prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - prosinec 2017
 TS 501 a 502: 560 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
8. 12.:
TS 501 (560)TS 502 (560)datum
1. den2. den3. den1. den
---4720/4729/4756
/4732
ne 10. 12.560.021 + 560.022 560.025 + 560.026 - 560.003 + 560.004 ne 10. 12.
po 11. 12.560.027 + 560.028 560.021 + 560.022 560.025 + 560.026 560.003 + 560.004 po 11. 12.
út 12. 12.560.007 + 560.008 560.027 + 560.028 560.021 + 560.022 560.003 + 560.004 út 12. 12.
st 13. 12.560.021 + 560.022 560.007 + 560.008 560.027 + 560.028 560.003 + 560.004 st 13. 12.
čt 14. 12.560.027 + 560.028 560.021 + 560.022 560.007 + 560.008 560.003 + 560.004 čt 14. 12.
15. 12.560.007 + 560.008 560.027 + 560.028 560.021 + 560.022 560.003 + 560.004 15. 12.
so 16. 12.- 560.007 + 560.008 ! 560.027 + 560.028 560.003 + 560.004 so 16. 12.
ne 17. 12.560.027 + 560.028 560.021 + 560.022 ! - 560.003 + 560.004 ne 17. 12.
po 18. 12.560.007 + 560.008 ! 560.027 + 560.028 ! 560.021 + 560.022 ! 560.003 + 560.004 po 18. 12.
út 19. 12.560.025 + 560.026 560.021 + 560.022 560.027 + 560.028 ! 560.003 + 560.004 út 19. 12.
st 20. 12.242.261 560.025 + 560.026 560.027 + 560.028 560.003 + 560.004 st 20. 12.
čt 21. 12.560.027 + 560.028 560.023 + 560.024 560.025 + 560.026 560.003 + 560.004 čt 21. 12.
22. 12.560.025 + 560.026 560.027 + 560.028 242.209
560.023 + 560.024
[1]
560.003 + 560.004 22. 12.
so 23. 12.- 560.025 + 560.026 ! 560.027 + 560.028 !   so 23. 12.
ne 24. 12.560.027 + 560.028 ! 560.023 + 560.024 -   ne 24. 12.
po 25. 12.640.007 560.027 + 560.028 ! - 640.004 po 25. 12.
út 26. 12.560.003 + 560.004 640.007 ! - 640.004 ! út 26. 12.
st 27. 12.560.021 + 560.022 560.003 + 560.004 560.023 + 560.024 560.007 + 560.008 st 27. 12.
čt 28. 12.560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.003 + 560.004 560.007 + 560.008 čt 28. 12.
29. 12.560.003 + 560.004 560.023 + 560.024 560.021 + 560.022 560.007 + 560.008 29. 12.
so 30. 12.- 560.003 + 560.004 560.023 + 560.024 560.007 + 560.008 so 30. 12.
ne 31. 12.560.023 + 560.024 ! 560.021 + 560.022 ! - 560.007 + 560.008 ne 31. 12.
oběh pro
8. 12.:
---4720/4729/4756
/4732
datum
1. den2. den3. den1. den
TS 501TS 502

[1]vlak 4746: 242.209
vlak 4735: 560.023 + 560.024
„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain