prosinec 2022 leden 2023 únor 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 307, 308 a 312: 350 a 361.1 OSD Bratislava

oběh pro
1. 2.:
TS 307 (350)TS 308 (350)TS 312 (361.1)datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
1730/1733/1738
/1739/1744/1745
/1750
1731/1736/1737
/1742/1743/1748
/1749
1734/1735/1740
/1741/1746/1747
624/621626/623701/704/709
/712/717
1701/702/707
/710/715
700/705/708
/713/716
1732/703/706
/711/714
27. 1.350.004 362.019 362.002 350.016 350.002 350.017 362.013 361.128 361.126 27. 1.
so 28. 1.362.002 362.016 362.019 - - 361.110 př + 350.001
361.110
[1]
350.017 362.013 361.128 so 28. 1.
ne 29. 1.362.019 362.002 362.016 350.016 350.002 362.013 350.017
361.126
[2]
361.110 361.128 ne 29. 1.
po 30. 1.362.016 362.019 362.002
362.015
[3]
350.002
362.003
[4]
361.002 361.128
383.104
[5]
362.013 361.124
350.017
[6]
361.110
350.020
[7]
po 30. 1.
út 31. 1.362.015 362.016 362.019 361.002 362.003
362.003 př + 383.104
[8]
361.127 383.104
361.128
[9]
361.129
383.102
[10]
350.017 út 31. 1.
st 1. 2.362.019 362.015 362.016 362.003 př + 350.006
362.003
[11]
361.002 362.010
362.011
[12]
361.127 361.130 383.102
361.124
[13]
st 1. 2.
čt 2. 2.362.016 ! 362.019 ! 362.015 ! 361.002 ! 362.003 ! 361.124 ! 362.011 ! 361.127 ! 361.130 ! čt 2. 2.
pá 3. 2.                  pá 3. 2.
oběh pro
1. 2.:
1730/1733/1738
/1739/1744/1745
/1750
1731/1736/1737
/1742/1743/1748
/1749
1734/1735/1740
/1741/1746/1747
624/621626/623701/704/709
/712/717
1701/702/707
/710/715
700/705/708
/713/716
1732/703/706
/711/714
datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
TS 307TS 308TS 312

[1]vlak 701: 361.110 př + 350.001
vlaky 704, 16709, 712: 361.110
[2]vlaky 1701, 702, 707, 710: 350.017
vlak 715: 361.126
[3]vlaky 1734, 1735, 1740, 1741, 1746: 362.002
vlak 1747: 362.015
[4]vlak 624: 350.002
vlak 621: 362.003
[5]vlaky 701, 704, 709, 712: 361.128
vlak 717: 383.104
[6]vlak 700: 361.124
vlaky 705, 708, 713, 716: 350.017
[7]vlaky 11093, 1732, 703, 706: 361.110
vlak 711: 361.110, pozn: Odrieknutý v úseku Piešťany-Žilina z dôvodu poruchy HKV na 611 a následne preprah 361.110 zo 711 na 611 v žst Piešťany
vlak 714: 350.020, pozn: Prepava Sv po Žilinu a následne obrat na 714
[8]vlak 626: 362.003
vlak 623: 362.003 př + 383.104, pozn: Preprava
[9]vlaky 1701, 702: 383.104
vlaky 707, 710, 715: 361.128
[10]vlak 700: 361.129
vlaky 705, 708, 713, 716: 383.102
[11]vlak 624: 362.003 př + 350.006
vlak 621: 362.003
[12]vlaky 701, 704: 362.010
vlak 709: 362.011
[13]vlak 1732: 383.102
vlaky 703, 706: 361.124