prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2020
 TS 300 a 309: 350 a 361.1 OSD Bratislava

oběh pro
15. 7.:
TS 300 (350)TS 309 (361.1)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den
----------
st 1. 1.362.118 př + 350.003
350.003
[1]
350.020 361.124 362.004 361.127 361.129 362.002 350.005 361.110 350.013 st 1. 1.
čt 2. 1.350.002 350.003 350.013
350.018
[2]
361.124
350.005
[3]
362.004 361.127
362.002
[4]
361.129 362.002
361.127
[5]
350.005
361.124
[6]
361.110 čt 2. 1.
3. 1.350.003 350.002 361.129 350.018 361.124 362.004
350.008
[7]
362.002 361.110 361.127 350.005 3. 1.
so 4. 1.350.002 350.003 350.005 361.129 350.018 361.124 362.002 362.007 361.110 361.127 so 4. 1.
ne 5. 1.362.008 př + 350.003
350.003
[8]
350.002 362.002 361.127 361.129 350.018 361.124 350.020 362.007 361.110 ne 5. 1.
po 6. 1.350.002 350.003   350.020 [9] 361.127 361.129 350.018 361.124
362.002
[10]
350.020
362.001
[11]
362.007 po 6. 1.
út 7. 1.350.003 350.002 361.130 362.010 362.001 361.127 350.016 362.007 362.002 350.020 út 7. 1.
st 8. 1.350.002 350.003 350.020
361.110
[12]
361.130 362.010
362.002
[13]
362.001
350.016
[14]
361.127 350.016
362.010
[15]
362.007 362.002 [16] st 8. 1.
čt 9. 1.350.003
350.020
[17]
350.002 361.127 361.110 361.130 362.002 350.016 361.124 362.010 362.007 čt 9. 1.
10. 1.350.005 350.020 350.016
361.005
[18]
361.127 361.110 361.130
362.009
[19]
362.002 350.018 361.124 362.010 10. 1.
so 11. 1.350.020 350.005 362.001
350.004
[20]
361.129 361.127 361.110 362.009 362.002 350.018 361.124 so 11. 1.
ne 12. 1.362.001 př + 350.005
350.005
[21]
350.020 + 380.012 pk
350.020
[22]
361.124 350.004 361.129 361.127 361.110 362.009 př + 362.014
362.014
[23]
362.002 350.018 ne 12. 1.
po 13. 1.350.020
350.002
[24]
350.012 350.018
362.008
[25]
361.124 350.004 361.129 361.127 361.110 362.014 362.002 po 13. 1.
út 14. 1.350.012 350.002 362.002
362.012
[26]
362.008 361.124 350.004 361.129 361.127 361.110 362.014 út 14. 1.
st 15. 1.350.002 350.012 361.129 362.014 362.008 361.124 350.004 362.012 361.127 361.110 st 15. 1.
čt 16. 1.350.016 350.002 350.004
350.005
[27]
361.129 362.014 362.008 361.124 361.110 362.012 361.127 čt 16. 1.
17. 1.350.002 350.016 361.124 350.005 361.129 362.014 362.008 361.127 361.110 362.012 17. 1.
so 18. 1.350.016 350.012
362.009 + 350.012 pk
[28]
362.012
362.010
[29]
361.124 350.005 361.129 362.014 362.008 361.127 361.110 so 18. 1.
ne 19. 1.362.011 př + 350.003
350.003
[30]
350.016 361.110 362.010 361.124 350.005 361.129 362.014 362.008
362.011
[31]
362.170 + 361.127 pk
361.127
[32]
ne 19. 1.
po 20. 1.350.002 350.003 361.127 361.110 362.010 361.124 350.005 361.129 362.014 362.011 po 20. 1.
út 21. 1.350.003 350.002 350.005
362.011
[33]
361.127 361.110 362.010 361.124 [34] 350.011 361.129 362.014 út 21. 1.
st 22. 1.350.002 350.003 362.014
361.130
[35]
362.011 361.127 361.110 362.010 362.002 350.011 361.129 st 22. 1.
čt 23. 1.350.005 350.002 361.129 361.130 362.011 361.127 362.009 362.010 362.002 350.011 čt 23. 1.
24. 1.350.002
350.018
[36]
350.005
362.011 př + 350.005
350.005
[37]
350.011
350.008
[38]
361.129 361.130 380.005
362.010
[39]
361.127 362.009 362.010
150.213
[40]
362.002 24. 1.
so 25. 1.350.005 350.018 362.004
361.110
[41]
350.008 361.129 361.130 362.010 362.002 př + 361.127
361.127
[42]
362.009 150.213
362.002
[43]
so 25. 1.
ne 26. 1.350.018 350.005 362.010
361.124
[44]
361.110 350.008 361.129 361.130 362.002 361.127 362.009 ne 26. 1.
po 27. 1.350.003 350.018 361.130 361.124 361.110 350.008 361.129 362.009 362.002 361.127 po 27. 1.
