prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱

Přehled nasazení - prosinec 2018
 TS 701 - 707: 750.7, 754 a 714 OCÚ východ SÚ Brno-Maloměřice

oběh pro
14. 12.:
TS 701 (750.7)TS 702 (750.7)TS 703 (754)TS 704 (754)TS 705 (754)TS 706 (754)TS 707 (714)datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den
----------1643/1644NPP
-
ne 9. 12.750.713
750.719
[1]
750.719
750.710
[2]
- 750.713 [3] 754.067 750.711 [4] 750.711
754.012
[5]
- 754.079 754.023 754.062   - ne 9. 12.
po 10. 12.750.709 750.719 754.018 750.710 754.079 754.067 750.711 754.016 754.075 754.023 -   714.223 po 10. 12.
út 11. 12.750.713 750.709 754.018
754.062
[6]
750.719 750.711 754.079
754.012 př + 754.079
754.012
[7]
754.067 [8] 754.075 754.016
754.067
[9]
754.067 [10] -   714.223 út 11. 12.
st 12. 12.754.018 750.709 754.012 [11] 754.062 ! 754.016 750.711 ! 754.012 [12] 754.067 754.075
750.719
754.075
[13]
  -   714.028 st 12. 12.
čt 13. 12.750.713 750.709 754.012 [11] 754.018 754.062 754.016
750.710
[14]
750.711 754.075 750.719
754.067
[15]
  -   714.028 čt 13. 12.
14. 12.750.719 750.713 754.012
754.016
[16]
750.709 750.711 754.062 750.710
754.012
[17]
754.067 754.075 754.023 754.018   714.028 14. 12.
so 15. 12.750.710 750.719 - 750.713 750.711 754.062 754.012 754.075 - 754.023 754.018   - so 15. 12.
ne 16. 12.750.710 750.719 - 750.709 754.012 754.062 750.711 - 754.075 754.023 ! 754.018   - ne 16. 12.
po 17. 12.750.709 750.719 754.016 750.710 750.711 754.012 754.062 754.075 754.067 754.023 ! -   714.028 po 17. 12.
út 18. 12.750.710 750.709 754.016 750.719 754.062 750.711 754.012
754.018
[18]
754.067 754.075 754.023 -   714.028 út 18. 12.
st 19. 12.750.713 750.709 754.016 750.710 754.018 754.062 750.711 754.075 754.067
754.012
754.067
[19]
754.023 -   714.028 st 19. 12.
čt 20. 12.750.710 750.713 754.016 750.709 750.711 754.018 754.062 754.067 754.075
754.019
754.075
[20]
754.023 -   714.028
714.223
[21]
čt 20. 12.
21. 12.750.719 750.713 750.710
750.709
[22]
754.016 754.062 750.711
754.019
[23]
754.018
754.012
[24]
754.075 754.067 754.023 754.018 [25]   714.223 21. 12.
so 22. 12.750.710 750.719 - 750.713 754.062 754.019 [26] 754.012 754.067
750.711
[27]
- 754.023 754.018   - so 22. 12.
ne 23. 12.750.710 750.719
750.709
[28]
- 750.713 754.075 754.019 [26] 754.062 - - 754.016 [29]   - ne 23. 12.
po 24. 12.750.710 750.709 - 750.711 754.062 754.023
[30]
754.075 - - 754.016 [29]   - po 24. 12.
út 25. 12.750.710 750.711 - 750.713 754.012 [31] 754.062 - - 754.016 ! [29]   - út 25. 12.
st 26. 12.750.713 750.711 - 750.709 754.062 754.023 754.012 - 754.067 754.016 ! 754.018   - st 26. 12.
čt 27. 12.750.709 750.711 754.019
754.075
[32]
750.713 754.012 754.062
754.023
[33]
754.023
750.710
[34]
754.067 754.075
754.019
[35]
754.016 -     čt 27. 12.
28. 12.754.023 [36] 750.709 754.075
750.719
[37]
750.711 750.710 754.012
842.001
[38]
754.023
754.062
[39]
754.019 754.067 754.016 754.075 [40] 754.062 [41]   28. 12.
so 29. 12.754.018 750.719 - 750.709 750.710 754.012 754.062 750.713 - 754.016 754.075   - so 29. 12.
ne 30. 12.750.713 750.719 - 750.711 754.067 754.012 750.710 -   754.016 [29]   - ne 30. 12.
po 31. 12.750.709 750.719 754.023
842.033
[42]
750.713 750.710 854.026 842.018
[43]
754.067 842.019 754.016 -   [44] po 31. 12.
oběh pro
14. 12.:
----------1643/1644NPP
-datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den
TS 701 (750.7)TS 702 (750.7)TS 703 (754)TS 704 (754)TS 705 (754)TS 706 (754)TS 707 (714)

[1]vlak 668: 750.713
vlak 661: 750.719
[2]vlak 653: 750.719
vlak 664: 750.710
[3]vlak 663: 750.713
[4]vlak 1436: 750.711
[5]vlak 894: 750.711
vlak 885: 754.012
[6]vlak 4801: 754.018
vlak 4816: 754.062
[7]vlak 894: 754.079
vlak 1722: 754.012 př + 754.079
vlak 4834: 754.012
[8]vlak 4827: 754.067
[9]vlak 1720: 754.016
vlak 1730: 754.067
[10]754.067
[11]vlak 4816: 754.012
[12]vlak 4827: 754.012
[13]vlak 1720: 754.075
vlak 1725: 750.719
vlak 1733: 754.075
[14]vlak 1722: 754.016
vlak 4834: 750.710
[15]vlak 1725: 750.719
vlak 1733: 754.067
[16]vlak 4801: 754.012
vlak 4816: 754.016
[17]vlak 4827: 750.710
vlaky 1725, 1730, 1733: 754.012
[18]vlak 4827: 754.012
vlaky 1731, 895: 754.018
[19]vlak 1720: 754.067
vlaky 1725, 1730: 754.012
vlak 1733: 754.067
[20]vlaky 1720, 14162: 754.075
vlaky 1725, 1730: 754.019
vlak 1733: 754.075
[21]vlaky 4104, 4147, 4152: 714.028
vlak 4153: 714.223
[22]vlak 4801: 750.710
vlak 4816: 750.709
[23]vlak 1722: 750.711
vlaky 1729, 1732: 754.019
[24]vlak 4827: 754.018
vlaky 1725, 1730, 1733: 754.012
[25]vlak 4834: 754.018
[26]vlak 1437: 754.019
[27]vlak 1722: 754.067
vlaky 1723, 1728: 750.711
[28]vlak 664: 750.719
vlak 652: 750.709, pozn: na vlaku R 652 z Brna do Třebíče 750.719, tam porucha lokomotivy, z Třebíče do Jihlavy 750.709 (zpoždění 87 minut)
[29]vlak 1646: vlak nejel (vánoční omezení jízdního řádu)
[30]vlak 1436: 754.023
vlak 1437: -, pozn: vlak nejel (vánoční omezení jízdního řádu)
[31]vlak 1436: vlak nejel (vánoční omezení jízdního řádu)
[32]vlak 4801: 754.019
vlak 4816: 754.075
[33]vlak 1722: 754.062
vlak 4834: 754.023
[34]vlak 4827: 754.023
vlak 1731: 750.710
[35]vlak 1720: 754.075
vlak 1730: 754.019
[36]vlak 650: 754.023
[37]vlak 4801: 754.075
vlak 4816: 750.719
[38]vlak 1722: 754.012
vlak 1729: 842.001
[39]vlak 4827: 754.023
vlak 1725: 754.062
[40]vlak 70101: 754.075
[41]754.062
[42]vlak 4801: 754.023, pozn: 754.023 + 4 vozy též na Os 4812 (namísto Os 4816, který je veden jen do Třebíče + v "trakci 8"). P. S. Chybí zde sloupec pro mimořádná nasazení!
vlak 4816: 842.033, pozn: Os 4816 - "kočkopes" s hnací 842.033; souprava ukončila jízdu (v souladu s omezením pro 31. 12.) v žst. Třebíč
[43]vlak 4827: -, pozn: Vlak 4827 nejede
vlak 1731: 842.018
[44]vlak 4147: vlaky nejely (vánoční omezení jízdního řádu)