       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.081                           471.082                 471.083               - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - - 650.008 650.008   -         650.008                           650.007     23. 2.
so 24. 2.- - -       471.056                       471.024           - - - - - - - - - - -               -         471.035               471.054           - - - - - - - - - - - - - - -             460.013
460.014
              - - - - - -         471.057               471.083                 - - - - - - - - - -       471.082             - - - - - - - - -     471.081                 650.007 -                                 650.008         so 24. 2.
ne 25. 2.- - -                   471.057   471.056                   - - - - - - - - - - -   471.024           -                 471.035         - - - - -           - - - - - - - - - -   460.005
460.006
              - - - - -           -   471.081                               471.082   - - - - - - - - - - - -                   471.083 - - - - - - - - -               471.054   - - -                 650.008         650.007                 ne 25. 2.
po 26. 2.      - -                 471.035 471.057                           471.056             - -         -           471.055                 471.024         - - - - -     471.054             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.080 [3]           460.005
460.006
    471.082     471.082           460.005
460.006
                      471.083 - - - - - - - - - -               471.081   - - - - - - - - -   650.007   -                         650.008                 po 26. 2.
út 27. 2.      - -     471.057                   471.035   460.015
460.016 [4]
              471.025               - - 471.056       -                   471.055                   - - - - - -   471.054               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.024                 471.081                     471.082                   - - - - - - - - - - 471.083                 - - - - - - - - -       -   650.008                             650.007         út 27. 2.
st 28. 2.      - - 471.024                           471.057                     471.055         - -   471.025     -                     471.056                 - - - - -             471.054     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.082                         471.080 [5]                       471.081         - - - - - - - - - -           471.083       - - - - - - - - -   650.007   -                             650.008             st 28. 2.
datumSp 1600Sp 1601Sv 1601Sv 28908Os 3403Os 2839Os 3410Os 3411Os 3418Os 3417Os 3426Os 3427Os 2836Os 2849Os 3402Os 3405Os 3412Os 3413Os 3420Os 3419Os 3428Os 3429Os 2838Sv 28915Sv 28902Os 2833Sp 1602Sp 1607Sp 1606Sp 1611Sp 1610Sp 1615Sp 1614Os 3443Os 2837Sv 28904Os 2835Os 3408Os 3409Os 3416Os 3447Os 2843Os 2845Os 3424Os 3425Os 3432Os 3433Os 2842Os 2851Os 2852Os 2831Os 3406Os 3407Os 3414Os 3415Os 3422Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Sv 2993Os 3400Sp 1603Sp 1604Sp 1609Sp 1608Sp 1613Sp 1612Sp 1617Sv 2996Sv 28912Os 2853Os 2854Os 2855Os 2856Os 2841Os 2858Os 2845Os 2860Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Sv 28912Os 2921Os 2924Os 2929Os 2932Os 2937Os 2940Os 2947Os 2948Os 2955Os 2956Os 2925Os 2928Os 2933Os 2936Os 2943Os 2944Os 2951Os 2952Os 2957Os 2971Os 2970Os 2922Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3302Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3052Os 3053Os 3360Os 3360Os 3361Os 3364Os 3365Os 3058Os 3059Os 3060Os 3061Os 3062Os 3063Os 3064Os 3065Os 3050Os 3051Os 3054Os 3055Os 3362Os 3363Os 3056Os 3057Os 3368Os 3369datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 441TS 442TS 443TS 444TS 641

[1]1610: Porucha 471.035 v žst. Háj ve Slezsku, Háj ve Slezsku - Opava východ odřeknut. 1615: Opava východ - Ostrava-Svinov odřeknut.
[2]Střet Os 3420 s osobním automobilem Ostrava-Třebovice.
[3]471.080+071.058+971.058, porucha ve stanici Návsi
[4]Porucha 471.035 na Os 3420 v žst. Ostrava-Vítkovice
[5]Řazení 471.080+071.058+971.058
„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich