prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018
přehled výkonů | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - květen 2018
 TS 441 - 444 a 641: 471 a 650 DKV Olomouc PJ Bohumín

datumTS 441 (471)TS 442 (471)TS 443 (471)TS 444 (471)TS 641 (650)datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
Sp 1600Sp 1601Sv 1601Sv 28908Os 3403Os 2839Os 3410Os 3411Os 3418Os 3417Os 3426Os 3427Os 2836Os 2849Os 3402Os 3405Os 3412Os 3413Os 3420Os 3419Os 3428Os 3429Os 2838Sv 28915Sv 28902Os 2833Sp 1602Sp 1607Sp 1606Sp 1611Sp 1610Sp 1615Sp 1614Os 3443Os 2837Sv 28904Os 2835Os 3408Os 3409Os 3416Os 3447Os 2843Os 2845Os 3424Os 3425Os 3432Os 3433Os 2842Os 2851Os 2852Os 2831Os 3406Os 3407Os 3414Os 3415Os 3422Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Sv 2993Os 3400Sp 1603Sp 1604Sp 1609Sp 1608Sp 1613Sp 1612Sp 1617Sv 2996Sv 28912Os 2853Os 2854Os 2855Os 2856Os 2841Os 2858Os 2845Os 2860Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Sv 28912Os 2921Os 2924Os 2929Os 2932Os 2937Os 2940Os 2947Os 2948Os 2955Os 2956Os 2925Os 2928Os 2933Os 2936Os 2943Os 2944Os 2951Os 2952Os 2957Os 2971Os 2970Os 2922Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3302Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3052Os 3053Os 3360Os 3360Os 3361Os 3364Os 3365Os 3058Os 3059Os 3060Os 3061Os 3062Os 3063Os 3064Os 3065Os 3050Os 3051Os 3054Os 3055Os 3362Os 3363Os 3056Os 3057Os 3368Os 3369
út 1. 5.- - -                 471.057               460.005
460.006
        - - - - - - - - - - -               -   471.024                     471.025 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                   - - - - - 471.035         -     471.081                 471.082               - - - - - - - - - - - -     471.083               - - - - - - - - - 471.054                 - - -             650.007                       471.058       út 1. 5.
st 2. 5.      - -     471.054                   471.057                   471.025               - - 471.056       -                     471.024                 - - - - -       471.035           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       471.058               471.081                       471.082               - - - - - - - - - -     471.083             - - - - - - - - -       - 650.008                             650.007           st 2. 5.
čt 3. 5.  471.057   - -                   471.054                       471.024                 - - 471.025       -                 471.056                     - - - - - - 471.035               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.083                             471.058       471.081                   - - - - - - - - - -     471.082             - - - - - - - - -       - 650.007                             650.008           čt 3. 5.
4. 5.      - -     471.054                 471.057                 471.056                   - -   471.024     -                   471.025                   - - - - - -       471.035           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.082                         471.081               471.058                   - - - - - - - - - - 471.083                 - - - - - - - - -       - 650.008                             650.007           4. 5.
so 5. 5.- - -       471.080                             471.054     - - - - - - - - - - -     471.025         -                             471.024       - - - - - - - - - - - - - - -               471.035             - - - - - -       471.082                 471.058                 - - - - - - - - - -       471.081             - - - - - - - - -       471.083                 -         650.007                     650.008           so 5. 5.
ne 6. 5.- - -             471.054               471.080             - - - - - - - - - - -           471.024   -                   471.025       - - - - -           - - - - - - - - - -                   - - - - -           -           471.083                   471.082       - - - - - - - - - - - -     471.058               - - - - - - - - -       471.081           - - -               650.008                       650.007     ne 6. 5.
po 7. 5.  460.005
460.006
  - -                   471.054                           471.035             - -     471.056   -                         471.024             - - - - -   471.080               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         471.081                 471.083                     471.082             - - - - - - - - - -     471.058             - - - - - - - - -       -     650.008                           650.007         po 7. 5.
út 8. 5.- - -           471.054             460.005
460.006
                - - - - - - - - - - -               -       471.024           471.056       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             471.080     - - - - -           -             471.058               471.081         - - - - - - - - - - - -       471.083             - - - - - - - - -         471.025         - - -       650.007                         650.008           út 8. 5.
st 9. 5.      - -       471.025           471.054                       471.056                 - -         -     471.035                 471.024               - - - - -   471.080               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       471.082                   471.058                     471.081             - - - - - - - - - -       471.083           - - - - - - - - -       -             650.008               650.007             st 9. 5.
čt 10. 5.  471.054   - -                         471.025                     471.024             - -   471.056     -                       471.035               - - - - - -   471.080             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           471.082                 471.083                     471.058           - - - - - - - - - -       471.081           - - - - - - - - -       -         650.007                     650.008           čt 10. 5.
11. 5.      - -   460.015
460.016
                471.054           471.056           471.035               - -   471.024     -                                       - - - - - -     471.080           471.056 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               471.080                 471.083                     471.082       - - - - - - - - - -             471.025 471.081   - - - - - - - - -       -             650.008                 650.007           11. 5.
so 12. 5.- - -                 471.054                         - - - - - - - - - - -               -       471.025                             - - - - - - - - - - - - - - -               471.082             - - - - - -     471.058                     471.081               - - - - - - - - - -     471.083               - - - - - - - - -   471.080                     - 650.007                             650.008           so 12. 5.
ne 13. 5.- - -       471.056                             471.054     - - - - - - - - - - -   471.035           -                           - - - - -           - - - - - - - - - -   471.057               - - - - -           -       471.083                 471.058             - - - - - - - - - - - -     471.081               - - - - - - - - -       471.082           - - -               650.008         650.007                   ne 13. 5.
po 14. 5.      - -   471.054                 471.056                   471.025               471.024   - -         -                   471.035                   - - - - -     471.057             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.082                   471.083                     471.058                   - - - - - - - - - - 471.080                 - - - - - - - - -       -                           650.008               po 14. 5.
út 15. 5.      - -       471.035   460.005
460.006
                471.054                 471.056             - - 471.025       -                       471.024               - - - - - - 471.057                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.081                 471.082                     471.083                 - - - - - - - - - -     460.010
460.061
            - - - - - - - - -     650.008 -                                 650.007         út 15. 5.
st 16. 5.      - - 471.057                 460.005
460.006
                      471.054                 - - 471.056       -                   471.025                   - - - - -     471.024             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.081                           471.058                       471.082       - - - - - - - - - - 471.083                 - - - - - - - - -       -   650.007                             650.008         st 16. 5.
čt 17. 5.  460.005
460.006
  - -                   471.057                             471.025           - -       471.054 -                               471.056       - - - - - - 471.024               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           471.083             471.081                       471.058             - - - - - - - - - -       471.082           - - - - - - - - -       -     650.008                             650.007       čt 17. 5.
18. 5.  460.010
460.061
  - -                   460.005
460.006
                            471.057         471.025 - -         -                             471.054         - - - - - - 471.024                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             471.058               471.083                     471.081           - - - - - - - - - -       471.082       471.056   - - - - - - - - -       -       650.007                             650.008     18. 5.
so 19. 5.- - -         471.057                   460.010
460.061
            - - - - - - - - - - -   471.080         -                     471.025               - - - - - - - - - - - - - - -         471.054                   - - - - - -     471.056   471.056   471.056             471.082               - - - - - - - - - -       471.083             - - - - - - - - -   471.081                     - 650.007                               650.008         so 19. 5.
ne 20. 5.- - -                 460.005
460.006
                471.057       - - - - - - - - - - -               - 471.025                   471.080     - - - - -   471.080 471.058     - - - - - - - - - -                   - - - - -   471.054       -             471.081                 471.056       - - - - - - - - - - - -               471.082     - - - - - - - - -       471.083           - - -           650.007                               650.008 ne 20. 5.
po 21. 5.  471.054   - -                   460.005
460.006
                          471.058     471.058       - - 471.057       -                             471.025         - - - - -     471.035             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.082                           471.081                   471.056           - - - - - - - - - - 471.083                 - - - - - - - - -       -       650.008                                 650.007 po 21. 5.
út 22. 5.      - - 471.025                 471.054                               460.005
460.006
        - - 471.058       -                   471.057                   - - - - - -   471.035               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.024                     471.083                     471.081               - - - - - - - - - -       471.082       471.056   - - - - - - - - -       -                   650.007     650.008                 út 22. 5.
st 23. 5.  471.056   - -                     471.025                     471.054               460.005
460.006
- -         -                   471.058                   - - - - -               471.035   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.024                           471.081           471.083                   - - - - - - - - - -   471.057               - - - - - - - - -       -           650.008                         650.007     st 23. 5.
čt 24. 5.    471.025 - -                             471.056                     471.024       471.054 - -         -                   460.005
460.006
                  - - - - - -         471.035       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.057                             471.083                   471.081         - - - - - - - - - - 471.058                 - - - - - - - - -       -       650.007                             650.008     čt 24. 5.
25. 5.      - -           471.056               471.025                 471.058             471.024 - -         -                       471.054               - - - - - -               471.035   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         471.080                 471.081                                   - - - - - - - - - -       471.057           - - - - - - - - -       -         650.007                     650.008           25. 5.
so 26. 5.- - -             471.035                   471.056         - - - - - - - - - - -               -   471.054           471.024       471.058             - - - - - - - - - - - - - - -                 471.025           - - - - - -                                 471.082         - - - - - - - - - -       471.081             - - - - - - - - -       471.080                 - 650.008                         650.007               so 26. 5.
ne 27. 5.- - -                   471.025             471.035         - - - - - - - - - - -               - 471.056                     471.054   - - - - -           - - - - - - - - - -                 471.058 - - - - -           - 471.080                         471.083           - - - - - - - - - - - - 471.082                   - - - - - - - - -           471.081       - - -                 650.007                   650.008       ne 27. 5.
po 28. 5.  471.035   - -                   471.025                             471.058           - -         -       471.054                     471.056         - - - - -     460.013
460.014
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   460.061
460.010
                  471.080                               471.083       - - - - - - - - - -   471.081               - - - - - - - - -       -     650.008                         471.082           po 28. 5.
út 29. 5.      - -     471.024       471.035     471.035         471.025                 471.058             - -       471.024 -                 471.054                     - - - - - - 460.013
460.014
                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471.082                   471.081                     471.080                   - - - - - - - - - - 471.083                 - - - - - - - - -       -     650.007                         650.008           út 29. 5.
st 30. 5.      - - 471.056                         471.035               471.054     471.054           - - 471.058       -                   471.024                   - - - - -     471.057             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.080                           471.081                       471.082       - - - - - - - - - -           471.083       - - - - - - - - -       -     650.008                         650.007           st 30. 5.
čt 31. 5.      - - 471.024                 471.056                           471.025             - - 471.054       -                           471.058           - - - - - -   471.057             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   471.080                           471.083                 471.081             - - - - - - - - - -           471.082       - - - - - - - - -       -         650.007                           460.010
460.061
    čt 31. 5.
datumSp 1600Sp 1601Sv 1601Sv 28908Os 3403Os 2839Os 3410Os 3411Os 3418Os 3417Os 3426Os 3427Os 2836Os 2849Os 3402Os 3405Os 3412Os 3413Os 3420Os 3419Os 3428Os 3429Os 2838Sv 28915Sv 28902Os 2833Sp 1602Sp 1607Sp 1606Sp 1611Sp 1610Sp 1615Sp 1614Os 3443Os 2837Sv 28904Os 2835Os 3408Os 3409Os 3416Os 3447Os 2843Os 2845Os 3424Os 3425Os 3432Os 3433Os 2842Os 2851Os 2852Os 2831Os 3406Os 3407Os 3414Os 3415Os 3422Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Sv 2993Os 3400Sp 1603Sp 1604Sp 1609Sp 1608Sp 1613Sp 1612Sp 1617Sv 2996Sv 28912Os 2853Os 2854Os 2855Os 2856Os 2841Os 2858Os 2845Os 2860Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Sv 28912Os 2921Os 2924Os 2929Os 2932Os 2937Os 2940Os 2947Os 2948Os 2955Os 2956Os 2925Os 2928Os 2933Os 2936Os 2943Os 2944Os 2951Os 2952Os 2957Os 2971Os 2970Os 2922Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3302Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3052Os 3053Os 3360Os 3360Os 3361Os 3364Os 3365Os 3058Os 3059Os 3060Os 3061Os 3062Os 3063Os 3064Os 3065Os 3050Os 3051Os 3054Os 3055Os 3362Os 3363Os 3056Os 3057Os 3368Os 3369datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 441TS 442TS 443TS 444TS 641
„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain