prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2020
 TS 701 - 704: 750.7 a 754 OCÚ východ SÚ Brno-Maloměřice

datumTS 701 (750.7)TS 702 (754)TS 703 (754)TS 704 (754)mimořádný oběhdatum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den1. den2. den3. den
R 654R 653R 664R 665R 652R 655R 668R 661R 662R 667R 650Os 4851Sp 1927Os 4818Os 4835Os 4828Sv 21919Os 3175Sp 1784Sv 21918Os 4811Os 4824Sp 1783Sp 1782R 651R 666R 663R 660R 669R 892R 883R 888R 887R 884R 891R 880R 895Sp 1760Os 4145Os 4150Sp 1773Sp 1762Sp 1771R 893R 858R 897R 894R 881R 890R 885R 886R 889R 882Sp 1774Sp 1777R 893R 858R 897Sp 1767Sp 1772Sp 1780Sp 1779PSMPSM 1 2 3
st 1. 1. [1] 754.047 754.047 754.047 750.714   750.712   750.712     - - - - - -   754.062 - - - - - 750.711   750.711     754.075               - - - 754.067 - 754.016       754.013 - -             - - - - - 754.012   -         st 1. 1.
čt 2. 1.750.713     750.713     750.714   750.714   750.714 750.712 750.712 750.711 750.711   - - - - 754.062 754.062 - - 750.710     750.710   754.075               754.013   754.013 754.007 754.067 754.067       754.016                 - - - - - - - 754.047 -       čt 2. 1.
3. 1.750.710     750.710     750.713   750.713     754.062 754.062 754.062       - - - 750.711 750.711 - - 750.714     750.714     754.016             754.075       754.007 754.013       754.067               - - - - 754.012   - -   - 754.047 [2]     3. 1.
so 4. 1.  750.712         750.710         - - - - - - - - - - - 754.062   750.711           754.016             - - - - 754.075 - - - -     754.013         - -       - - 754.012   - 754.019       so 4. 1.
ne 5. 1.750.711           750.712         - - - - - - 754.062   - - - - - 750.710         754.013 754.013             - - - 754.067 - 754.075       754.016 - -             - - - - - 754.012   - 754.019       ne 5. 1.
po 6. 1.750.714 750.714         750.711           750.712 750.712 750.712   - - - 754.062 754.062 754.047 [3] - - 750.713         754.013               754.016       754.067           754.075               - - - - - - -   -       po 6. 1.
út 7. 1.750.710     750.710     750.714   750.714     754.047 754.047 754.062 754.062   - - - - 750.712 750.712 - - 750.711     750.711   754.075               754.013   754.013   754.016 754.016         754.067               - - - - - - -   -       út 7. 1.
st 8. 1.      750.713         750.710       750.714 750.714     - - - - 754.062 754.062 - -   754.047   754.019           754.067         754.075     754.013 754.012             754.016           - - - - - - -   - 754.012 [4]     st 8. 1.
čt 9. 1.754.018   754.018 754.018     750.713   750.713       750.710   750.710   - - - - 750.714 750.714 - - 754.062     754.062   754.016       754.016       754.067   754.067   754.075 [5] 754.075         754.012       754.012       - - - - - - -   - 754.019 [6]     čt 9. 1.
10. 1.750.712 750.712 750.712 750.712 [7] 754.019 [8] 754.019 754.018 754.018 754.018 750.714
754.018 [9]
750.714     750.713   750.713   - - - 750.710 750.710 [10] - - 750.714 750.714 750.714 750.714 [11] 750.710 [12]         754.012   754.012     754.016   754.016 754.067     754.067           754.075     754.075 - - - - 754.062   - -   - 754.043 [13]     10. 1.
so 11. 1.750.710           754.019   754.019 754.019   - - - - - - - - - - - 750.713   754.043 754.043   754.043     754.012             - - - - 754.016 - - - -     754.067         - -       - - 754.062   -         so 11. 1.
ne 12. 1.750.712           754.007         - - - - - - 750.713   - - - - -   754.019   754.019     754.067             - - - 754.075 - 754.013         - - 754.012           - - - - - 754.062   - 754.047       ne 12. 1.
po 13. 1.750.710 750.710 750.712 [14] 750.712 750.712 750.712 750.712 750.712 750.713 750.713 750.713 754.007 754.007 754.016 754.016 754.016 - - - 750.713 750.713 754.062 - -   750.714   750.714 750.714 754.013       754.013       754.067   754.067 754.067 754.075 754.075       754.012         754.012       - - - - - - - 754.047 -       po 13. 1.
út 14. 1.750.714 750.714       750.714 750.712       750.712 750.713 750.713     750.713 - - - - 754.016 754.016 - - 754.062       754.062 754.012               754.013     754.013 754.067 754.067       754.075                 - - - - - - - 754.047 [15] -       út 14. 1.
st 15. 1.    754.062         750.714       750.712 750.712 754.007 754.007 754.007 - - - - 750.713   - -   754.016           754.075           754.012       754.013               754.067           - - - - - - -   -       st 15. 1.
čt 16. 1.  750.711 750.711       750.709   750.709       750.714 750.714     - - - - 754.007   - - 750.713   750.713       754.067             754.075 754.075     754.012 754.018 754.018 754.018       754.013             - - - - - - - 754.019 -       čt 16. 1.
17. 1.  750.713     750.713   750.711       750.711   750.709     750.709   - - - 750.714 750.714 - -   754.007     754.007   754.013         754.013   754.067     754.067 754.075     754.075     754.018 754.018         754.018 - - - - 754.016   - -   - 754.012 [16]     17. 1.
so 18. 1.750.712           750.713         - - - - - - - - - - - 750.709   750.714         754.013               - - - - 754.067 - - - -   754.075           - -       - - 754.016   - 754.019       so 18. 1.
ne 19. 1.750.714           750.712         - - - - - -   750.709 - - - - - 750.713         754.013               - - - 754.012 - 754.067       754.075 - - 754.013           - - - - - 754.016   - 754.019       ne 19. 1.
po 20. 1.754.007     754.007     750.714   750.714       750.712   750.712   - - -   750.709 750.709 - - 750.711     750.711   754.067               754.075   754.075   754.012 [17] 754.012         754.013               - - - - - - - 754.019 - 754.019 [18]     po 20. 1.
út 21. 1.754.016   754.016 754.016     754.007   754.007     750.714 750.714 750.711 750.711 842.022 - - - - 750.712 750.712 - - 750.709 754.019 754.019 754.019   754.013               754.067 754.067     754.075 754.075         754.012               - - - - - - - 754.047 [19] -       út 21. 1.
st 22. 1.754.018     754.018   754.018 754.016   754.016   754.016 754.007 754.007 750.710 750.710 750.710 - - - - 750.711 750.711 - - 750.712     750.712   754.012               754.013   754.013 754.013 754.067 754.067       754.075                 - - - - - - - 754.047 - 754.047 [20]     st 22. 1.
čt 23. 1.750.709   750.709     750.709 754.018   754.018   754.018 754.016 754.016 754.007 754.007 754.007 - - - - 750.710 750.710 - - 750.711   750.711   750.711 754.075               754.012 754.012   754.012 754.013         754.067                 - - - - - - -   -       čt 23. 1.
24. 1.750.711   750.711       750.709   750.709     754.018 754.018 750.712 750.712     - - - 754.007 754.007 - - 750.710   750.710 750.710   754.067               754.075 754.075     754.012 754.012       754.013               - - - - 750.714   - -   -       24. 1.
so 25. 1.  750.710         750.711         - - - - - - - - - - - 750.712     754.007         754.067             - - - - 754.075 - - - -     754.012         - -       - - 750.714   -         so 25. 1.
ne 26. 1.754.018   754.018   754.018   750.710 750.710 750.710 750.709 754.047 - - - - - - 750.712 750.712 - - - - - 750.711       750.711 754.067               - - - 754.013 - 754.075       754.012 - -             - - - - - 750.714   - 754.047       ne 26. 1.
po 27. 1.754.019 754.019 754.019 754.019 754.019   754.007 754.007 754.007 754.007 754.007 754.047 754.047 754.018 754.018 754.018 - - - [21] [21] 750.712 - - 750.709 754.047 754.047 754.047 754.047 754.012               754.067 754.067   754.067 754.013 754.013       754.075                 - - - - - - -   -       po 27. 1.
út 28. 1.750.711   750.711   750.711 750.711 754.019 754.019 754.019 754.019 754.016 [22] 754.007 754.007 750.709 750.709 750.709 - - - - 754.018 754.018 - - 750.712   750.712 750.712 750.712 754.075           754.075   754.012 754.012   754.012 754.067 [23] 750.710 750.710 750.710 750.710 754.013             754.013   - - - - - - - 754.016 [24] -       út 28. 1.
st 29. 1.754.007 754.007 754.007   754.007 754.007 750.711   750.711 750.711 750.711 754.016
754.019
754.016 754.062 754.062 754.062 - - - - 750.709 750.709 - - 754.018 754.018   754.018 754.018 754.013               754.075 754.075   754.075 754.012 754.067 754.067 754.067   750.710           750.710     - - - - - - - 754.047 [25] -       st 29. 1.
čt 30. 1.750.712 750.712 750.712   750.712   754.007 754.007   754.007     750.711 750.711   750.711 - - - - 754.062 754.062 - - 750.709   750.709   750.709   750.710             754.013 754.047 754.047 754.047 754.075   754.075         754.067             - - - - - - - 754.047 [26] -       čt 30. 1.
31. 1.750.713     750.713     750.712   750.712     754.007 754.007 754.018 754.018     - - - 750.711 750.711 - - 754.062     754.062   754.067               750.710 750.710     754.047 754.007         754.075             - - - - 754.016   - -   -       31. 1.
datumR 654R 653R 664R 665R 652R 655R 668R 661R 662R 667R 650Os 4851Sp 1927Os 4818Os 4835Os 4828Sv 21919Os 3175Sp 1784Sv 21918Os 4811Os 4824Sp 1783Sp 1782R 651R 666R 663R 660R 669R 892R 883R 888R 887R 884R 891R 880R 895Sp 1760Os 4145Os 4150Sp 1773Sp 1762Sp 1771R 893R 858R 897R 894R 881R 890R 885R 886R 889R 882Sp 1774Sp 1777R 893R 858R 897Sp 1767Sp 1772Sp 1780Sp 1779PSMPSM 1 2 3datum
1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den1. den1. den1. den2. den3. den
TS 701TS 702TS 703TS 704mimořádný oběh

[1]R 654 nejede (omezení platné pro 25. 12. + 1. 1.)
[2]do Nymburka 754047+vagon+854201
[3]Lok. 754.047: porucha v žst. Náměšť n/O., souprava zde ukončila jízdu. V úseku Třebíč - Jihlava veden Os 4824 s cca 40min. zpožděním soupravou 854.206 + 1x Bdtn od Sp 1928.
[4]70085
[5]vlak Sp 1762 z Nezdenic zpoždění 62 minut (z důvodu uváznutí Os 4332 dopravce ARRIVA na zastávce Šumice), z Veselí nad Moravou do Brna vypravena včas náhradní souprava 814.103+104
[6]Os 4938 v úseku Brno hl.n. - Tišnov
[7]porucha lokomotivy v Tetčicích, z Tetčic zpoždění 74 minut (lokomotivu 750 712 se podařilo přímo v Tetčicích pro dojetí do Brna opravit)
[8]z Brna hl.n. zpoždění 41 minut
[9]R 667 mezi Bransouze - Okříšky porucha lokomotivy 754.018, z trati vlak stažen lokomotivou 750.714 od R 660; Okříšky příjezd +59, odjezd +70
[10]z Okříšek odjezd se zpožděním 47 minut (vliv uváznutého R 667 mezi Bransouze a Okříšky); v úseku Okříšky - Jihlava nahrazoval i rychlík 660
[11]R 660 v úseku Okříšky - Jihlava nejel (lokomotiva 750.714 použita pro odvoz R 667 s nesch. 754.018 z Okříšek do Brna)
[12]R 669 z Jihlavy odjezd se zpožděním 51 minut
[13]Os 8363/8343/8346/8363/8364, Lv 59843 HB-Okříšky, Sv 11934 Okříšky - Jihlava
[14]odjezd z Brna hl.n. se zpožděním 54 minut
[15]Sp 1767 Brno - Staré Město u UH / Sp 1772 Staré Město u UH - Brno
[16]Nehodový vlak
[17]Sp 1762 v Bučovicích porucha lokomotivy, vlak dále do Brna odřeknut
[18]Pro Sp 1762 do Bučovic a zpět do Brna
[19]13.00-21.00
[20]Sp 1925 Okříšky - Brno (souprava 3 vozy Bmx)
[21]vlak odřeknut z důvodu poruchy lokomotivy
[22]mezi Zastávkou u Brna a Rapoticemi porucha lokomotivy 754.019, do Rapotic příjezd se zpožděním 64 minut. Z Rapotic dál 754.016, odjezd se zpožděním 123 minut
[23]Sp 1762 nejel v úseku Kyjov - Brno z důvodu střetu vlaku s osobou v kolejišti
[24]14-21 hod
[25]12'.00-21.00
[26]6.00-9.00 → 70081, 4145