prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018
přehled výkonů | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - srpen 2018
 TS 441 - 444 a 641: 471 a 650 DKV Olomouc PJ Bohumín

datumTS 441 (471)TS 442 (471)TS 443 (471)TS 444 (471)TS 641 (650)datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
Sp 1600Sp 1601Sv 1601Sv 28908Os 3403Os 2839Os 3410Os 3411Os 3418Os 3417Os 3426Os 3427Os 2836Os 2849Os 3402Os 3405Os 3412Os 3413Os 3420Os 3419Os 3428Os 3429Os 2838Sv 28915Sv 28902Os 2833Sp 1602Sp 1607Sp 1606Sp 1611Sp 1610Sp 1615Sp 1614Os 3443Os 2837Sv 28904Os 2835Os 3408Os 3409Os 3416Os 3447Os 2843Os 2845Os 3424Os 3425Os 3432Os 3433Os 2842Os 2851Os 2852Os 2831Os 3406Os 3407Os 3414Os 3415Os 3422Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Sv 2993Os 3400Sp 1603Sp 1604Sp 1609Sp 1608Sp 1613Sp 1612Sp 1617Sv 2996Sv 28912Os 2853Os 2854Os 2855Os 2856Os 2841Os 2858Os 2845Os 2860Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Sv 28912Os 2921Os 2924Os 2929Os 2932Os 2937Os 2940Os 2947Os 2948Os 2955Os 2956Os 2925Os 2928Os 2933Os 2936Os 2943Os 2944Os 2951Os 2952Os 2957Os 2971Os 2970Os 2922Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3302Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3052Os 3053Os 3360Os 3360Os 3361Os 3070Os 3071Os 3364Os 3365Os 3058Os 3059Os 3060Os 3061Os 3072Os 3073Os 3062Os 3063Os 3064Os 3065Os 3066Os 3067Os 3050Os 3051Os 3054Os 3055Os 3068Os 3069Os 3362Os 3363Os 3056Os 3057Os 3368Os 3369
st 1. 8.      - -             471.054                                     471.058         - -       471.055 -                           471.025           - - - - -             471.056     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                               460.009
460.010
              - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - -       -                                                           st 1. 8.
čt 2. 8.  471.054   - -                   471.057                                         - -         -                                       - - - - - - 471.056               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               460.009
460.010
                                                - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - -       -                                                           čt 2. 8.
3. 8.      - -                                                             - -       471.025 -                                       - - - - - -                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                 - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - -       -                                                           3. 8.
so 4. 8.- - -             471.056                   471.025         - - - - - - - - - - -               - 471.024                         471.058         - - - - - - - - - - - - - - -                 471.054           - - - - -               471.081               471.083             - - - - - - - - - -             471.080       - - - - - - - - -         471.082               -             650.007                                     650.008       so 4. 8.
ne 5. 8.- - -       471.025                                   - - - - - - - - - - -               -                           - - - - -           - - - - - - - - - -                   - - - - -               471.082                                   - - - - - - - - - - - -       471.083             - - - - - - - - -                   - - -                                                             ne 5. 8.
po 6. 8.      - -             471.054                 471.025                       471.056     - -         -       471.057                               - - - - -               471.024   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                   460.005
460.006
                  471.082         - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - -       -                                                         650.008 po 6. 8.
út 7. 8.  471.058   - -                   471.025                     471.057                 471.056 - -         -                 471.054                     - - - - - - 471.024                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                 - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - -       -                                                           út 7. 8.
st 8. 8.  460.005
460.006
  - -                   471.054                                     814.020 471.057 - -         -                                       - - - - -   460.009
460.010
              - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       471.080                   471.083                   471.055                 - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - -     471.082 -                                                     650.008     st 8. 8.
čt 9. 8.      - -   471.058                 460.005
460.006
                    471.056                 - -         -                             471.057         - - - - - -                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.055                                                           - - - - - - - - - -   471.083               - - - - - - - - -     471.081 -                                                           čt 9. 8.
