prosinec 2016 leden 2017 únor 2017 březen 2017 duben 2017 květen 2017 červen 2017 červenec 2017 srpen 2017 září 2017 říjen 2017 listopad 2017 prosinec 2017
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - květen 2017
TS 302 - 304: 362 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
9. 12.:
TS 302TS 303TS 304TS 307datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den1a. den1b. den1c. den
-------záloha Břeclav
záloha Olomouc
záloha Česká Třebová
záloha Praha hl.n.
po 1. 5.362.124 !   -   362.113 ! 362.019 362.111 362.169 !   362.171 ! 362.170 ! po 1. 5.
út 2. 5.  362.124 ! 362.019 ! 362.175 !   362.113 ! 362.111 362.169 !       út 2. 5.
st 3. 5.362.039 362.123 362.040 [1] 362.042 362.119 362.175 362.111 362.172 362.118 362.171 362.170 st 3. 5.
čt 4. 5.362.123 362.039   362.040 362.042 362.119 362.111 ! 362.172 [2] 362.118 ! 362.171 ! 362.158 čt 4. 5.
5. 5.362.039 362.123 ! 362.119 !   362.040 ! 362.042 ! 362.111 362.172 ! 362.118 ! 362.171 ! 362.158 ! 5. 5.
so 6. 5.362.039 [3] 362.039 [4] 362.109 362.042   362.159 362.111 ! 362.172 !     362.158 ! so 6. 5.
ne 7. 5.  362.123 - 362.039   362.021 362.111       362.118 ne 7. 5.
po 8. 5.362.159 362.021 - 362.001 362.123 362.024 362.111 362.172 [5]     362.118 po 8. 5.
út 9. 5.362.021 362.159 362.024 !   362.001 362.168 362.111
362.060
[6]
362.169     362.118 ! út 9. 5.
st 10. 5.362.159 ! 362.021 ! 362.042 362.024 !   362.001 ! 362.060
362.160
[7]
362.169 !     362.161 st 10. 5.
čt 11. 5.362.021 362.159 ! 362.019 362.042 362.171   362.160 362.169     362.161 ! čt 11. 5.
12. 5.  362.021 ! 362.001 362.019 ! 362.042 ! 362.171 ! 362.160 362.169 !     362.161 ! 12. 5.
so 13. 5.362.021 !   362.019 ! 362.001 !   362.042 ! 362.160 ! 362.169 !       so 13. 5.
ne 14. 5.  362.172 -       362.160 !         ne 14. 5.
po 15. 5.362.172 750.712   362.001               po 15. 5.
út 16. 5.750.712
362.172
[8]
362.172 [9] 362.112   362.001   362.160         út 16. 5.
st 17. 5.362.118     362.112 !   362.001 ! 362.160         st 17. 5.
čt 18. 5.362.172 362.118 ! 362.159 362.111 362.112 362.165 362.160   362.171   362.161 čt 18. 5.
19. 5.362.118 ! 362.172 362.173 362.159 362.111 ! 362.112 ! 362.160 [10] 362.169
362.160
[11]
362.171 !   362.161 ! 19. 5.
so 20. 5.362.172   362.159 ! 362.173 !   362.111 ! 362.168 362.160 ! 362.171 !   362.161 ! so 20. 5.
ne 21. 5.  362.172 - 362.159 ! 362.123 362.163 362.168 362.160 ! 362.171     ne 21. 5.
po 22. 5.362.172 ! 362.042 362.030   362.111   362.168   362.171 !     po 22. 5.
út 23. 5.362.001 362.175 362.019 362.030 362.173 362.166 362.168   362.171 !     út 23. 5.
st 24. 5.362.175 ! 362.001 362.166 ! 362.019 362.030 362.173 ! 362.168 !       362.161 st 24. 5.
čt 25. 5.362.001 362.175 362.002 362.159 362.019 362.030 362.168 [12] 362.160 362.171 362.158 362.161 čt 25. 5.
26. 5.362.175 ! 362.001 362.030 ! 362.002 ! 362.159 362.019 ! 362.168 362.161 362.171 ! 362.158 !   26. 5.
so 27. 5.362.173 362.175 362.002 ! 362.109   362.159 ! 362.168 ! 362.161 ! 362.171 ! 362.158 !   so 27. 5.
ne 28. 5.362.174 362.173 - 362.175 362.159 362.124 362.168 362.161 ! 362.171     ne 28. 5.
po 29. 5.362.173 362.174 ! 362.124 !   362.175 ! 362.159 !   362.161 362.171     po 29. 5.
út 30. 5.362.174 362.173 362.159 ! 362.172 362.109 362.175 362.021 362.161 362.171     út 30. 5.
st 31. 5.362.173 ! 362.174 ! 362.175 !   362.172 ! 362.109
362.001
[13]
362.021 ! 362.161 362.171 !     st 31. 5.
oběh pro
9. 12.:
-------záloha Břeclav
záloha Olomouc
záloha Česká Třebová
záloha Praha hl.n.
datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den1a. den1b. den1c. den
TS 302TS 303TS 304TS 307

[1]vlak 1974: 362.040
[2]vlak 99998: 362.172
Do Přerova Lv. Os 4212 Přerov-Břeclav
[3]vlak 914: 362.039
[4]vlak 912: 362.039
[5]10030/31 Praha-Břeclav
[6]vlaky 4764, 1975: 362.111
vlak 4761: 362.060
[7]vlak 1975: 362.060
vlak 4761: 362.160
[8]vlak 907: 750.712
vlak 915: 362.172
[9]vlak 906: 362.172
[10]vlak 1975: 362.160
[11]vlak 409: 362.169
vlak 99998: 362.160
[12]vlak 1975: 362.168
[13]vlak 901: 362.109
vlak 904: 362.001
„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich