prosinec 2021 leden 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 300, 301 a 309: 383, 350 a 361 OSD Bratislava

oběh pro
18. 1.:
TS 300 (383.1)TS 301 (350)TS 301 - II (350)TS 309 (361.1)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den
286/283282/287284/521522/127/122
123/126/285
-131130-3391/3340
/1734/1739
1732/1735----
čt 13. 1.383.101 383.110 350.016 350.018 350.013 350.001 - - - 361.125
361.109
[1]
362.001
361.110
[2]
361.127 361.124 361.129 361.130 čt 13. 1.
14. 1.

[3]
383.110 383.101 350.001
362.172
[4]
350.016
350.018
[5]
350.018 [6] 350.013
362.172
350.001
[7]
- - - 361.130
362.019
[8]
361.109 380.012
[9]
361.127 [10] 361.127
[11]
[12] 14. 1.

[3]
so 15. 1.

[13]
383.101 383.110 362.001 361.129 380.012
350.016
[14]
- 350.002 350.018 350.016 [15] - - - - - - so 15. 1.

[13]
ne 16. 1.383.110 383.101
383.101 př + 361.129
[16]
350.001 361.127
350.020
[17]
350.013
362.001 př + 350.013
[18]
- 350.020
350.018
[19]
350.002 361.124 361.109 362.019 - - - - ne 16. 1.
po 17. 1.383.101 383.110 350.018 př + 362.001
350.018
[20]
350.001 350.020 - 361.124
350.002
[21]
350.016 361.110 362.019
362.010
[22]
361.109 - - - - po 17. 1.
út 18. 1.

[23]
383.110 383.101 350.013 350.018 350.001 -   350.002 - 362.010 361.109 - - - - út 18. 1.

[23]
st 19. 1.383.101 ! 383.110 !   350.013 ! 350.018 ! -     - 361.109 ! 362.010 ! - - - - st 19. 1.
čt 20. 1.          -     -     - - - - čt 20. 1.
oběh pro
18. 1.:
286/283282/287284/521522/127/122
123/126/285
-131130-3391/3340
/1734/1739
1732/1735----datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den
TS 300TS 301TS 301 - IITS 309

[1]vlaky 3340, 1734: 361.125
vlak 1739: 361.109
[2]vlak 1732: 362.001
vlak 1735: 361.110
[3]srážka vlaků v Prosenicích, zavedena NAD za Ex 2
[4]vlak 284: 350.001
vlak 221: 362.172
[5]vlak 442: 350.016
vlak 131: 350.018
[6]vlak 130: NAD Přerov - Hranice na Moravě
[7]vlak 443: 350.013
vlak 220: 362.172
vlak 285: 350.001
[8]vlaky 3340, 1734: 361.130
vlak 1739: 362.019
[9]vlak 128: -, pozn: NAD mezi stanicemi Hranice na Moravě – Olomouc hlavní nádraží
vlak 521: 380.012
[10]vlak 522: Odklon přes Hulín, přetah - 742 367
[11]vlak 121: -, pozn: NAD Olomouc - Hranice na Moravě
vlak 126: 361.127
[12]vlak 520: NAD mezi stanicemi Hranice na Moravě – Olomouc hlavní nádraží
[13]od 15. 1. přerušen provoz Horní Lideč - Valašská Polanka, NAD Vsetín - Púchov
[14]vlak 126: 380.012
vlak 285: 350.016
[15]vlak 443: 350.016
[16]vlak 282: 383.101
vlak 287: 383.101 př + 361.129, pozn: Preprava po Bratislavu
[17]vlak 522: 361.127
vlaky 127, 122: 350.020
[18]vlak 126: 350.013
vlak 285: 362.001 př + 350.013, pozn: Preprava
[19]vlak 442: 350.020, pozn: v úsek Žilina - Praha
vlak 131: 350.018
[20]vlak 284: 350.018 př + 362.001, pozn: Preprava
vlak 521: 350.018
[21]vlak 442: 361.124
vlak 131: 350.002
[22]vlaky 3340, 1734: 362.019
vlak 1739: 362.010
[23]od 18. 1. obrat 442/443 veden ř. 162 OSD Žilina