prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - květen 2018
TS 501 a 502: 560 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
20. 5.:
TS 501 (560)TS 502 (560)datum
1. den2. den3. den1. den
4716/4725/4752
/4726/4735/4734
4736-4709/4008/4710
/4719
út 1. 5.

[1]
560.007 + 560.008 ! 560.023 + 560.024 ! - 640.004 ! út 1. 5.

[1]
st 2. 5.

[1]
560.023 + 560.024 560.007 + 560.008 ! 640.004   st 2. 5.

[1]
čt 3. 5.

[2]
560.023 + 560.024 560.007 + 560.008   640.004 čt 3. 5.

[2]
4. 5.560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 242.229 560.021 + 560.022 4. 5.
so 5. 5.- 560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 so 5. 5.
ne 6. 5.560.023 + 560.024 ! 242.229 ! - 560.021 + 560.022 ! ne 6. 5.
po 7. 5.560.027 + 560.028 ! 560.023 + 560.024 ! 242.229 ! 560.007 + 560.008 po 7. 5.
út 8. 5.560.021 + 560.022   - 560.027 + 560.028 út 8. 5.
st 9. 5.560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 !   560.027 + 560.028 ! st 9. 5.
čt 10. 5.560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.025 + 560.026 čt 10. 5.
11. 5.560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.025 + 560.026 11. 5.
so 12. 5.- 560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.025 + 560.026 ! so 12. 5.
ne 13. 5.560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 ! - 560.025 + 560.026 ne 13. 5.
po 14. 5.560.021 + 560.022 ! 560.027 + 560.028 ! 560.023 + 560.024 560.025 + 560.026 ! po 14. 5.
út 15. 5.560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.007 + 560.008 út 15. 5.
st 16. 5.560.027 + 560.028 ! 560.023 + 560.024 ! 560.021 + 560.022 ! 560.007 + 560.008 ! st 16. 5.
čt 17. 5.560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.007 + 560.008 čt 17. 5.
18. 5.560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 560.007 + 560.008 18. 5.
so 19. 5.- 560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.007 + 560.008 ! so 19. 5.
ne 20. 5.560.021 + 560.022 ! 560.027 + 560.028 ! - 560.007 + 560.008 ! ne 20. 5.
po 21. 5.560.023 + 560.024 ! 560.021 + 560.022 ! 560.027 + 560.028 ! 560.007 + 560.008 ! po 21. 5.
út 22. 5.  560.023 + 560.024 ! 560.021 + 560.022 !   út 22. 5.
st 23. 5.        st 23. 5.
čt 24. 5.        čt 24. 5.
pá 25. 5.        pá 25. 5.
so 26. 5.-       so 26. 5.
ne 27. 5.    -   ne 27. 5.
po 28. 5.        po 28. 5.
út 29. 5.        út 29. 5.
st 30. 5.        st 30. 5.
čt 31. 5.        čt 31. 5.
oběh pro
20. 5.:
4716/4725/4752
/4726/4735/4734
4736-4709/4008/4710
/4719
datum
1. den2. den3. den1. den
TS 501TS 502

[1]Výluka Brno hl.n. - Adamov
[2]Výluka Brno hl.n. - Adamov (do 17:30)