červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červenec 2022
 743, 742, 753.7 PP Liberec

datumNymburk (2x 753.7)Zawidów (753.7)Nové Město (743)Hrádek nad Nisou (743)Josefův Důl (743)Stará Paka (743)Libuň (742)Brniště (753.7)Mnichovo Hradiště (743)Ostašov (743)datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den
64202 64203 62405 44200 44201Mn 84000Mn 84001Mn 84002Mn 84003Mn 84001Mn 84042Mn 84043Mn 84040Mn 84041Mn 84068Mn 84069Mn 84060Mn 84061Mn 84107Mn 84108Mn 84161Mn 84151Mn 84152Mn 84152Mn 84082Mn 84083Mn 84121Mn 84122Mn 84130Mn 84131Mn 84080Kovošrot Ostašov Mn 84081
1. 7.750.326
750.252
  - 750.252
750.326
750.326
750.252 [1]
742.380
742.253
        - - [2]   743.010   -   - - 742.239     - - -   743.007     -   - 1. 7.
so 2. 7.  - 753.616
753.617
- - - - - - - 753.616
753.617
753.617
753.616
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - so 2. 7.
ne 3. 7.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [3] - ne 3. 7.
po 4. 7.753.616
753.617
  - 753.616
753.617
  743.007         - -     [4]   - - 743.002 [5]   742.285 - -   - - - - - - -   - po 4. 7.
út 5. 7.- - - - - - - - - - - - - - - -   - - - -     - [4]                 út 5. 7.
st 6. 7.- - - - -           - -         -   - - - - -   - - - - - - -   - st 6. 7.
čt 7. 7.750.252
750.326
  - 750.252
750.326
  - - - - - - - - - - - 743.010 - 743.002 [6]   742.285 - -   743.010   - - - - 743.007
743.010 pk
    čt 7. 7.
8. 7.750.252
750.326 [7]
  - 750.252
750.326 pk
  742.179
        - -     [4]   - 743.010 - - 742.285 753.756
753.765
  - - -         -   - 8. 7.
so 9. 7.750.326
750.252
-   - - - - - - -     - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - so 9. 7.
ne 10. 7.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - ne 10. 7.
po 11. 7.753.751
753.758
  - [8]   753.758
753.751
        - - [8]   [8]   - - 743.002 [9]   742.285 - -   - - - - - - -   - po 11. 7.
út 12. 7.753.756
753.765
  -   742.179
[10]
- - - - - - - - - - - 743.010 - - - 742.285     -             743.010
743.007 pk
743.010
743.007 pk
  út 12. 7.
st 13. 7.742.179
750.252
750.326 [11]
- [8]   750.252
750.326
        - - 742.179
  743.010   - 743.010 - - 742.285 - -   - - - - - - -   - st 13. 7.
čt 14. 7.753.617 [12] 753.617
742.190
- [8]   - - - - - - - - - - - 743.010 - 743.002   742.285 - -   [2]   - - - - 743.010
742.190 pk
743.010
742.190 pk
  čt 14. 7.
15. 7.742.179
  - [13]   742.179
        - - [4]   [14]   -   - - 742.190     - - - [4]       - [4] - 15. 7.
so 16. 7.742.179
[15]
- 742.179
[16]
- - - - - - - 743.010   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - so 16. 7.
ne 17. 7.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - ne 17. 7.
po 18. 7.742.179
  - 742.179
  [4]         - -     743.007   - - 743.002 [17]   742.190 - -   - - - - - - -   - po 18. 7.
út 19. 7.  753.756
753.765
- 753.765
753.756
  - - - - - - - - - - - 743.007 - - - 742.190     - 743.007       743.002      
742.179
743.007 pk [18]
út 19. 7.
st 20. 7.753.756
753.772
  - 753.774
753.775 pk
  742.179
        - -     [4]   -   - - 742.190 - -   - - - - - - -   - st 20. 7.
čt 21. 7.753.751
753.758
  - [4]   - - - - - - - - - - - 743.007 -   743.002 742.190 - -       - - - - 743.007
743.008 pk
    čt 21. 7.
22. 7.753.617   - [4]   742.179
        - -         - 743.007 - - 742.190     - - -         -   - 22. 7.
so 23. 7.753.751
753.758 [19]
-   - - - - - - -   743.008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - so 23. 7.
ne 24. 7.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - ne 24. 7.
po 25. 7.753.756
753.772 [20]
  - 753.756
753.772
  [4]         - - 743.002   742.357   - - 743.007   742.190 - -   - - - - - - - [4] - po 25. 7.
út 26. 7.742.179
[21]
753.756
753.772 [22]
- 742.179
[23]
742.179
[24]
- - - - - - - - - - - [4] - - - 742.190 753.751
753.758
  - [2]             742.357
743.002 pk
  út 26. 7.
st 27. 7.742.073
742.094 [25]
750.330
750.252 [26]
- 750.252
750.330 [1]
750.330
750.252 [27]
742.357         - - 742.094
742.073
  [4]   - [4] - - 742.190 - -   - - - - - - - [4] - st 27. 7.
čt 28. 7.750.252
750.330
  -   750.326
750.252
- - - - - - - - - - - [4] - 743.007   742.190 - -   [2]   - - - -   742.357
743.002 pk
  čt 28. 7.
29. 7.750.252
750.330
  - 750.326
750.252
  742.073
742.094
        - -     743.002   -   - - 742.190 753.756
753.616
  - - -         - [4] - 29. 7.
so 30. 7.  - 753.751
753.617
- - - - - - -   743.002 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [4] - so 30. 7.
ne 31. 7.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [4] - ne 31. 7.
datum 64202 64203 62405 44200 44201Mn 84000Mn 84001Mn 84002Mn 84003Mn 84001Mn 84042Mn 84043Mn 84040Mn 84041Mn 84068Mn 84069Mn 84060Mn 84061Mn 84107Mn 84108Mn 84161Mn 84151Mn 84152Mn 84152Mn 84082Mn 84083Mn 84121Mn 84122Mn 84130Mn 84131Mn 84080Kovošrot Ostašov Mn 84081datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den
Nymburk (2x 753.7)Zawidów (753.7)Nové Město (743)Hrádek nad Nisou (743)Josefův Důl (743)Stará Paka (743)Libuň (742)Brniště (753.7)Mnichovo Hradiště (743)Ostašov (743)

[1]Lv
[2]Vlak nejede
[3]Nejel
[4]nejede
[5]Z Nové Paky prodloužen až do Lázně Bělohrad . + Obsluha Lomnice n/P a Horka u Staré Paky
[6]Z Nové Paky prodloužen až do Lázně Bělohrad
[7]+ 742.179+192 + 742.190
[8]-
[9]250 minut zpoždění
[10]postrk 753.756+765, 35 vozů dřeva z Polska do Hněvic
[11]z Liberce do jeřmanic postrk 742.179+192
[12]Nymburk - Turnov 753.756+765 + 753.617, Turnov - Liberec 753.617
[13]nejede, dva vlaky jsou v Zawidow
[14]Nejede
[15]z Turnova do Liberce navíc 743.002
[16]z Liberce do Turnova navíc 743.002
[17]Mn 84107 prodloužen do ŽST Lázně Bělohrad
[18]742.192 př + 742.179 + 743.007
[19]Nymburk - Turnov 753.751+758, Turnov - Liberec 753.756+772 + 743.002
[20]+ 742.357
[21]Nymburk - Turnov 742.179+192, Turnov - Liberec 753.751+758
[22]z Liberce do Jeřmanic postrk 742.357
[23]postrk 753.756+772; 19x lož.cisterny Pardubice Rosice nad Labem - Bydgoszcz
[24]postrk 753.756+772; 35x Eaos dřevo z Polska do Hněvic
[25]+ 750.252+750.330
[26]z Liberce do Jeřmanic postrk 742.073+094
[27]20 cisteren