prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - červen 2018
TS 302 - 306: 362 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
20. 8.:
TS 302 (362)TS 303 (362)TS 304 (362)TS 306 (362)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den2. den3. den4. den
1638/907/908
/915
914/909/906
/917
4973/1974/4763
4766/5077/1977
/1976
4760/1973/905
/910/913/902
901/912/911
/904
4764/1975/1972
/4761
záloha Břeclav
/408
záloha Olomouc
záloha Česká Třebová
záloha Praha hl.n.
1. 6.362.162
750.710
[1]
362.109   362.161 ! 362.001
754.062
[2]
362.121
362.001
[3]
362.070 362.171     362.170 1. 6.
so 2. 6.362.109 750.710 362.161 362.164 !   362.124 [4] 362.070 ! 362.170       so 2. 6.
ne 3. 6.750.710 ! 362.174   362.001 [5] 362.121 362.111 362.070 ! 362.170 !       ne 3. 6.
po 4. 6.362.174
362.030
[6]
362.030
362.111
[7]
362.165 [8]   362.165
362.174
[9]
362.111 [10]   362.171       po 4. 6.
út 5. 6.362.111
362.162
[11]
362.030 362.021 362.165 362.070 [12] 362.174 362.027 362.171     362.160 út 5. 6.
st 6. 6.362.112
362.030
[13]
750.713
362.118
[14]
  362.021 ! 362.165 362.109 362.027 362.171   362.170 362.160 st 6. 6.
čt 7. 6.362.118 362.030 362.109 !   362.021 362.165 362.027 362.171 !   362.170 ! 362.160 čt 7. 6.
8. 6.362.030 362.118   362.109 ! 362.162 362.165 362.027 362.171 !   362.170 ! 362.160 8. 6.
so 9. 6.362.118
362.165
[15]
362.030 362.159   362.118 [16] 362.162 362.027 362.171 [17]   362.170 [18] 362.160 so 9. 6.
ne 10. 6.  362.165 362.019 362.161 362.162   362.027 362.171 !   362.170 ! 362.160 ! ne 10. 6.
po 11. 6.362.169 362.030 ! 362.118 ! 362.019 ! 362.161 !   362.027 362.170
362.000
[19]
    362.160 ! po 11. 6.
út 12. 6.362.123
362.159
362.123
[20]
362.169 362.159 [21]   362.019 ! 362.161 ! 362.027 [22] 362.170       út 12. 6.
st 13. 6.362.169 362.123   362.159 ! 362.024 [23] 362.019
362.024
[24]
362.027 ! 362.170 !       st 13. 6.
čt 14. 6.362.123 ! 362.169 362.019   362.159 !   362.170 362.039       čt 14. 6.
15. 6.362.169 362.070 362.042 362.019 !   362.027 362.164 362.039       15. 6.
so 16. 6.362.070 362.169 362.019 362.042 ! 362.173 362.121 362.164 ! 362.039       so 16. 6.
ne 17. 6.  362.021 362.042 362.019 362.121 ! 362.173
362.070
[25]
362.164 ! 362.039       ne 17. 6.
po 18. 6.362.021
362.082
[26]
  362.118 362.042 ! 362.019 362.070   362.039       po 18. 6.
út 19. 6.362.080 362.082 !   362.118 362.042 [27] 362.019 ! 362.164 362.039       út 19. 6.
st 20. 6.362.082 ! 362.080 362.024 362.070 ! 362.118 ! 362.169 362.164 362.039       st 20. 6.
čt 21. 6.362.080   362.070 362.024 ! 362.021 362.070 362.164 362.039     362.161 čt 21. 6.
22. 6.  362.080 362.070 !     362.021 ! 362.164 362.039     362.161 22. 6.
so 23. 6.362.080 [28] 362.019
362.080
[29]
  362.070 ! 362.021 ! 362.119 362.164 362.039     362.161 so 23. 6.
ne 24. 6.  362.080 362.070 362.019 362.119 362.111 362.164 362.039     362.161 ne 24. 6.
po 25. 6.362.080   362.173 362.070 362.019 362.167 362.164 362.039     362.161 po 25. 6.
út 26. 6.  362.080 362.167 ! 362.173 362.169 [30] 362.019 ! 362.164 362.039     362.161 út 26. 6.
st 27. 6.362.080   362.114 362.167 ! 362.173 362.169 ! 362.164
362.001
[31]
362.039     362.161 st 27. 6.
čt 28. 6.  362.080 362.169 ! 362.114 !     362.001 362.039     362.161 čt 28. 6.
29. 6.362.080     362.169 362.114 !   362.001 362.118     362.161 29. 6.
so 30. 6.  362.080 ! 362.169 !       362.001 362.118     362.161 so 30. 6.
oběh pro
20. 8.:
1638/907/908
/915
914/909/906
/917
4973/1974/4763
4766/5077/1977
/1976
4760/1973/905
/910/913/902
901/912/911
/904
4764/1975/1972
/4761
záloha Břeclav
/408
záloha Olomouc
záloha Česká Třebová
záloha Praha hl.n.
datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den2. den3. den4. den
TS 302TS 303TS 304TS 306

[1]vlak 907: 362.162
vlak 915: 750.710
[2]vlak 1973: 362.001
vlak 913: 754.062
[3]vlak 912: 362.121
vlak 911: 362.001
[4]vlak 903: 362.124
[5]vlak 905: 362.001
[6]vlak 1638: 362.174
vlak 915: 362.030
[7]vlak 909: 362.030
vlak 917: 362.111
[8]vlak 4973: 362.165
[9]vlak 905: 362.165
vlak 913: 362.174
[10]vlak 901: 362.111
[11]vlak 1638: 362.111
vlak 915: 362.162
[12]vlak 1973: 362.070
[13]vlak 908: 362.112
vlak 915: 362.030
[14]vlak 909: 750.713
vlak 917: 362.118
[15]vlak 914: 362.118
vlak 915: 362.165
[16]vlak 917: 362.118
[17]Ex 70, porucha v moravanech přebrala to 362170
[18]Ex 70 od Moravan, Ex71
[19]vlak 99989: 362.170, pozn: vlak 99989: 362.170, pozn: pro soupravu neschopné Os 4205 362.087+Bdmtee do stanice Hulín.
vlak 408: 362.000, pozn: Nevím která 362 ale 171 určitě ne, jelana R 834
[20]vlak 1638: 362.123
vlak 908: 362.159
vlak 915: 362.123
[21]vlak 4973: 362.159
[22]vlak 1975: 362.027
[23]vlak 1973: 362.024
[24]vlak 901: 362.019
vlak 911: 362.024
[25]vlak 914: 362.173
vlak 915: 362.070
[26]vlaky 1638, 908: 362.021
vlak 915: 362.082
[27]vlak 913: 362.042
[28]vlak 914: 362.080
[29]vlak 912: 362.019
vlak 908: 362.080
[30]vlak 913: 362.169
[31]vlak 1975: 362.164
vlak 1972: 362.001