únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - srpen 2022
 742, 750, 753 PP Děčín

oběh pro
10. 12.:
Brniště (750, 753, 742)Nymburk (753.7)Šluknov (753, 750, 742)Nový Bor (742)Boletice (742)Mlýny (742)Jestřebí (742)písky (2x 753.6)Mn Libuň (742)adhoc pískydatum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den
86121/86122-86116/86115-86109/8610886110/86111---adhoc Libuň - Polsko/zpět
adhoc Polsko - Libuň/zpět
po 1. 8.750.061 př + 750.338 + 742.225 pk [1] 750.338 [2] 742.730 př + 742.728   742.740   742.225 [3] 753.756 př + 753.616 742.285     po 1. 8.
út 2. 8.750.338 př + 753.301 753.758 [4] 742.730 př + 742.728 - 742.740   - 753.756 př + 753.616 742.285 [5]     út 2. 8.
st 3. 8.750.338 př + 753.301 [6] - 742.730 př + 742.740   742.396     753.751 př + 753.617 742.285     st 3. 8.
čt 4. 8.750.061 př + 753.301 [7] 750.061 př + 753.301 [8] 742.730 př + 742.740 - 742.396   - 753.756 př + 753.616 742.434 př + 742.443     čt 4. 8.
5. 8.742.225 př + 742.130 750.330 př + 750.252 [9] 750.061 př + 753.301   742.396     753.616 př + 753.616 742.434 př + 742.443     5. 8.
so 6. 8.753.301 -   -     - - -     so 6. 8.
ne 7. 8.- - - -     - - -     ne 7. 8.
po 8. 8.742.225 př + 742.130
742.130
[10]
742.239 [11] 750.061 př + 753.301                 po 8. 8.
út 9. 8.750.061 [12]   750.061 př + 753.301 [13] -     -         út 9. 8.
st 10. 8.750.061 - 742.730 př + 742.727         753.616 + 753.762 pk 742.285     st 10. 8.
čt 11. 8.750.061 742.179 př + 742.730 př + 742.727 -     -   742.285     čt 11. 8.
12. 8.750.061               742.285     12. 8.
so 13. 8.750.061 - 742.730 př + 742.727 -     - - -     so 13. 8.
ne 14. 8.- - - -     - - -     ne 14. 8.
po 15. 8.742.130 742.443 př + 742.434 753.301 př + 750.338   742.728   742.225 753.615 př + 753.762 [14] 742.285     po 15. 8.
út 16. 8.753.301 př + 750.338 742.443 př + 742.434 [15] 742.730 př + 742.727 - 742.728   - 753.615 př + 753.762 742.285     út 16. 8.
st 17. 8.753.301 př + 750.338 - 742.727 př + 742.728 742.225 742.130     753.615 př + 753.762
753.772 př + 753.758
[16]
742.094 př + 742.073 [17]     st 17. 8.
čt 18. 8.  742.141 př + 742.433 742.130 př + 742.225 - 742.727   - 753.758 př + 753.772 742.094 př + 742.073     čt 18. 8.
19. 8.753.301 př + 750.338 + 742.332 pk 742.141 př + 742.433 742.130 př + 742.225   742.740     753.758 př + 753.772 742.285     19. 8.
so 20. 8.753.301 př + 750.338 -   -     - - -     so 20. 8.
ne 21. 8.- - - -     - - -     ne 21. 8.
po 22. 8.750.338 742.141 př + 742.433 742.130 př + 742.225   742.740     753.758 př + 753.617 [18] 742.285     po 22. 8.
út 23. 8.753.301 př + 750.338 750.252 př + 750.330 742.727 př + 742.743 - 742.740 - 753.758 př + 753.617 742.216     út 23. 8.
st 24. 8.742.225 - 750.061 př + 753.301   742.740 742.727 př + 742.743 [19] 742.130 753.758 př + 753.617 742.216     st 24. 8.
čt 25. 8.750.061 750.330 př + 750.252 742.727 př + 742.743 - 742.740   - 753.615 př + 753.762 742.216     čt 25. 8.
26. 8.742.332 742.141 př + 742.433 742.730 př + 742.740   742.225   742.130 750.252 př + 750.330 [20] 742.216 [21]     26. 8.
so 27. 8.  -   -     - - -     so 27. 8.
ne 28. 8.- - - - 742.740   - - -     ne 28. 8.
po 29. 8.753.301 742.434 př + 742.443 742.727 př + 742.743   742.740   742.332 [22] 753.615 př + 753.617 [23] 742.285     po 29. 8.
út 30. 8.753.301 př + 750.338 + 742.332 pk [24] 742.434 př + 742.443 742.727 př + 742.743 - 742.740   - 753.615 př + 753.617 742.285     út 30. 8.
st 31. 8.742.130 [25] - 742.730 př + 742.740 742.130 [26] 742.743   742.332 753.615 př + 753.617 742.285 750.235 př + 750.287 [27]   st 31. 8.
oběh pro
10. 12.:
86121/86122-86116/86115-86109/8610886110/86111---adhoc Libuň - Polsko/zpět
adhoc Polsko - Libuň/zpět
datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den
Brniště (750, 753, 742)Nymburk (753.7)Šluknov (753, 750, 742)Nový Bor (742)Boletice (742)Mlýny (742)Jestřebí (742)písky (2x 753.6)Mn Libuň (742)adhoc písky

[1]vlak 86121: 750.061 př + 750.338 + 742.225 pk
[2]vlak 64433: odklon přes Děčín a Českou Lípu; z České Lípy do Brniště postrk 750.061
[3]vlak 86131: 742.225
[4]prázdné vozy GIGAWOOD do Mimoně na nakládku dřeva
[5]vlak 84161: 742.285
[6]vlak 86120: V České Lípě porucha 750.338
[7]vlak 86121: 750.061 př + 753.301
[8]vlak 64433: odklon přes Děčín a Českou Lípu
[9]Lv Liberec -> Mimoň, Pn Mimoň - Nymburk (dřevo Paskov)
[10]vlak 86121: 742.225 př + 742.130
vlak 86120: 742.130
[11]vlak 64433: Mimoň
[12]vlak 86121: 750.061
[13]vlak 86116: 750.061 př + 753.301
[14]vlak 64200: 753.615 př + 753.762
[15]prázdné vozy GIGAWOOD z Paskova do Mimoně na nakládku dřeva
[16]vlaky 84151, 64200: 753.615 př + 753.762, pozn: Libuň - Bezděz 753.615+762, v Bezdězu porucha loko, výměna za 753.758+772, pokračuje se zpožděním 2 hodiny
vlak 64201: 753.772 př + 753.758
[17]vlak 84161: 742.094 př + 742.073
[18]vlak 84151: 753.758 př + 753.617
[19]vlak 86110: ráno prázdné cisterny Děčín - Ebersbach / Lv zpět
[20]vlak 64200: 750.252 př + 750.330
[21]vlak 84161: 742.216
[22]vlak 86131: Lv 72801 ČL - Jestřebí (obsluha pískovny)
[23]vlak 84151: 753.615 př + 753.617
[24]vlak 86121: Z Děčína do ČL jako Pn 53345
[25]vlak 86121: 742.130
[26]vlak 86012: 742.130
[27]28 prázdných vozů na nakládku písku, z Hradce Králové odjezd v 9:40 h