prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - září 2022
 TS 652 - 654: 660 PP Brno-Maloměřice

oběh pro
10. 12.:
TS 652 (660.1)TS 654 (660)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den
------
čt 1. 9.660.105 [1] 660.101 660.110 660.106 - 660.004 čt 1. 9.
2. 9.660.106
362.033
[2]
660.105 660.101 660.110 660.004 660.003 2. 9.
so 3. 9.660.110 [3] 362.033 660.105
380.010
[4]
660.101 - - so 3. 9.
ne 4. 9.660.110 362.033 660.101 660.105 [5] 660.003 ne 4. 9.
po 5. 9.660.101
660.109
[6]
660.110 ! 362.033 660.105 660.003
[7]
[8] po 5. 9.
út 6. 9.660.105 660.109 660.110 362.033 660.004 660.003
[9]
út 6. 9.
st 7. 9.362.033
660.105
[10]
660.101 660.109 660.110 660.003 660.004 st 7. 9.
čt 8. 9.660.110
660.106
[11]
660.105 660.101
660.109
[12]
660.109
660.101
[13]
- 660.003 čt 8. 9.
9. 9.660.101
660.110
[14]
660.106 ! 660.105 660.109 660.004 [15] 9. 9.
so 10. 9.660.109
660.003 př + 660.109
[16]
660.110 660.106 660.105 - - so 10. 9.
ne 11. 9.660.105 660.110 660.109 660.106 660.003
[17]
660.004 ne 11. 9.
po 12. 9.660.106
660.101
[18]
660.105 660.110 660.109 660.004 ! 660.003 po 12. 9.
út 13. 9.362.011
660.107
[19]
660.101 660.105 660.004
660.109
[20]
[21] 660.004
[22]
út 13. 9.
st 14. 9.660.109
362.173
[23]
660.107 !   660.105 660.004 [24] st 14. 9.
čt 15. 9.660.105
660.108
[25]
362.173 660.107 660.101 - 660.004 ! čt 15. 9.
16. 9.660.101
660.110
[14]
660.108 ! 362.173 660.107 660.004 [15] 16. 9.
so 17. 9.660.107
660.101 + 660.103
[26]
660.110 660.108 362.173 - - so 17. 9.
ne 18. 9.660.101 660.110 660.103 660.108 660.004 660.003 ne 18. 9.
po 19. 9.660.108
660.105
[27]
660.101 ! 660.110 660.103 660.003 ! 660.004 po 19. 9.
út 20. 9.660.103
660.108
[28]
660.105 660.101 660.110 660.004 660.003 út 20. 9.
st 21. 9.660.110
660.103
[29]
660.108 ! 660.105 ! 660.101 ! 660.003 ! 660.004 st 21. 9.
čt 22. 9.660.101
660.102
[30]
660.103 660.108 660.105 - 660.003 čt 22. 9.
23. 9.660.105
660.109
[31]
660.102 ! 660.103
660.004
[32]
660.108 660.003 660.004 [33] 23. 9.
so 24. 9.660.103
660.105
[34]
660.102 660.108 660.109 - - so 24. 9.
ne 25. 9.660.109 660.102 660.105 ! 660.108 660.004 660.003 ne 25. 9.
po 26. 9.660.108 ! 660.109 ! 660.105 660.102 660.003 660.004 po 26. 9.
út 27. 9.660.102
660.110
[35]
660.108 660.109 660.105 660.003 660.004 út 27. 9.
st 28. 9.660.105
660.102
[36]
660.110 660.108 660.109
362.001
660.109
[37]
660.003 660.004 st 28. 9.
čt 29. 9.660.110
660.106
[11]
660.108 660.102 660.109 - 660.004 čt 29. 9.
30. 9.660.109 + 660.003
660.003 + 660.110
[38]
660.106 660.102 660.108 660.004 [15] 30. 9.
oběh pro
10. 12.:
------datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 652TS 654

[1]vlak 96975: 660.105
[2]vlak 96975: 660.106
vlak 877: 362.033
[3]vlak 96975: 660.110
[4]vlak 872: 660.105
vlak 877: 380.010
[5]vlak 866: Neobsazeno
[6]vlak 96975: 660.101
vlak 96976: 660.109
[7]vlak 874: 660.003
vlak 873: -, pozn: Neobsazeno
[8]vlak 876: Neobsazeno
[9]vlak 5060: 660.003, pozn: Poté Sv do Prahy
vlak 874: -, pozn: Neobsazeno
vlak 873: 660.003
[10]vlak 96975: 362.033
vlak 96976: 660.105
[11]vlak 96975: 660.110
vlak 96976: 660.106
[12]vlak 876: 660.101
vlak 873: 660.109
[13]vlak 866: 660.109
vlak 875: 660.101
[14]vlak 96975: 660.101
vlak 96976: 660.110
[15]vlak 873: Neobsazeno
[16]vlak 96975: 660.109
vlak 96976: 660.003 př + 660.109
[17]vlak 867: -, pozn: Neobsazeno
vlak 875: 660.003
[18]vlak 96975: 660.106
vlak 96976: 660.101
[19]vlak 96975: 362.011
vlak 96976: 660.107
[20]vlak 874: 660.004
vlak 875: 660.109
[21]vlak 975: Neobsazeno
[22]vlak 874: -, pozn: Neobsazeno
vlak 873: 660.004
[23]vlak 96975: 660.109
vlak 96976: 362.173
[24]vlak 976: Neobsazeno
[25]vlak 96975: 660.105
vlak 96976: 660.108
[26]vlak 96975: 660.107
vlak 96976: 660.101 + 660.103
[27]vlak 96975: 660.108
vlak 96976: 660.105
[28]vlak 96975: 660.103
vlak 877: 660.108
[29]vlak 96975: 660.110
vlak 96976: 660.103
[30]vlak 96975: 660.101
vlak 877: 660.102
[31]vlak 96975: 660.105
vlak 96976: 660.109
[32]vlak 873: 660.103
vlak 571: 660.004
[33]vlak 873: 660.004
[34]vlak 96975: 660.103
vlak 96976: 660.105
[35]vlak 96975: 660.102
vlak 96976: 660.110
[36]vlak 96975: 660.105
vlak 96976: 660.102
[37]vlaky 865, 868: 660.109
vlaky 873, 860: 362.001
vlak 571: 660.109
[38]vlak 96975: 660.109 + 660.003
vlak 96976: 660.003 + 660.110