prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - červenec 2022
 TS 310 - 317: 361 a 362 OSD Bratislava

oběh pro
5. 12.:
TS 310 (361.1)TS 313 (362)TS 314 (362)TS 316 (361.1)TS 317 (361.1)datum
1. den1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den
3371/1736
/1733/1738
850/833
/838/845
832/837
/842/801
800/853801/830/835
/840/855
861/834
/839/844
1850/831
/836/841
800/5203/5220
/5225/5230
1874/871
/870pk/1877
1876/1851/5090
3804/79806/705pk
/2614/2621/2624
2607/2610/2617
/2620/2037
2090/2601/2606
/2613/2618/2625
/2630
2623/2626
/2633/3890
3891/2600/3007
/2622/2629
1. 7.361.126
362.010
[1]
240.092
362.020
[2]
362.026
240.132
[3]
754.070 240.030 [4] 362.020 [5] 362.026
240.132
[6]
                1. 7.
so 2. 7.- 240.132
[7]
362.026
[8]
362.020 240.132
[9]
362.026
[10]
  -   -         so 2. 7.
ne 3. 7.- 362.020 [11] 362.026
362.019
[12]
754.070 240.132
362.020
[13]
362.020 [14] 362.026
240.132
362.019
[15]
  -   -         ne 3. 7.
po 4. 7.361.126 240.119
362.019
[16]
362.026 [17] 240.119 [18] 362.020
362.019
[19]
362.019 [20] 362.026
362.020
[21]
                po 4. 7.
út 5. 7.- 362.011 [22] 362.026 [17]   362.019
362.011
362.020
[23]
362.011 [24] 362.026
362.019
[25]
  -   -         út 5. 7.
st 6. 7.361.126 240.119
362.019
[16]
362.026 [17] - 362.020
362.019
[26]
362.019 [20] 362.026 [27]                 st 6. 7.
čt 7. 7.361.126 240.119
362.020
[28]
362.026 [17] 240.119 [18] 362.019
362.020
[29]
362.020 [5] 362.026 [30]                 čt 7. 7.
8. 7.361.126 240.119
362.019
362.026
[31]
362.026
362.020
[32]
  362.020 [33] 362.019 [20] 362.026 [27]                 8. 7.
so 9. 7.- 362.020
362.026
[34]
362.026
362.019
[35]
  362.019
362.020
[29]
362.020
362.026
[36]
362.026 [27]   -   -         so 9. 7.
ne 10. 7.- 362.019 [37] 362.026 [17]   362.020 [33] 362.019 [20] 362.026
362.020
[21]
  -   -         ne 10. 7.
po 11. 7.361.125 240.119
362.020
[28]
362.026 [17] 240.119 [18] 362.019 362.020 [5] 362.026 [27]       361.104   361.108     po 11. 7.
út 12. 7.361.125
362.006
[38]
240.119
362.019
[16]
362.024 [39] 240.119 [18] 362.020 362.019 [20] 362.024 [40]                 út 12. 7.
st 13. 7.361.128 240.119
362.020
[28]
362.024 [39] 240.119 [18] 362.019
363.133
[41]
362.020 [5] 362.024 [40]                 st 13. 7.
čt 14. 7.361.128 240.119
362.019
[16]
362.024 [39]   363.133
754.032
[42]
362.019 [20] 362.024 [40]                 čt 14. 7.
15. 7.361.128
362.028
[43]
        363.133 ! 362.019 362.024 !               15. 7.
so 16. 7.- 362.019
362.024
[44]
    362.019 [45]       -   -         so 16. 7.
ne 17. 7.-   362.024   362.019 [46] 362.018 362.019 [47]   -   -         ne 17. 7.
po 18. 7.350.013
362.001
[48]
    240.119   362.019 !                   po 18. 7.
út 19. 7.362.021 240.119
362.018
[49]
754.055 [50] 240.119 [18]     362.024 812.045   362.027   361.102 361.101   361.107 út 19. 7.
st 20. 7.362.021 240.119
362.019
[51]
362.024 [52] 757.005
240.119
[53]
362.018 [54] 362.019 [55] 362.024 [56] 757.005 [57]   362.028 671.010
361.107
[58]
361.101 [59] 361.107 [60]   361.102
361.106
[61]
st 20. 7.
čt 21. 7.362.021 240.119
362.018
[49]
362.024
240.046
[62]
240.119 [18] 362.019 362.018 [63] 362.024 [40]       361.102 ! 361.107 !       čt 21. 7.
22. 7.362.021 240.119
362.019
[16]
362.024 [39]   362.018 362.019 [20] 362.024 [40]                 22. 7.
so 23. 7.- 362.018
362.024
[64]
362.024
240.030
[65]
362.001 [66] 362.019
362.028
[67]
  362.024 [40]   -   -         so 23. 7.
ne 24. 7.- 757.013
362.024
[68]
362.024 [39]   362.018 757.013
362.020
[69]
362.024 [40]   -   -         ne 24. 7.
po 25. 7.350.012 [70] 240.132
240.119
[71]
362.024 [39] 240.132 [72] 362.020 240.119 [73] 362.024 [40]         361.107       po 25. 7.
út 26. 7.361.102
361.125
[74]
240.132
362.020
[75]
362.024
240.132
[76]
240.119 [18] 240.119 [77] 362.020 [5] 362.024 [40]                 út 26. 7.
st 27. 7.361.125
361.101
[78]
240.119
240.132
362.017
[79]
362.017 [80] 240.119 [18] 362.020 [33] 240.132
[81]
362.017
362.020
[82]
  240.076 [83] [84]           st 27. 7.
čt 28. 7.361.101 240.119
362.020
[28]
362.017
240.132
[85]
240.119 [18] 240.132
362.020
[86]
240.081
362.020
[87]
362.017
240.132
[88]
                čt 28. 7.
29. 7.361.101
362.001
[89]
240.119
240.132
362.017
[90]
362.017
362.020
[91]
754.082 362.020
240.132
[92]
240.036
240.132
362.017
[93]
362.017
362.020
[82]
      362.027
361.107
[94]
361.102 [95] 362.027
361.104
362.027
[96]
361.107
361.104
[97]
361.104
362.027
[98]
29. 7.
so 30. 7.- 362.020
362.017
[99]
362.017
240.132
[85]
  240.132
362.020
[100]
240.089
362.020
362.017
[101]
362.017
240.132
[102]
  -   -     362.027 ! 361.104 so 30. 7.
ne 31. 7.- 240.132
362.017
[103]
362.017
362.020
[104]
754.054
[105]
362.020 [33] 240.132
362.017
[106]
362.017
362.020
[107]
  -   -   361.104     ne 31. 7.
oběh pro
5. 12.:
3371/1736
/1733/1738
850/833
/838/845
832/837
/842/801
800/853801/830/835
/840/855
861/834
/839/844
1850/831
/836/841
800/5203/5220
/5225/5230
1874/871
/870pk/1877
1876/1851/5090
3804/79806/705pk
/2614/2621/2624
2607/2610/2617
/2620/2037
2090/2601/2606
/2613/2618/2625
/2630
2623/2626
/2633/3890
3891/2600/3007
/2622/2629
datum
1. den1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 310TS 313TS 314TS 316TS 317

[1]vlaky 3371, 1736: 361.126
vlaky 1733, 1738: 362.010
[2]vlak 850: 240.092
vlak 833: 362.020
[3]vlak 832: 362.026
vlak 842: 240.132
[4]vlak 835: Stret vlaku s motorovým vozidlom vo Vlkanovej
[5]vlak 834: 362.020
[6]vlak 831: 362.026
vlak 836: 240.132, pozn: Šurany - Bratislava hl.st.
vlak 841: 240.132
[7]vlak 833: 240.132
vlak 845: -
[8]vlaky 832, 837: 362.026
vlak 842: -
[9]vlak 834: 240.132
vlak 844: -
[10]vlak 831: 362.026
vlak 841: -
[11]vlak 833: 362.020
[12]vlak 832: 362.026
vlak 842: 362.019
[13]vlak 835: 240.132
vlak 840: 362.020
[14]vlak 839: 362.020
[15]vlak 831: 362.026
vlak 836: 240.132
vlak 841: 362.019
[16]vlak 850: 240.119
vlak 833: 362.019
[17]vlak 832: 362.026
[18]vlak 853: 240.119
[19]vlak 830: 362.020
vlak 840: 362.019
[20]vlak 834: 362.019
[21]vlak 831: 362.026
vlak 836: 362.020
[22]vlak 833: 362.011
[23]vlak 835: 362.019
vlak 840: 362.011
vlak 855: 362.020
[24]vlak 834: 362.011
[25]vlak 831: 362.026
vlak 836: 362.019
[26]vlak 835: 362.020
vlak 855: 362.019
[27]vlak 831: 362.026
[28]vlak 850: 240.119
vlak 833: 362.020
[29]vlaky 830, 835: 362.019
vlak 840: 362.020
[30]vlak 1850: 362.026
[31]vlak 850: 240.119
vlak 833: 362.019
vlak 845: 362.026
[32]vlak 832: 362.026
vlak 842: 362.020
[33]vlak 835: 362.020
[34]vlak 833: 362.020
vlak 845: 362.026
[35]vlaky 832, 837: 362.026
vlak 842: 362.019
[36]vlaky 834, 839: 362.020
vlak 844: 362.026
[37]vlak 833: 362.019
[38]vlaky 3371, 1736: 361.125
vlaky 1733, 1738: 362.006
[39]vlak 832: 362.024
[40]vlak 831: 362.024
[41]vlaky 830, 835: 362.019
vlak 855: 363.133
[42]vlak 830: 363.133
vlak 840: 754.032, pozn: Po Levice
[43]vlaky 3371, 1736: 361.128
vlaky 1733, 1738: 362.028
[44]vlak 833: 362.019
vlak 845: 362.024
[45]vlak 840: šurany - Bratislava hl.st.
[46]vlak 835: 362.019
[47]vlak 836: 362.019
[48]vlaky 3371, 1736: 350.013
vlaky 1733, 1738: 362.001
[49]vlak 850: 240.119
vlak 833: 362.018
[50]vlak 832: R 11832
[51]vlak 850: 240.119
vlak 833: 362.019, pozn: Úsek Bratislava-Šurany
[52]vlak 837: Úsek Bratislava-Šurany
[53]vlak 800: 757.005
vlak 853: 240.119
[54]vlak 835: Úsek Bratislava-Šurany
[55]vlak 834: Úsek Bratislava-Šurany
[56]vlak 831: Úsek Bratislava-Šurany
[57]vlak 800: Až po Bratislavu, cez Štúrovo
[58]vlak 3804: 671.010
vlak 2614: 361.107
[59]vlak 2617: Úsek Kúty - Smolenice, ďalej NAD
[60]vlak 2613: Úsek Kúty - Smolenice, ďalej NAD
[61]vlak 2600: 361.102, pozn: Úsek Kúty - Smolenice, ďalej NAD
vlak 3007: 361.106
[62]vlak 832: 362.024
vlak 837: 240.046, pozn: Od Levíc
[63]vlak 834: 362.018
[64]vlak 833: 362.018
vlak 838: 362.024
[65]vlak 832: 362.024
vlak 837: 240.030, pozn: Levice - Banská Bystrica
[66]vlak 800: 362.001
[67]vlak 830: 362.019
vlak 835: 362.028
[68]vlak 833: 757.013
vlak 838: 362.024
[69]vlak 834: 757.013
vlak 839: 362.020
[70]vlak 1738: 350.012
[71]vlak 850: 240.132
vlak 833: 240.119
[72]vlak 853: 240.132
[73]vlak 834: 240.119
[74]vlaky 3371, 1736: 361.102
vlaky 1733, 1738: 361.125
[75]vlak 850: 240.132
vlak 833: 362.020
[76]vlak 832: 362.024
vlak 842: 240.132
[77]vlak 855: 240.119
[78]vlaky 3371, 1736: 361.125
vlaky 1733, 1738: 361.101
[79]vlak 850: 240.119
vlak 833: 240.132
vlak 838: 362.017
[80]vlak 837: 362.017
[81]vlak 834: 240.132
vlak 844: -, pozn: Stret vlaku s človekom na stanici Sládkovičovo
[82]vlak 831: 362.017
vlak 836: 362.020
[83]vlak 871: 240.076
[84]vlak 1876: Vlak odrieknutý !
[85]vlak 832: 362.017
vlak 842: 240.132
[86]vlak 830: 240.132
vlak 855: 362.020
[87]vlak 861: 240.081
vlak 834: 362.020
[88]vlak 831: 362.017
vlak 841: 240.132
[89]vlaky 3371, 1736: 361.101
vlaky 1733, 1738: 362.001
[90]vlak 850: 240.119
vlak 833: 240.132
vlaky 838, 845: 362.017
[91]vlak 832: 362.017
vlak 842: 362.020
[92]vlaky 830, 835: 362.020
vlak 855: 240.132
[93]vlak 861: 240.036
vlak 834: 240.132
vlak 844: 362.017
[94]vlak 705: -, pozn: Záves nešiel
vlak 2614: 362.027, pozn: Trnava - Smolenice NAD
vlak 2621: 362.027, pozn: Smolenice - Trnava NAD
vlak 2624: 361.107, pozn: Trnava - Smolenice NAD
[95]vlak 2607: vlak 2607: Smolenice - Trnava NAD
vlak 2610: Trnava - Smolenice NAD
vlak 2617: Smolenice - Trnava NAD
vlak 2620: Trnava - Smolenice NAD
[96]vlak 2601: 362.027, pozn: Smolenice - Trnava NAD
vlak 2606: 362.027, pozn: Trnava - Smolenice NAD
vlak 2613: 362.027, pozn: Smolenice - Trnava NAD
vlak 2618: 361.104, pozn: Trnava - Smolenice NAD
vlak 2625: 361.104, pozn: Smolenice - Trnava NAD
vlak 2630: 362.027, pozn: Trnava - Smolenice NAD
[97]vlak 2623: 361.107, pozn: Smolenice - Trnava NAD
vlak 2626: 361.104, pozn: Trnava - Smolenice NAD
vlak 2633: 361.104, pozn: Smolenice - Trnava NAD
[98]vlak 2600: 361.104, pozn: Trnava - Smolenice NAD
vlak 2622: 362.027, pozn: Trnava - Smolenice NAD
vlak 2629: 362.027, pozn: Smolenice - Trnava NAD
[99]vlak 833: 362.020
vlak 838: 362.017
[100]vlaky 830, 835: 240.132
vlak 840: 362.020
[101]vlak 861: 240.089
vlaky 834, 839: 362.020
vlak 844: 362.017
[102]vlak 831: 362.017
vlak 836: 240.132
[103]vlak 833: 240.132
vlaky 838, 845: 362.017
[104]vlaky 832, 837: 362.017
vlak 842: 362.020
[105]vlak 17840: 754.054
vlak 855: -, pozn: Bez postrku
[106]vlak 834: 240.132
vlak 844: 362.017
[107]vlak 831: 362.017
vlaky 836, 841: 362.020