út 28. 1.350.020 350.003 361.127 361.130 361.124 361.110 350.008 361.129 362.009
362.008
[45]
362.002 út 28. 1.
st 29. 1.350.003 362.012 př + 350.020
350.020 př + 362.009
[46]
362.002
350.018
[47]
361.127 361.130 361.124 361.110 350.011 361.129 362.008 st 29. 1.
čt 30. 1.350.005 350.003 361.110
[48]
350.018 361.127 361.130 361.124 350.002 350.011 361.129 čt 30. 1.
31. 1.362.010
350.013
[49]
350.005 350.016
361.110
[50]
361.129 350.018 361.127 361.130 361.124 350.002 350.011 31. 1.
oběh pro
15. 7.:
----------datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den
TS 300TS 309

[1]vlak 282: 362.118 př + 350.003
vlak 173: 350.003
[2]vlak 1734: 350.013
vlak 1735: 350.018
[3]vlak 3960: 361.124
vlaky 128, 521: 350.005
[4]vlak 123: 361.127
vlak 124: 362.002
[5]vlak 518: 362.002
vlak 125: 362.002, pozn: 125 jen po Valašské Meziříčí
vlak 122: 361.127
[6]vlak 121: 350.005
vlak 126: 361.124
[7]vlak 123: 362.004
vlak 124: 350.008
[8]vlak 282: 362.008 př + 350.003, pozn: 362.008 jen do Břeclavi
vlak 173: 350.003
[9]vlak 128: 350.020
Náhradná súprava po Horní Lideč 671.007
[10]vlak 442: 361.124
vlak 122: 362.002
[11]vlak 121: 350.020
vlak 126: 362.001
[12]vlak 614: 350.020
vlak 1735: 361.110
[13]vlaky 522, 127: 362.010
vlak 120: 362.002
[14]vlak 123: 362.001
vlak 124: 350.016
[15]vlaky 442, 125: 350.016
vlak 122: 362.010
[16]vlak 129: 362.002
[17]vlaky 870, 282: 350.003
vlak 173: 350.020, pozn: Preprah v Bratislave
[18]vlak 614: 350.016
vlak 1735: 361.005
[19]vlak 123: 361.130
vlak 124: 361.130, pozn: Neschopná po príchode do Prahy
vlak 443: 362.009
[20]vlak 704: 362.001
vlak 717: 350.004
[21]vlak 282: 362.001 př + 350.005, pozn: 362.001 jen v úseku Bratislava - Břeclav
vlak 173: 350.005, pozn: 350.005 v úseku Praha - Bratislava, 350.012 v úseku Bratislava - Budapešť
[22]vlak 172: 350.020 + 380.012 pk
vlak 283: 350.020
[23]vlak 442: 362.009 př + 362.014
vlak 122: 362.014
[24]vlak 282: 350.020
vlak 173: 350.002, pozn: Preprah v Bratislave
[25]vlak 1734: 350.018
vlak 1735: 362.008
[26]vlak 1734: 362.002
vlak 1735: 362.012
[27]vlak 1734: 350.004
vlak 1735: 350.005
[28]vlak 172: 350.012, pozn: Preprah v Bratislave
vlak 283: 362.009 + 350.012 pk
[29]vlak 704: 362.012
vlak 717: 362.010
[30]vlak 282: 362.011 př + 350.003
vlak 173: 350.003
[31]vlaky 121, 126: 362.008
vlak 523: 362.011
[32]vlak 520: 362.170 + 361.127 pk
vlak 129: 361.127
[33]vlak 614: 350.005
vlak 1735: 362.011
[34]vlak 221: 361.124
[35]vlak 1734: 362.014
vlak 1735: 361.130
[36]vlaky 870, 282: 350.002
vlak 173: 350.018, pozn: Preprah v Bratislave
[37]vlak 172: 350.005
vlak 283: 362.011 př + 350.005
vlak 873: 350.005
[38]vlak 1734: 350.011
vlak 1735: 350.008
[39]vlaky 123, 124: 380.005
vlak 443: 362.010
[40]vlak 121: 362.010
vlak 523: 150.213
[41]vlak 704: 362.004
vlak 717: 361.110
[42]vlak 442: 362.002 př + 361.127
vlaky 125, 122: 361.127
[43]vlak 520: 150.213
vlak 129: 362.002
[44]vlak 704: 362.010
vlak 713: 361.124
[45]vlak 121: 362.009
vlak 126: 362.009, pozn: z důvodu poruchy lokomotivy vlak Ex 126 v úseku Olomouc hl.n. - Praha hl.n. spojen s vlakem R 886
vlak 523: 362.008
[46]vlak 172: 362.012 př + 350.020, pozn: Príprah od Bratislavy
vlak 283: 350.020 př + 362.009
[47]vlak 1734: 362.002
vlak 1735: 350.018
[48]vlaky 614, 3340, 1734: 361.110
vlak 1735: 361.110, pozn: Porucha v Pezinku
vlak 3329: -, pozn: Náhradná súprava
[49]vlaky 870, 282: 362.010
vlak 173: 350.013, pozn: Preprah v Bratislave
[50]vlaky 3340, 1734: 350.016
vlaky 1735, 3329: 361.110