prosinec 2021 leden 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 302 - 306: 350 OSD Bratislava

oběh pro
18. 1.:
TS 302 (350)TS 304 (350)TS 305 (350)TS 306 (350)datum
1. den2. den1. den1. den1. den2. den
702/605/764
767/608/717
44/45700/709
/716/719
3460/706/707
/714/715
1730/703/710
/711/3437
čt 13. 1.350.015
350.006
[1]
350.019
350.015
[2]
350.017 350.008
361.103
361.125
[3]
361.104 350.020 čt 13. 1.
14. 1.350.015 350.006 350.017 361.125 350.020
350.020 př + 350.002
[4]
361.104
362.027
[5]
14. 1.
so 15. 1.350.006 př + 363.134
350.006
[6]
350.015 350.017 - - 350.020 so 15. 1.
ne 16. 1.350.011
361.130
[7]
163.111 př + 350.006
361.126
[8]
350.017 362.024 383.105 [9] 361.005 ne 16. 1.
po 17. 1.361.126
350.011
[10]
361.130
350.004
[11]
350.017 362.024
361.126
381.002
[12]
361.005 361.127 po 17. 1.
út 18. 1.350.004 350.011 350.017 381.002
362.010
[13]
361.127
361.129 př + 361.130
[14]
361.005 út 18. 1.
st 19. 1.350.011 ! 350.004 ! 350.017 !   361.005 ! 361.127 ! st 19. 1.
čt 20. 1.            čt 20. 1.
oběh pro
18. 1.:
702/605/764
767/608/717
44/45700/709
/716/719
3460/706/707
/714/715
1730/703/710
/711/3437
datum
1. den2. den1. den1. den1. den2. den
TS 302TS 304TS 305TS 306

[1]vlak 702: 350.015
vlaky 605, 764: 350.006
[2]vlaky 767, 608: 350.019
vlak 717: 350.015
[3]vlak 700: 350.008
vlaky 709, 716: 361.103
vlak 719: 361.125
[4]vlaky 3460, 706, 707, 714: 350.020
vlak 15715: 350.020 př + 350.002
[5]vlaky 1730, 703, 710: 361.104
vlak 15711: 362.027
[6]vlak 704: 350.006 př + 363.134, pozn: Preprava
vlaky 605, 764: 350.006
[7]vlak 704: 350.011
vlaky 605, 17764: 361.130
[8]vlak 767: 163.111 př + 350.006, pozn: Príprah z dôvodu poruchy v Margecanoch
vlaky 608, 717: 361.126
[9]vlak 17612: Preprah od R 607 v Spišskej Novej Vsi
[10]vlak 702: 361.126
vlaky 605, 764: 350.011
[11]vlaky 767, 608: 361.130
vlak 717: 350.004
[12]vlak 700: 362.024
vlaky 709, 716: 361.126
vlak 719: 381.002
[13]vlak 700: 381.002
vlak 709: 362.010
[14]vlaky 3460, 706: 361.127
vlak 707: 361.129 př + 361.130, pozn: Preprava