prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - leden 2022
 742 PP Praha-Libeň

oběh pro
10. 12.:
Mn Všetaty (742)Mn Brandýs nad Labem (742)Mn Poříčany (742)Mn Malešice, Strančice (742)Mn Krč (742)Mn Radotín (742)Mn Ruzyně (742)Mn Dobřichovice (742)Mn Dobříš (742)Mn Benešov (742)Mn Hněvice (363)Mn Uhříněves (111)záloha Praha, Mělník a další oběhydatum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
---85179/85178-85128/85129----85600/8560185101/85102-záloha Praha-Libeň
záloha Mělník
další oběh
další oběh
so 1. 1.- - - - - - - - - - - - -         so 1. 1.
ne 2. 1.- - - - - - - [1] - - - - -     [2] 742.722 [3] ne 2. 1.
po 3. 1.742.720 [4] 742.720 [5] [6] 742.722 [7] [8] [9] [1] [10] př + 742.136 [11] 111.026
363.519 př + 363.513
[12]
111.026 [13]         po 3. 1.
út 4. 1.742.720 [14] 742.720 [5] - 163.243
742.722
[15]
[16]   742.184 př + 742.722
742.184
[17]
- [10] 123.026 [18] 111.026 [19]
[20]
        út 4. 1.
st 5. 1.742.720           742.184 -                   st 5. 1.
čt 6. 1.742.184 př + 742.083 [21] 742.720 - 742.722
[22]
[23] 742.184 př + 742.083
742.184
[24]
708.009 př + 742.184
708.009
[25]
[26] [27] 111.026 123.006
[28]
742.722 [29] [30]         čt 6. 1.
7. 1.742.289 př + 742.184 742.720   742.722 [31]       -       130.014 130.011     742.722 př + 708.009 [32] 742.713 př + 708.009 [33] 7. 1.
so 8. 1.- - -   -   - - - -   111.026 -     111.013 [34]   so 8. 1.
ne 9. 1.- - - [35] - 742.405
[36]
- [1] - [37] 383.001
[38]
- 130.017
130.028
[39]
        ne 9. 1.
po 10. 1.742.184 742.083   742.720 742.713 [40]   742.713 [41]     122.016 [42] 123.003 [43] 111.026
363.519 př + 363.513
[12]
122.016
130.028
[44]
        po 10. 1.
út 11. 1.742.713 [45] 742.713 [46] - 742.720     742.083 - př + 742.184                 út 11. 1.
st 12. 1.742.713 [45] 742.713 [47]   742.720     708.009 -   742.184           755.001 [48]   st 12. 1.
čt 13. 1.742.713 [45] 742.713 [46] - 742.720 742.405   742.083 [49]   742.083 př + 742.184 [50]     111.013         čt 13. 1.
14. 1.742.713 [51]     742.720 [52] 742.083 [53]   742.720 [54] -     363.523 363.522       742.083 [55]   14. 1.
so 15. 1.- - -   -   - - - - 363.257 111.013 -     742.720 [56] 742.720 [57] so 15. 1.
ne 16. 1.- - -   -   -   -     -           ne 16. 1.
po 17. 1.742.409 [58] 742.409 [59]   742.720     708.009     742.083               po 17. 1.
út 18. 1.742.409 [58] 742.409 [60] - 742.720 [52] 742.083   742.720 [54] - 742.712 př + 742.713 [61] 742.712 [62] 363.526 111.013 130.030         út 18. 1.
st 19. 1.742.409 742.405 [63] 742.083 742.720     742.405 [64] -   111.015 [65] 130.022 111.015 [66]       742.405 [67]   st 19. 1.
čt 20. 1.742.405 [68] 742.409 - 742.720 742.083   742.405 [64]   742.712 př + 742.713   123.014 111.020           čt 20. 1.
21. 1.742.409 [58] 742.409 [59]   742.720 742.732 + 742.405 pk [69]   742.405 [64] -   111.020 130.035 123.022 742.083         21. 1.
so 22. 1.- - -   - 742.713 - - - -   363.515 př + 363.508
130.030
[70]
-     742.136 př + [71]   so 22. 1.
ne 23. 1.- - -   -   -   - 742.136 př +
[72]
742.126
[73]
- 130.034         ne 23. 1.
po 24. 1.742.409 + 742.442 pk [74] 742.409 [60]   742.362 742.405   742.442 [75]   742.713 př + 742.712     123.025       111.020 [76]   po 24. 1.
út 25. 1.742.442 + 742.409 pk [74] 742.442 [77] - 742.362   742.409 [78] - 742.713 př + 742.712 [79] 111.020   130.020       742.713 př + 742.712 [80]   út 25. 1.
st 26. 1.742.442     742.362 742.405   742.712 -   123.010 363.525       742.409 [81]   st 26. 1.
čt 27. 1.742.442 [82] 742.409 [60] - 742.362 742.409 [83]   742.442 [75]   742.712 př + 742.713 363.501 122.016             čt 27. 1.
28. 1.742.409 742.734   742.442 [84]   742.442 [75] - 742.712 [85] 742.712 [62] 123.001 130.026           28. 1.
so 29. 1.- - -   -   - - - - 388.005   -     742.405 př + 742.734 [86] 742.734 př + 742.712 [87] so 29. 1.
ne 30. 1.- - -   -   -   - př + 742.136 [88]   - 742.136 [89]         ne 30. 1.
po 31. 1.742.442 + 742.405 pk [90] 742.442 [77]   + 742.409 pk [91] 742.409 [83]   742.409 [78]     [92]           742.126 [93]   po 31. 1.
oběh pro
10. 12.:
---85179/85178-85128/85129----85600/8560185101/85102-záloha Praha-Libeň
záloha Mělník
další oběh
další oběh
datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
Mn Všetaty (742)Mn Brandýs nad Labem (742)Mn Poříčany (742)Mn Malešice, Strančice (742)Mn Krč (742)Mn Radotín (742)Mn Ruzyně (742)Mn Dobřichovice (742)Mn Dobříš (742)Mn Benešov (742)Mn Hněvice (363)Mn Uhříněves (111)záloha Praha, Mělník a další oběhy

[1]vlak 85120: -
[2]Mn 52830/52838 Libeň - Mstětice
[3]Lv 73401 Libeň - Malešice na poštu
[4]vlak 85012: 742.720
[5]vlak 85001: 742.720
[6]vlak 85003: -
[7]vlak 85122: -
[8]vlak 85128: -
[9]vlak 85024: -
[10]vlak 85111: -
[11]vlak 85600: -
[12]vlak 85101: 111.026
vlak 85102: 363.519 př + 363.513
[13]vlak 85103: 111.026
[14]vlak 85012: vlak 85012: V Měšicích se soupravou obilí. Jestli jsou už ložené ze sila a nebo je teprve přivezl z Prahy na silo, to nevím.
[15]vlak 85179: 163.243
vlak 85178: -, pozn: -
vlaky 85105, 85106: 742.722
[16]vlak 85123: -
[17]vlak 85024: 742.184 př + 742.722, pozn: 722 Mal - Libeň, 184 Lib - Ruzyně.
vlak 85025: 742.184
[18]vlak 85109: Pouze Lv do Uhříněvsi
[19]vlak 85102: 742.204
[20]vlak 85103: 742.204
vlak 85104: -, pozn: -
[21]vlak 85012: 742.184 př + 742.083
[22]vlak 85179: 742.722, pozn: Lv
vlak 85178: -, pozn: Nejede
vlak 85105: 742.722, pozn: Pouze do Hostivaře
vlak 85106: -, pozn: Nejede
[23]vlak 85122: Nejede
[24]vlak 85128: 742.184 př + 742.083, pozn: Lv do Vršovic
vlak 85129: 742.184, pozn: Lv z Vršovic
[25]vlak 85024: 708.009 př + 742.184, pozn: 742.184 Mal - Lib, 708.009 Lib - Ruzyně
vlak 85025: 708.009
[26]vlak 85120: Nejede
[27]vlak 85111: Nejede
[28]vlak 85600: 123.006
vlak 85601: -, pozn: -
[29]vlak 85102: 742.722
[30]vlak 85103: Nejede
[31]vlak 85105: 742.722
[32]Praha Libeň - Mělník
[33]Mělník - Praha Libeň
[34]NEx 60133 [Praha- Libeň - Česká Třebová]
[35]vlak 85179: -
[36]vlak 85128: -, pozn: -
vlak 85129: 742.405, pozn: z Vršovic.
[37]vlak 85110: -
[38]vlak 85600: 383.001
vlak 85601: -, pozn: -
[39]vlak 85103: 130.017
vlak 85104: 130.028
[40]vlak 85123: 742.713
[41]vlak 85025: 742.713
[42]vlak 85110: Zkrácen v trasu Uhříněves - Liben
[43]vlak 85601: Zkrácen z Kralup do Libně + Lv
[44]vlak 85103: 122.016
vlak 85104: 130.028
[45]vlak 85012: 742.713
[46]vlak 85001: 742.713
[47]vlak 85000: 742.713
[48]Vlak 55251: Odvoz odstavených pater z Bubnů na Libeň, dále směr Nymburk s 111.021
[49]vlak 85024: 742.083
[50]vlak 85111: 742.083 př + 742.184
[51]vlak 85012: Střet s nákladním autem na vlečce v Satalicích
[52]vlak 85105: 742.720
[53]vlak 85123: 742.083
[54]vlak 85024: 742.720
[55]Mn 85120/85121 (Praha-Libeň - Praha-Radotín a zpět), 2 vozy tam, Lv zpět
[56]Lv 54975 (Praha-Libeň - Beroun), převoz 742 713+742 734+742 405
[57]Lv 55025 (Beroun - Praha-Libeň), odvoz neschopné 742 153
[58]vlak 85012: 742.409
[59]vlak 85001: 742.409
[60]vlak 85000: 742.409
[61]vlak 85111: 742.712 př + 742.713
[62]vlak 85109: 742.712
[63]vlak 85001: 742.405
[64]vlak 85024: 742.405
[65]vlak 85109: 111.015
[66]vlak 85101: 111.015
[67]Mn 55293 (Praha Libeň - Praha Vysočany), veze kolejnice
[68]vlak 85012: 742.405
[69]vlak 85122: Jen na Zahradní Město
[70]vlak 85101: 363.515 př + 363.508
vlak 85102: 130.030
[71]Mn 53160 (Benešov u Prahy - Praha-Libeň)
[72]vlak 85109: 742.136 př + 742.188
vlak 85110: -, pozn: -
[73]vlak 85600: 742.126, pozn: Lv do Kralup, dál nejede
vlak 85601: -, pozn: Nejede
[74]vlak 85012: Postrk pouze do Satalic
[75]vlak 85024: 742.442
[76]Postrk 66373 Bubeneč - Český Brod
[77]vlak 85000: 742.442
[78]vlak 85024: 742.409
[79]vlak 85111: 742.713 př + 742.712
[80]Odstavená patra Čakovice - odjezd na Libeň, dále směr Nymburk s 363
[81]Mn 85120/85121, bez zátěže do Radotína na 85120
[82]vlak 85012: 742.442
[83]vlak 85122: 742.409
[84]vlak 85122: 742.442
[85]vlak 85112: 742.712
[86]NEx 52313 (patra Falkenberg - Nymburk), na odstavení do Čakovic
[87]NEx 52844 (Trnovec - Neratovice)
[88]vlak 85109: 742.188 př + 742.136
[89]vlak 85103: 742.136
[90]vlak 85012: 405 jen do Satalic
[91]vlak 85105: 409 jen do Malešic
[92]vlak 85109: 742.204
[93]Pn 55451, odvoz prázdných pater z Čakovic směr Libeň a Nymburk