prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - prosinec 2022
 TS 301 - 304: 383.1 a 350 OSD Bratislava

oběh pro
29. 3.:
TS 301 (383.1)TS 302 (383.1)TS 303 (383.1)TS 304 (350)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den1. den2. den
601/608/627
622/605/612
603/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
44/45520/523/524
521/522/525
ne 11. 12.                    ne 11. 12.
po 12. 12.383.103 383.107
350.019
362.004
[1]
383.102 [2] 383.108 350.012
383.105
[3]
383.110 383.109 383.104 350.014 350.015 po 12. 12.
út 13. 12.362.004
383.107
[4]
383.103 383.109 383.102 [5] 383.108 383.105 [6] 383.110
383.102
[7]
383.104 350.015 350.017
350.007
[8]
út 13. 12.
st 14. 12.383.103
350.015
[9]
383.107 350.019
383.102
[10]
383.109 383.110 383.108 383.105 383.104 350.007 350.017 st 14. 12.
čt 15. 12.383.107 350.015 383.105 383.102 383.109 383.110 383.108
350.012
[11]
383.104
383.108
[12]
350.017 350.014 čt 15. 12.
16. 12.350.015
362.010 př + 350.015
350.019 př + 350.008
[13]
383.107 383.101 383.105 383.102 383.109
362.007
[14]
383.110 383.108 350.014 350.007 16. 12.
so 17. 12.383.107 350.019 383.110 383.101 383.105 383.102 383.109 383.108
383.104
[15]
350.007 350.014
350.003 př + 350.014
350.017
[16]
so 17. 12.
ne 18. 12.383.108 př + 350.003
383.108
[17]
383.107 383.109 383.110 383.101 383.105 383.102 383.104 350.017 350.007 ne 18. 12.
po 19. 12.383.107 383.108 383.102 383.109 383.110 383.101 383.105 383.104 350.007 350.017 po 19. 12.
út 20. 12.383.108 383.107 383.105 383.102 383.109 383.110 383.101 383.104 350.017 350.007 út 20. 12.
st 21. 12.383.107 383.108
383.110
[18]
383.101 383.105
383.102
[19]
383.102
383.105
[20]
383.109
350.015
361.104
[21]
383.110
383.108
[22]
383.104
361.126
[23]
350.007
350.015
362.003
[24]
350.019
350.015
[25]
st 21. 12.
čt 22. 12.383.110 383.107 383.108
383.109
[26]
383.101 383.102 383.105 350.019 383.104 350.015 350.017 čt 22. 12.
23. 12.383.107 383.110 350.016
383.108
[27]
383.109 383.101 383.102 383.105 383.104 350.017 350.014 23. 12.
so 24. 12.383.110
[28]
383.107 př + 350.006 + 350.008 pk
383.107
[29]
383.105
[30]
383.108 383.109 383.101
362.021 př + 383.101
[31]
383.102
[32]
383.104 [33] 350.014 350.019 so 24. 12.
ne 25. 12.383.107
[34]
383.110
[35]
383.105 383.102 350.006
[36]
383.109
[37]
383.108 383.104 350.019 350.014 ne 25. 12.
po 26. 12.383.110
383.110 př + 361.104
[38]
383.107 383.108
350.020
[39]
383.105 383.102 350.006 383.109 383.104 350.014 350.019 po 26. 12.
út 27. 12.383.107 383.110 [40] 383.109 350.020 383.105
350.006
[41]
383.102
362.021 př + 383.102
[42]
350.006
383.105
[43]
383.104 350.019 350.015 út 27. 12.
st 28. 12.383.110 383.107 [40] 383.108 383.109 350.020
350.008
[44]
350.006
350.006 př + 383.102
350.006
[45]
362.021 383.104 350.015 350.019 st 28. 12.
čt 29. 12.383.107 383.110 př + 350.004
383.110
[46]
383.101
383.103
[47]
383.108 383.109 350.008 350.006 383.103
383.104
[48]
350.019 350.007 čt 29. 12.
30. 12.383.110 383.107 [40] 350.015
383.105
[49]
383.103 383.108 383.109 350.008 383.104 350.007 350.019 30. 12.
so 31. 12.383.107
[50]
383.110
[51]
350.008
[52]
383.105 383.103
[53]
383.108
[54]
383.109
[55]
383.104 350.019 350.007 so 31. 12.