10. 8.  471.057   - -                   471.058                                         - -         -                                       - - - - - - 460.009
460.010
                - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                 - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - -       -                                                           10. 8.
so 11. 8.- - -                                           - - - - - - - - - - -               -                                     - - - - - - - - - - - - - - -                             - - - - -                                             - - - - - - - - - -                     - - - - - - - - - 471.056                       -                                                           so 11. 8.
ne 12. 8.- - -                                           - - - - - - - - - - -               -                           - - - - -           - - - - - - - - - -                   - - - - -                                             471.083     - - - - - - - - - - - -                     - - - - - - - - -                   - - -                                                             ne 12. 8.
po 13. 8.      - -         471.025                   471.056                   471.058         471.055 - -         -                         460.009
460.010
            - - - - -             471.057     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           471.081           471.082                       471.080                 - - - - - - - - - -                 471.083 - - - - - - - - -       -                                                 650.007         po 13. 8.
út 14. 8.  460.009
460.010
  - -                   471.025                           471.056             - -     471.058   -                     471.055                 - - - - - -       471.057           - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           471.083                 471.080                     471.024             - - - - - - - - - -       471.082           - - - - - - - - -       -       650.007                                   650.008               út 14. 8.
st 15. 8.      - -   471.025                 460.009
460.010
                    471.024                 - - 471.056       -                   471.058                   - - - - - 471.055                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.054                                                           - - - - - - - - - -   471.080               - - - - - - - - -       -             650.007                       650.008                     st 15. 8.
čt 16. 8.      - -     460.009
460.010
                471.025                     471.058               - -   471.024     -                       471.056               - - - - - -     471.055           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       471.083                 471.080                       471.081               - - - - - - - - - -     471.082             - - - - - - - - -       - 650.008                                             650.007           čt 16. 8.
17. 8.471.056     - -                       471.055                     471.025               - -   471.058     -                       471.024               - - - - - -     460.009
460.010
            - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       471.082                 471.081                       471.083               - - - - - - - - - -     471.080             - - - - - - - - -       - 650.007                                             650.008           17. 8.
so 18. 8.- - -               471.024                           - - - - - - - - - - -               -   471.057                                 - - - - - - - - - - - - - - -                     460.013
460.014
      - - - - -                                             - - - - - - - - - -               471.081     - - - - - - - - -                         -                                                           so 18. 8.
ne 19. 8.- - -                                           - - - - - - - - - - -             -                           - - - - -           - - - - - - - - - -                   - - - - -                                                   - - - - - - - - - - - -                     - - - - - - - - -                   - - -                                                             ne 19. 8.
po 20. 8.      - -         471.054                               471.056                   - -         - 471.025                     471.058               - - - - -           471.057       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                         471.080                                       - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - -       -                                                           po 20. 8.
út 21. 8.      - -         471.058           471.054                                       - - 471.056       -                             471.025         - - - - - -           471.057       - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       471.082                 471.081                                       - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - -       -           650.007                                               út 21. 8.
st 22. 8.  471.025   - -                   471.058                       471.054                 - - 471.055       -                     471.056                 - - - - -   471.057               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                 - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - -       -         650.008                                 460.009
460.010
              st 22. 8.
čt 23. 8.      - -           471.058                                         471.056       - -       471.054 -                             471.025         - - - - - -           471.057     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                 - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - -       -                                                           čt 23. 8.
