prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - červen 2018
TS 302 - 306: 362 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
21. 6.:
TS 302 (362)TS 303 (362)TS 304 (362)TS 306 (362)datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den2. den3. den4. den
1638/907/908
/915
914/909/906
/917
4973/1974/904
/4763
4766/5077/1977
/1976
4760/1973/905
/910/913/902
901/912/911
/904
4764/1975/1972
/4761
záloha Břeclav
záloha Olomouc
záloha Česká Třebová
záloha Praha hl.n.
1. 6.362.162
750.710
[1]
362.109   362.161 ! 362.001
754.062
[2]
362.121
362.001
[3]
362.070 362.171     362.170 1. 6.
so 2. 6.362.109 750.710 362.161 362.164 !   362.124 [4] 362.070 ! 362.170       so 2. 6.
ne 3. 6.750.710 ! 362.174   362.001 [5] 362.121 362.111 362.070 ! 362.170 !       ne 3. 6.
po 4. 6.362.174
362.030
[6]
362.030
362.111
[7]
362.165 [8]   362.165
362.174
[9]
362.111 [10]   362.171       po 4. 6.
út 5. 6.362.111
362.162
[11]
362.030 362.021 362.165 362.070 [12] 362.174 362.027 362.171     362.160 út 5. 6.
st 6. 6.362.112
362.030
[13]
750.713
362.118
[14]
  362.021 ! 362.165 362.109 362.027 362.171   362.170 362.160 st 6. 6.
čt 7. 6.362.118 362.030 362.109 !   362.021 362.165 362.027 362.171 !   362.170 ! 362.160 čt 7. 6.
8. 6.362.030 362.118   362.109 ! 362.162 362.165 362.027 362.171 !   362.170 ! 362.160 8. 6.
so 9. 6.362.118
362.165
[15]
362.030 362.159   362.118 [16] 362.162 362.027 362.171 [17]   362.170 [18] 362.160 so 9. 6.
ne 10. 6.  362.165 362.019 362.161 362.162   362.027 362.171 !   362.170 ! 362.160 ! ne 10. 6.
po 11. 6.362.169 362.030 ! 362.118 ! 362.019 ! 362.161 !   362.027 362.170
362.000
[19]
    362.160 ! po 11. 6.
út 12. 6.362.123
362.159
362.123
[20]
362.169 362.159 [21]   362.019 ! 362.161 ! 362.027 [22] 362.170       út 12. 6.
st 13. 6.362.169 362.123   362.159 ! 362.024 [23] 362.019
362.024
[24]
362.027 ! 362.170 !       st 13. 6.
čt 14. 6.362.123 ! 362.169 362.019   362.159 !   362.170 362.039       čt 14. 6.
15. 6.362.169 362.070 362.042 362.019 !   362.027 362.164 362.039       15. 6.
so 16. 6.362.070 362.169 362.019 362.042 ! 362.173 362.121 362.164 ! 362.039       so 16. 6.
ne 17. 6.  362.021 362.042 362.019 362.121 ! 362.173
362.070
[25]
362.164 ! 362.039       ne 17. 6.
po 18. 6.362.021
362.082
[26]
  362.118 362.042 ! 362.019 362.070   362.039       po 18. 6.
út 19. 6.362.080 362.082 !   362.118 362.042 [27] 362.019 ! 362.164 362.039 !       út 19. 6.
st 20. 6.362.082 ! 362.080 362.024 362.070 ! 362.118 ! 362.169 362.164 ! 362.039 !       st 20. 6.
čt 21. 6.362.080 !   362.169 ! 362.024 !   362.118 ! 362.164 !         čt 21. 6.
22. 6.  362.080 !   362.169 ! 362.024 !             22. 6.
so 23. 6.                      so 23. 6.
ne 24. 6.                      ne 24. 6.
po 25. 6.                      po 25. 6.
út 26. 6.                      út 26. 6.
st 27. 6.                      st 27. 6.
čt 28. 6.                      čt 28. 6.
pá 29. 6.                      pá 29. 6.
so 30. 6.                      so 30. 6.
oběh pro
21. 6.:
1638/907/908
/915
914/909/906
/917
4973/1974/904
/4763
4766/5077/1977
/1976
4760/1973/905
/910/913/902
901/912/911
/904
4764/1975/1972
/4761
záloha Břeclav
záloha Olomouc
záloha Česká Třebová
záloha Praha hl.n.
datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den2. den3. den4. den
TS 302TS 303TS 304TS 306

[1]vlak 907: 362.162
vlak 915: 750.710
[2]vlak 1973: 362.001
vlak 913: 754.062
[3]vlak 912: 362.121
vlak 911: 362.001
[4]vlak 903: 362.124
[5]vlak 905: 362.001
[6]vlak 1638: 362.174
vlak 915: 362.030
[7]vlak 909: 362.030
vlak 917: 362.111
[8]vlak 4973: 362.165
[9]vlak 905: 362.165
vlak 913: 362.174
[10]vlak 901: 362.111
[11]vlak 1638: 362.111
vlak 915: 362.162
[12]vlak 1973: 362.070
[13]vlak 908: 362.112
vlak 915: 362.030
[14]vlak 909: 750.713
vlak 917: 362.118
[15]vlak 914: 362.118
vlak 915: 362.165
[16]vlak 917: 362.118
[17]Ex 70, porucha v moravanech přebrala to 362170
[18]Ex 70 od Moravan, Ex71
[19]vlak 99989: 362.170, pozn: vlak 99989: 362.170, pozn: pro soupravu neschopné Os 4205 362.087+Bdmtee do stanice Hulín.
vlak 408: 362.000, pozn: Nevím která 362 ale 171 určitě ne, jelana R 834
[20]vlak 1638: 362.123
vlak 908: 362.159
vlak 915: 362.123
[21]vlak 4973: 362.159
[22]vlak 1975: 362.027
[23]vlak 1973: 362.024
[24]vlak 901: 362.019
vlak 911: 362.024
[25]vlak 914: 362.173
vlak 915: 362.070
[26]vlaky 1638, 908: 362.021
vlak 915: 362.082
[27]vlak 913: 362.042