oběh pro
29. 3.:
601/608/627
622/605/612
603/610/615
604/611600/607/442
443/606/613
602/609/614
44/45520/523/524
521/522/525
datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den1. den2. den
TS 301 (383.1)TS 302 (383.1)TS 303 (383.1)TS 304 (350)

[1]vlak 622: 383.107
vlak 605: 350.019
vlak 612: 362.004
[2]vlak 615: 383.102
[3]vlak 600: 350.012
vlak 607: 383.105
[4]vlaky 601, 608: 362.004
vlak 627: 383.107
[5]vlak 611: 383.102
[6]vlak 613: 383.105
[7]vlaky 602, 609: 383.110
vlak 614: 383.102
[8]vlaky 521, 522: 350.017
vlak 525: 350.007
[9]vlaky 601, 608: 383.103
vlak 627: 350.015
[10]vlaky 603, 610: 350.019
vlak 615: 383.102
[11]vlak 602: 383.108
vlaky 609, 614: 350.012
[12]vlak 44: 383.104
vlak 45: 383.108
[13]vlak 601: 350.015
vlak 608: 362.010 př + 350.015, pozn: Porucha v ŽST Trenčín
vlak 627: 350.019 př + 350.008, pozn: Preprava
[14]vlak 443: 383.109
vlaky 606, 613: 362.007
[15]vlak 44: 383.108
vlak 45: 383.104
[16]vlak 521: 350.014
vlak 522: 350.003 př + 350.014, pozn: Porucha pred odchodom z Košíc
vlak 525: 350.017
[17]vlak 601: 383.108 př + 350.003, pozn: Preprava 350.003 na Ex 17628
vlaky 608, 17625: 383.108
[18]vlak 622: 383.108
vlaky 605, 612: 383.110
[19]vlak 604: 383.105
vlak 611: 383.102
[20]vlak 600: 383.102
vlaky 607, 442: 383.105
[21]vlak 443: 383.109
vlak 606: 350.015
vlak 613: 361.104
[22]vlak 602: 383.110
vlak 609: 383.108, pozn: Súprava od 605
vlak 614: 383.108
[23]vlak 44: 383.104
vlak 45: 361.126
[24]vlak 520: 350.007
vlak 523: 350.015
vlak 524: 362.003, pozn: Súprava od Vrútok
[25]vlaky 521, 522: 350.019
vlak 525: 350.015
[26]vlaky 603, 610: 383.108
vlak 615: 383.109
[27]vlaky 603, 610: 350.016
vlak 615: 383.108
[28]vlaky 601, 608: 383.110
vlak 627: -, pozn: Vlak nepremáva
[29]vlak 624: 383.107 př + 350.006 + 350.008 pk, pozn: Preprava
vlak 605: 383.107
vlak 612: -, pozn: Vlak nepremáva
[30]vlaky 603, 610: 383.105
vlak 615: -, pozn: Dnes nejde
[31]vlak 443: 383.101
vlak 606: 362.021 př + 383.101, pozn: Príprah z dôvodu poruchy vo Vrútkach
vlak 613: -, pozn: Vlak nepremáva
[32]vlaky 602, 609: 383.102
vlak 614: -, pozn: Dnes nejde
[33]vlak 45: Porucha vozňa v žst. Trnava +90 min meškanie
[34]vlak 601: -, pozn: dnes nejde
vlak 608: 383.107
vlak 17625: 383.107, pozn: Ide ako 627
[35]vlak 624: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 605, 612: 383.110
[36]vlak 600: -, pozn: Dnes nejde
vlaky 607, 442: 350.006
[37]vlak 443: -, pozn: Vlak nepremáva
vlaky 606, 613: 383.109
[38]vlak 601: 383.110
vlak 608: 383.110 př + 361.104, pozn: Preprava, ide aj 627
[39]vlaky 603, 610: 383.108
vlak 615: 350.020
[40]vlak 622: vlak 622: Ide ako 624
[41]vlaky 600, 607: 383.105
vlak 442: 350.006
[42]vlaky 443, 606: 383.102
vlak 613: 362.021 př + 383.102, pozn: Príprah z dôvodu poruchy pred Ružomberkom
[43]vlaky 602, 609: 350.006
vlak 614: 383.105
[44]vlak 600: 350.020
vlaky 607, 442: 350.008
[45]vlak 443: 350.006
vlak 606: 350.006 př + 383.102, pozn: Preprava
vlak 613: 350.006
[46]vlak 622: 383.110 př + 350.004, pozn: Ide ako 624, preprava 350.004 do Bratislavy
vlaky 605, 612: 383.110
[47]vlaky 603, 610: 383.101
vlak 615: 383.103
[48]vlak 44: 383.103, pozn: Košice - Bratislava hl. st. 383.104, Bratislava hl. st. - Wien Hbf. 383.103
vlak 45: 383.104, pozn: Wien Hbf. - Bratislava hl. st. 383.103, Bratislava hl. st. - Košice 383.104 (Slovensko 383.104, Rakúsko 383.103)
[49]vlaky 603, 610: 350.015
vlak 615: 383.105
[50]vlaky 601, 608: 383.107
vlak 627: -, pozn: Nejde
[51]vlaky 624, 605: 383.110
vlak 612: -, pozn: Dnes nejde
[52]vlaky 603, 610: 350.008
vlak 615: -, pozn: Nejde
[53]vlaky 600, 607: 383.103
vlak 442: -, pozn: Nejde
[54]vlaky 443, 606: 383.108
vlak 613: -, pozn: Dnes nejde
[55]vlaky 602, 609: 383.109
vlak 614: -, pozn: Nejde