24. 8.  460.009
460.010
  - -                   471.058                               471.025         - -         -                   471.054                   - - - - - - 471.057                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     471.082                                                 471.080         - - - - - - - - - -   471.081               - - - - - - - - -       -               650.008                       460.005
460.006
                  24. 8.
so 25. 8.- - -                   471.055     460.009
460.010
                - - - - - - - - - - -               -                 471.056                   - - - - - - - - - - - - - - -   471.057                         - - - - -     471.080                           471.081           - - - - - - - - - -               471.083     - - - - - - - - - 471.082                       -               650.007                       650.008                   so 25. 8.
ne 26. 8.- - -                                     471.055     - - - - - - - - - - -       471.058       -     471.054                     - - - - -     [1]     - - - - - - - - - -       460.009
460.010
          - - - - -                                   471.080               - - - - - - - - - - - -       471.081             - - - - - - - - -                   - - -   650.008                                                         ne 26. 8.
po 27. 8.      - -             460.009
460.010
                                        471.056     - -         -                             471.054         - - - - -                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                       471.081         - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - -       -                                                           po 27. 8.
út 28. 8.      - -       471.057           460.009
460.010
                        471.054 [2]               - -         -                   471.025                   - - - - - -   471.055               - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         471.081               471.083                       471.080               - - - - - - - - - -     471.082             - - - - - - - - -       -             650.008                                       650.007     út 28. 8.
st 29. 8.      - -   460.009
460.010
                  471.057                     471.055               - -   471.054     -                     471.056                 - - - - -       460.005
460.006
        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         471.080                 471.081                     471.082               - - - - - - - - - -       471.083           - - - - - - - - -       -                                                           st 29. 8.
čt 30. 8.      - -                     460.009
460.010
                          471.056           - -       471.055 -                         471.054             - - - - - -                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           471.081                                               471.083     - - - - - - - - - - 471.080                 - - - - - - - - -       -                                                 650.007         čt 30. 8.
31. 8.      - -     471.025                 471.057                         460.005
460.006
          - -         -                                       - - - - - -       471.024           - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                         471.080                                       - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - -       -         650.007                                     650.008           31. 8.
datumSp 1600Sp 1601Sv 1601Sv 28908Os 3403Os 2839Os 3410Os 3411Os 3418Os 3417Os 3426Os 3427Os 2836Os 2849Os 3402Os 3405Os 3412Os 3413Os 3420Os 3419Os 3428Os 3429Os 2838Sv 28915Sv 28902Os 2833Sp 1602Sp 1607Sp 1606Sp 1611Sp 1610Sp 1615Sp 1614Os 3443Os 2837Sv 28904Os 2835Os 3408Os 3409Os 3416Os 3447Os 2843Os 2845Os 3424Os 3425Os 3432Os 3433Os 2842Os 2851Os 2852Os 2831Os 3406Os 3407Os 3414Os 3415Os 3422Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Sv 2993Os 3400Sp 1603Sp 1604Sp 1609Sp 1608Sp 1613Sp 1612Sp 1617Sv 2996Sv 28912Os 2853Os 2854Os 2855Os 2856Os 2841Os 2858Os 2845Os 2860Os 3421Os 2862Os 2857Os 2864Sv 28909Os 3423Os 3430Os 3431Os 2840Sv 28919Sv 28912Os 2921Os 2924Os 2929Os 2932Os 2937Os 2940Os 2947Os 2948Os 2955Os 2956Os 2925Os 2928Os 2933Os 2936Os 2943Os 2944Os 2951Os 2952Os 2957Os 2971Os 2970Os 2922Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3302Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2923Os 2926Os 2931Os 2934Os 2939Os 2942Os 2949Os 2950Sv 28913Os 2927Os 2930Os 2935Os 2938Os 2945Os 2946Os 2953Os 2954Os 3383Os 3052Os 3053Os 3360Os 3360Os 3361Os 3070Os 3071Os 3364Os 3365Os 3058Os 3059Os 3060Os 3061Os 3072Os 3073Os 3062Os 3063Os 3064Os 3065Os 3066Os 3067Os 3050Os 3051Os 3054Os 3055Os 3068Os 3069Os 3362Os 3363Os 3056Os 3057Os 3368Os 3369datum
1. den2. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 441TS 442TS 443TS 444TS 641

[1]2857 do Havířova nedorazil, náhradní doprava nevedena
[2]971.035 071.035
„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain