prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱

Přehled nasazení - červen 2022
 742 PP Praha-Libeň

oběh pro
10. 12.:
Mn Všetaty (742)Mn Brandýs nad Labem (742)Mn Poříčany (742)Mn Malešice, Strančice (742)Mn Krč (742)Mn Radotín (742)Mn Ruzyně (742)Mn Dobřichovice (742)Mn Dobříš (742)Mn Benešov (742)Mn Hněvice (363)Mn Uhříněves (111)záloha Praha, Mělník a další oběhydatum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
---85179/85178-85128/85129----85600/8560185101/85102-záloha Praha-Libeň
záloha Mělník
další oběh
další oběh
st 1. 6.742.381 + 753.763 pk
742.381
[1]
742.381 [2]   742.289 [3] 742.289 [4]   742.239 - 742.720 + 742.733 pk 122.029 122.035 130.028       742.442 [5] př + 742.184 [6] st 1. 6.
čt 2. 6.742.381 [7] 742.381 [2] - 742.289 742.733 př + 742.720 [8]   742.239     742.733 př + 742.720 [9]   130.021 130.009     742.733 př + 742.720 [10] 111.020 [11] čt 2. 6.
3. 6.742.381 [7] 742.381 [12]         742.747 - př + 742.184   123.014 [13] 123.014 [14]       742.362 [15] 111.020 [16] 3. 6.
so 4. 6.- - -   -   - - - - 123.017 [17] 123.017 [18] -     742.720 [19] 742.239 [20] so 4. 6.
ne 5. 6.- - -   -   -   - 742.381   -   111.021   742.126 př + 742.083 [21] př + 742.184 [22] ne 5. 6.
po 6. 6.
753.763 pk
[23]
[24]   742.362     742.184   742.747                 po 6. 6.
út 7. 6.
+ 753.763 pk
[25]
742.369 - 742.362 363.028   742.184 -   130.025   111.021 130.020     742.381 př + 742.083 [26] 753.763 [27] út 7. 6.
st 8. 6. [28] [29]   742.362     708.009 -   742.068 př + 742.083 [30] 130.025 [31]   130.025
123.015
[32]
    742.747 př + 742.734 + 742.068 pk [33]   st 8. 6.
čt 9. 6. [28] [29] - 742.362 + 111.026 pk     742.068 [34]   742.068 [35]                 čt 9. 6.
10. 6.742.184
742.732
[36]
742.732 [37]   742.362     742.126 -   111.026 130.004 742.083     742.184 [38] 742.068 [39]   10. 6.
so 11. 6.- - -   -   - - - -     -     742.362 [40]   so 11. 6.
ne 12. 6.- - -   -   -   - 742.136 př + 363.020 [41]   - 111.020     742.068 [42]   ne 12. 6.
po 13. 6.742.734
755.001 př + 742.734
[43]
742.734 [44]   742.126 742.746 [45]   742.746 [46]   742.746 [47] 363.059 př + 122.025
122.025
[48]
    123.008   742.184 742.362 př + 742.381 + pk [49]   po 13. 6.
út 14. 6.742.746
742.184 + 755.001 pk
[50]
742.083 př + 742.068 - 742.747 [51] 742.747 [52]   708.009 -   363.513 130.023       742.184 [38]     út 14. 6.
st 15. 6.742.171 [53] 742.171 [54]   742.747     742.369 -       742.083 př + 742.068 163.241     111.026 [55]   st 15. 6.
čt 16. 6.742.747
742.721
[56]
742.171 [54] - 742.081 742.171 [52]   742.369   363.003 [57]     111.020 [58] 111.020 [59]         čt 16. 6.
17. 6.742.721
742.721 + 742.437 pk
[60]
    742.732 742.171 [61]   742.171 [62] -   363.513 130.029 111.021 111.020     742.083 př + 742.068 [63]   17. 6.
so 18. 6.- - -   -   - - - -     -     742.068 [64]   so 18. 6.
ne 19. 6.- - -   -   -   - 742.171 př + 742.136
742.136
[65]
123.029 - 111.020     742.126 př + 742.369 [66] 742.442 [67] ne 19. 6.
po 20. 6.742.437
742.437 + 755.001 pk
[68]
    742.732     742.734     363.506 [69] 363.506 [70]         742.184 př + 742.068 [71]   po 20. 6.
út 21. 6.742.437
742.437 + 755.001 pk
[72]
742.437 [73] -       742.381 [74] - 742.381 př + 742.442 [75] 111.026 + 742.171 pk 122.027 130.016 [76] 130.016 [77]     742.734 [78]   út 21. 6.
st 22. 6.742.437 [79] 742.437 [73]   708.009 [80]     742.369 -   363.067           742.068 př + 742.184 [81]   st 22. 6.
čt 23. 6.742.437 742.068 př + 742.184 - 742.285 [82] 742.734 [83]   742.734 [84]   742.734 [85] 363.037 př + 122.028
122.028
[86]
130.020 111.020
130.011
[87]
130.011 [88]     742.285 [89]   čt 23. 6.
24. 6.742.437 [90] 742.437 [73]   742.734 př + 708.009 [91] 742.734 [92]   742.734 [93] -   363.036   363.073
363.518 př + 363.507
[94]
          24. 6.
so 25. 6.- - -   -   - - - - 130.037 130.026 -     742.734 [95]   so 25. 6.
ne 26. 6.- - -   - 742.734 [96] -   -   123.006 - 363.009     742.732 [97]   ne 26. 6.
po 27. 6.742.068 př + 742.437
742.437
[98]
742.184 [99]   742.734     742.442     363.067     742.369     742.362 př + 742.184 [100]   po 27. 6.
út 28. 6.742.184
742.184 + 753.753 pk
[101]
742.184 [99] - 742.369 742.068 [52]   742.381 - 742.734 př + 742.721 742.442   742.362
130.030 + 742.362 pk
[102]
          út 28. 6.
st 29. 6.742.184 [103] 742.184 [99]         742.381 - 742.734 př + 742.721 363.038           742.362 [104]   st 29. 6.
čt 30. 6.742.381 [7] 742.184 [99] - 742.362 742.369   742.381 [74]   742.734 př + 742.721 111.020   742.184 [105]           čt 30. 6.
oběh pro
10. 12.:
---85179/85178-85128/85129----85600/8560185101/85102-záloha Praha-Libeň
záloha Mělník
další oběh
další oběh
datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
Mn Všetaty (742)Mn Brandýs nad Labem (742)Mn Poříčany (742)Mn Malešice, Strančice (742)Mn Krč (742)Mn Radotín (742)Mn Ruzyně (742)Mn Dobřichovice (742)Mn Dobříš (742)Mn Benešov (742)Mn Hněvice (363)Mn Uhříněves (111)záloha Praha, Mělník a další oběhy

[1]vlak 85012: 742.381 + 753.763 pk, pozn: 763 do Nera
vlak 85011: 742.381
[2]vlak 85000: 742.381
[3]vlak 85105: 742.289
[4]vlak 85122: 742.289
[5]Pn 53652 (Libeň - Satalice) , Res
[6]Pn 54178 Měšice0 u P. - Všetaty - Lysá n. L. - Mstětice (Vozy na výluku)
[7]vlak 85012: 742.381
[8]vlak 85122: 742.733 př + 742.720
[9]vlak 85109: 742.733 př + 742.720
[10]Pn 53705 (Bílina - Vršovice), 742 v úseku Libeň - Vršovice
[11]Postrk 55037 v úseku Libeň - Český Brod
[12]vlak 85001: 742.381
[13]vlak 85600: 123.014
[14]vlak 85101: 123.014
[15]Mn 53498 (Vysočany - Libeň), kolejnice, 85138/85139 Praha Libeň - Praha hl.n. - Praha Zahradní m. (obsluha) - Praha Libeň
[16]Nex 60108 v úseku Praha Libeň - Ústí n. L.
[17]vlak 85600: 123.017
[18]vlak 85101: 123.017
[19]Pn 52036 (Poříčany - Libeň)
[20]Mn 85022/85021 P. Libeň - P. Ruzyně a zpět
[21]Mn 54741 (Libeň - Olbramovice)
[22]Lv 54748 P. Libeň - Neratovice, Nex 52282 Neratovice - Všetaty, Lv 55445 Všetaty - Nymburk - Poříčany - P. Libeň
[23]vlak 85012: 742.188
vlak 85011: 753.763 pk
[24]vlak 85000: 742.188
[25]vlak 85012: 742.188
vlak 85011: 742.188 + 753.763 pk, pozn: 753.763 z Neratovic
[26]Pn 54246 (Olbramovice - Praha Vysočany)
[27]Mn 53420 P. Libeň - Chvatěruby / Mn 53849 Chvatěruby - Neratovice / pk Mn 85011 / Pn 65566 v úseku P. Libeň - Kralupy n. V.
[28]vlak 85012: 742.188
[29]vlak 85001: 742.188
[30]vlak 85109: 742.068 př + 742.083
[31]vlak 85601: 130.025
[32]vlak 85103: 130.025
vlak 85104: 123.015
[33]Pn 54246 (Olbramovice - Pha Vysočany
[34]vlak 85024: 742.068
[35]vlak 85111: 742.068
[36]vlak 85012: 742.184
vlak 85011: 742.732
[37]vlak 85000: 742.732
[38]742.184
[39]Mn 52864 (Libeň - Smíchov)
[40]Mn 85120 (Praha-Libeň - Praha-Krč - Dobřichovice
[41]vlak 85109: + 742.381 nečinná
[42]Mn 85113/85114 P. Libeň - Dobříš a zpět
[43]vlak 85012: 742.734
vlak 85011: 755.001 př + 742.734
[44]vlak 85000: 742.734
[45]vlak 85122: Lv (Praha-Malešice - Praha-Zahradní město)
[46]vlak 85024: Pouze na Zahradní město
[47]vlak 85111: Pouze na zahradní Město
[48]vlak 85109: 363.059 př + 122.025
vlak 85110: 122.025
[49]Pn 55227 (Olbramovice - Vysočany), štěrk
[50]vlak 85012: 742.746
vlak 85011: 742.184 + 755.001 pk
[51]vlak 85105: 742.747
[52]vlak 85122: Pouze na Zahradní město
[53]vlak 85012: 742.171
[54]vlak 85001: 742.171
[55]NEx 45306 (Nymburk - Děčín)
[56]vlak 85012: 742.747
vlak 85011: 742.721
[57]vlak 85111: Do Malešic
[58]vlak 85101: 111.020
[59]vlak 85103: 111.020
[60]vlak 85012: 742.721
vlak 85011: 742.721 + 742.437 pk
[61]vlak 85122: 742.171
[62]vlak 85024: 742.171
[63]Pn 55114 (Měšice u Prahy - Mstětice), štěrk
[64]Mn 55339 (Libeň - Horní Počernice)
[65]vlak 85109: 742.171 př + 742.136
vlak 85110: 742.136
[66]Mn 85113/85114 (Praha-Libeň - Dobříš a zpět)
[67]Lv 53210 (Praha-Libeň - Dobříš, pro neschopný Mn 85114)
[68]vlak 85012: 742.437
vlak 85011: 742.437 + 755.001 pk, pozn: 755.001 pouze z Neratovic do P. Satalic
[69]vlak 85109: 363.506
[70]vlak 85600: 363.506
[71]Pn 54757 (Libeň - Měšice), štěrk
[72]vlak 85012: 742.437
vlak 85011: 742.437 + 755.001 pk, pozn: 755.001 pouze z Neratovic do P. Libně
[73]vlak 85000: 742.437
[74]vlak 85024: 742.381
[75]vlak 85111: Lv
[76]vlak 85101: 130.016
[77]vlak 85104: 130.016
[78]Pn 53282 (Libeň - Měšice), štěrk
[79]vlak 85011: 742.437
[80]vlak 85105: Pouze do P. Hostivaře
[81]libeň - Satalice a dále se Štěrkem
[82]vlak 85105: Pouze do P. Uhříněvsi
[83]vlak 85122: 742.734
[84]vlak 85025: 742.734
[85]vlak 85111: Pouze na Zbraslav, 2 vozy
vlak 85112: Lv (z Vršovic 4 vozy)
[86]vlak 85109: 363.037 př + 122.028
vlak 85110: 122.028
[87]vlak 85101: 111.020
vlak 85102: 130.011, pozn: Lv
[88]vlak 85103: 130.011
[89]Mn 54280/Lv 54299 (Praha-Libeň - Praha-Smíchov a zpět), vozy Faccs na Smíchov
[90]vlak 85012: 742.437
[91]vlak 85105: 742.734 pouze do P. Malešic, 708.009 pouze do P. Hostivaře
[92]vlak 85122: Pouze na Zahradní Město
[93]vlak 85024: 742.734
[94]vlak 85101: 363.073
vlak 85102: 363.518 př + 363.507
[95]Mn 85113/85114 (Libeň - Dobříš)
[96]vlak 85128: Lv
[97]Pn 54267 (Ústí n. L. - Měšice), obilí
[98]vlak 85012: 742.068 př + 742.437, pozn: 068 do Čakovic
vlak 85011: 742.437
[99]vlak 85000: 742.184
[100]Pn 55318 (Horní Počernice - Libeň), štěrk
[101]vlak 85012: 742.184
vlak 85011: 742.184 + 753.753 pk, pozn: 753.753 pouze z Neratovic
[102]vlak 85101: 742.362
vlak 85102: 130.030 + 742.362 pk
[103]vlak 85012: 742.184
[104]Mn 53101 (Smíchov - Libeň), faccs
[105]vlak 85101: 742.184