září 2015 říjen 2015 listopad 2015 prosinec 2015
aktuální nasazení | přehled výkonů | shrnutí | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Aktuální nasazení
TS 601 - 603: 640 a 650 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice