červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - červenec 2016
TS 501 a 502: 560 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
10.12.:
TS 501TS 502datum
1. den2. den3. den1. den
----
1.7.560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.025 + 560.026 1.7.
so 2.7.560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.023 + 560.024
362.082
750.718
[1]
560.025 + 560.026 so 2.7.
ne 3.7.750.718 ! 560.021 + 560.022 ! - 560.025 + 560.026 ! ne 3.7.
po 4.7.560.027 + 560.028 560.003 + 560.004 640.006 560.025 + 560.026 po 4.7.
út 5.7.640.005 640.008 - 560.021 + 560.022 út 5.7.
st 6.7.560.003 + 560.004 560.021 + 560.022 - 560.025 + 560.026 st 6.7.
čt 7.7.640.008 ! 560.003 + 560.004 ! 560.021 + 560.022 ! 560.025 + 560.026 ! čt 7.7.
8.7.640.006 + 650.005 560.027 + 560.028 560.003 + 560.004 560.025 + 560.026 8.7.
so 9.7.560.003 + 560.004 242.253 560.027 + 560.028 560.025 + 560.026 so 9.7.
ne 10.7.560.027 + 560.028 560.003 + 560.004 - 560.025 + 560.026 ne 10.7.
po 11.7.242.253 ! 560.027 + 560.028 ! 560.003 + 560.004 ! 560.025 + 560.026 ! po 11.7.
út 12.7.560.003 + 560.004 ! 242.253 ! 560.027 + 560.028 ! 560.025 + 560.026 ! út 12.7.
st 13.7.  560.003 + 560.004 !   560.025 + 560.026 ! st 13.7.
čt 14.7.        čt 14.7.
pá 15.7.        pá 15.7.
so 16.7.        so 16.7.
oběh pro
10.12.:
TS 501TS 502datum
1. den2. den3. den1. den
----
ne 17.7.  560.028 + 560.027 -   ne 17.7.
po 18.7.    560.028 + 560.027 !   po 18.7.
út 19.7.640.007 + 650.006
560.028
[2]
560.003 + 560.004 560.021 + 560.022 560.023 + 560.024 út 19.7.
st 20.7.560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.003 + 560.004 560.025 + 560.026 st 20.7.
čt 21.7.560.003 + 560.004 ! 560.021 + 560.022 ! 560.027 + 560.028 ! 560.025 + 560.026 ! čt 21.7.
22.7.560.027 + 560.028 ! 560.003 + 560.004 ! 560.021 + 560.022 ! 560.025 + 560.026 ! 22.7.
so 23.7.560.021 + 560.022 ! 560.027 + 560.028 ! 560.003 + 560.004 ! 560.025 + 560.026 ! so 23.7.
ne 24.7.    -   ne 24.7.
po 25.7.560.025 + 560.026 560.003 + 560.004 560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 po 25.7.
út 26.7.560.021 + 560.022 !     560.027 + 560.028 ! út 26.7.
st 27.7.263.002 560.021 + 560.022 560.025 + 560.026 560.027 + 560.028 st 27.7.
čt 28.7.560.025 + 560.026 ! 263.002 ! 560.021 + 560.022 ! 560.027 + 560.028 ! čt 28.7.
29.7.560.021 + 560.022 ! 560.025 + 560.026 ! 263.002 ! 560.027 + 560.028 ! 29.7.
so 30.7.263.002 ! 560.021 + 560.022 ! 560.025 + 560.026 ! 560.027 + 560.028 ! so 30.7.
ne 31.7.    -   ne 31.7.
oběh pro
10.12.:
----datum
1. den2. den3. den1. den
TS 501TS 502

[1]vlak 4722: 560.023 + 560.024
vlak 4731: 362.082
vlak 4913: 750.718
[2]vlak 4014: 640.007 + 650.006
vlak 4631: 560.028