prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - březen 2020
 TS 302 - 305: 350 OSD Bratislava

oběh pro
12. 7.:
TS 301 (350 ETCS)TS 302 (350 ETCS)TS 303 (350 ETCS)TS 304 (350 ETCS)datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den
---------
ne 1. 3.350.016 350.020 [1] 350.005 350.017 350.014 350.007 350.019 350.018 361.126
350.006
350.011
[2]
ne 1. 3.
po 2. 3.350.005 350.016 [1] 350.013
350.001
[3]
350.007 350.017
350.019
[4]
350.014 350.019
350.017
350.004
[5]
350.011 350.018
361.126
[6]
po 2. 3.
út 3. 3.350.001 350.005 [1] 350.016 [7] 350.014
350.017
[8]
361.001
350.011
[9]
350.007 350.004
383.107
350.008
[10]
361.126
361.127
350.003
350.004
[11]
350.011
361.001
362.020
[12]
út 3. 3.
st 4. 3.350.016 350.001 [1] 350.005 [7] 350.007 350.017 350.011
350.014
[13]
350.008
361.127
350.015
[14]
362.020
350.008
[15]
350.004
350.013
[16]
st 4. 3.
čt 5. 3.350.005 350.016 [1] 350.003
350.006
[17]
350.014 350.007 350.017 350.015 350.013 350.008
361.127
350.002
[18]
čt 5. 3.
6. 3.350.006 350.005 [1] 350.016 [7] 350.017 350.014 350.007
350.008
[19]
350.015 350.002
361.101
[20]
350.013 6. 3.
so 7. 3.- 350.006 [21] 350.001 [22] 350.007 350.017
350.008
[23]
350.014 - - 361.101
350.006
[24]
so 7. 3.
ne 8. 3.350.008 [25] 350.012 [1] 350.016 350.014 350.007
350.019
[26]
350.008
350.017
[27]
350.015
361.108
[28]
350.013 350.006 ne 8. 3.
po 9. 3.350.016 350.008
350.006
350.005
[29]
350.005
350.015
[30]
350.017 350.014 350.019 361.108
350.011
383.101
[31]
350.006
350.008
[32]
350.013 po 9. 3.
út 10. 3.350.015 350.016
350.011
350.016
[33]
350.005 [7] 350.007 350.017 350.014 383.101
361.128
[34]
350.013 350.008 út 10. 3.
st 11. 3.350.005 350.015
362.005
[35]
350.016 [7] 350.014 350.007 350.017 361.128
350.018
383.105
[36]
350.008 350.013 st 11. 3.
čt 12. 3.350.016 350.005
350.002
[37]
362.005 [7] 350.017
350.019
[38]
350.014 350.007 383.105
363.137
350.015
350.020
[39]
350.013 350.008
362.003 př + 350.008
362.003
350.004
[40]
čt 12. 3.
13. 3.362.005 350.016 [1] 350.002
361.128
[41]
350.007 350.019 350.014 350.020 350.004
350.004 př + 361.128
-
[42]
350.013 13. 3.
so 14. 3.- - - 350.014 350.007 350.019
383.107
[43]
- - - so 14. 3.
ne 15. 3.- - - 383.107
350.019
[44]
350.014 350.007 - - - ne 15. 3.
po 16. 3.- - - 350.007 350.019 350.014 - - - po 16. 3.
út 17. 3.- - - 350.017
-
[45]
350.007
-
[46]
350.019
350.015
[47]
- - - út 17. 3.
st 18. 3.- - - - - - - - - st 18. 3.
čt 19. 3.- - - - - - - - - čt 19. 3.
pá 20. 3.- - - - - - - - - pá 20. 3.
so 21. 3.- - - - - - - - - so 21. 3.
ne 22. 3.- - - - - - - - - ne 22. 3.
po 23. 3.- - - - - - - - - po 23. 3.
út 24. 3.- - - - - - - - - út 24. 3.
st 25. 3.- - - - - - - - - st 25. 3.
čt 26. 3.- - - - - - - - - čt 26. 3.
pá 27. 3.- - - - - - - - - pá 27. 3.
so 28. 3.- - - - - - - - - so 28. 3.
ne 29. 3.- - - - - - - - - ne 29. 3.
po 30. 3.- - - - - - - - - po 30. 3.
út 31. 3.- - - - - - - - - út 31. 3.
oběh pro
12. 7.:
---------datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den1. den1. den2. den
TS 301TS 302TS 303TS 304

[1]Bratislava - Nové Zámky
[2]vlak 714: 361.126
vlak 17715: 350.006
vlak 3437: 350.011
[3]vlak 800: 350.013, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlaky 1864, 2029, 715: 350.001
[4]vlak 44: 350.017, pozn: Již bez polepu.
vlak 45: 350.019
[5]vlak 700: 350.019
vlaky 709, 716: 350.017
vlak 719: 350.004
[6]vlaky 1732, 703, 710: 350.018
vlaky 711, 3437: 361.126
[7]vlak 800: Nové Zámky - Bratislava
[8]vlaky 521, 522: 350.014
vlak 525: 350.017
[9]vlak 44: 361.001
vlak 45: 350.011
[10]vlak 700: 350.004
vlaky 709, 716: 383.107
vlak 719: 350.008
[11]vlak 3460: 361.126
vlak 706: 361.127
vlaky 707, 714: 350.003
vlak 1739: 350.004
[12]vlaky 1732, 703, 710: 350.011
vlak 711: 361.001
vlak 3437: 362.020
[13]vlak 520: 350.011
vlaky 523, 524: 350.014
[14]vlak 700: 350.008
vlaky 709, 716: 361.127
vlak 719: 350.015
[15]vlaky 3460, 706: 362.020
vlaky 707, 714, 1739: 350.008
[16]vlaky 1732, 703, 710, 711: 350.004
vlak 3437: 350.013
[17]vlak 800: 350.003, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlaky 1864, 2029, 715: 350.006
[18]vlaky 1732, 703, 710: 350.008
vlak 711: 361.127
vlak 3437: 350.002
[19]vlak 520: 350.007
vlaky 523, 524: 350.008
[20]vlaky 3460, 706: 350.002
vlaky 707, 714, 1739: 361.101
[21]vlak 1720: 350.006
[22]Nové Zámky - Bratislava
[23]vlak 44: 350.017
vlak 45: 350.008
[24]vlak 16706: 361.101
vlak 705: 350.006
[25]vlak 1727: 350.008
[26]vlak 44: 350.007
vlak 45: 350.019
[27]vlak 520: 350.008
vlaky 523, 524: 350.017
[28]vlaky 705, 712: 350.015
vlak 719: 361.108
[29]vlak 1720: 350.008
vlaky 1725, 1726: 350.006
vlak 801: 350.005, pozn: Bratislava - Nové Zámky
[30]vlak 800: 350.005, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlaky 1864, 2029, 715: 350.015
[31]vlak 700: 361.108
vlaky 709, 716: 350.011
vlak 719: 383.101
[32]vlaky 3460, 706: 350.006
vlaky 707, 714, 1739: 350.008
[33]vlak 1720: 350.016
vlaky 1725, 1726: 350.011
vlak 801: 350.016, pozn: Bratislava - Nové Zámky
[34]vlak 700: 383.101
vlaky 709, 716, 719: 361.128
[35]vlak 1720: 350.015
vlaky 1725, 1726: 362.005
vlak 801: 362.005, pozn: Bratislava - Nové Zámky
[36]vlak 700: 361.128
vlaky 709, 716: 350.018
vlak 719: 383.105
[37]vlak 1720: 350.005
vlaky 1725, 1726: 350.002
vlak 801: 350.002, pozn: Bratislava - Nové Zámky
[38]vlaky 521, 522: 350.017
vlak 525: 350.019
[39]vlak 700: 383.105
vlak 709: 363.137
vlak 716: 350.015
vlak 719: 350.020
[40]vlaky 1732, 703: 350.008
vlak 710: 362.003 př + 350.008, pozn: Príprah z dôvodu poruchy v stanici Ladce
vlak 711: 362.003
vlak 3437: 350.004
[41]vlak 800: 350.002, pozn: Nové Zámky - Bratislava
vlaky 1864, 2029: 350.002
vlak 15715: 361.128
[42]vlaky 3460, 706, 707: 350.004
vlak 714: 350.004 př + 361.128, pozn: Preprava
vlak 1739: -, pozn: Vlak odrieknutý !
[43]vlaky 520, 523: 350.019
vlak 524: 383.107
[44]vlak 521: 383.107
vlaky 522, 525: 350.019
[45]vlaky 521, 522: 350.017
vlak 525: -, pozn: Vlak odrieknutý !
[46]vlak 44: 350.007
vlak 45: -, pozn: Vlak odrieknutý !
[47]vlak 520: 350.019
vlaky 523, 524: 350.015