prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - srpen 2022
 742 PP Praha-Libeň

oběh pro
10. 12.:
Mn Všetaty (742)Mn Brandýs nad Labem (742)Mn Poříčany (742)Mn Malešice, Strančice (742)Mn Krč (742)Mn Radotín (742)Mn Ruzyně (742)Mn Dobřichovice (742)Mn Dobříš (742)Mn Benešov (742)Mn Hněvice (363)Mn Uhříněves (111)záloha Praha, Mělník a další oběhydatum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
---85179/85178-85128/85129----85600/8560185101/85102-záloha Praha-Libeň
záloha Mělník
další oběh
další oběh
po 1. 8.742.170     742.362     742.126     123.025               po 1. 8.
út 2. 8.742.184 742.369 - 742.362     742.747 - 742.745 742.126 123.013             út 2. 8.
st 3. 8.742.184           742.747 -   742.126 př + 742.171 [1]               st 3. 8.
čt 4. 8.742.184 742.733 -       742.442                     čt 4. 8.
5. 8.  742.733   742.442     742.083 -   363.507 př + 363.529 [2] 363.529 př + 363.507 [3] 111.013 [4] 111.013 [5]     742.136 [6]   5. 8.
so 6. 8.- - -   -   - - - -     -     742.747 [7]   so 6. 8.
ne 7. 8.- - -   -   -   - 742.171 př + 742.126   -       742.442 [8]   ne 7. 8.
po 8. 8.742.289 742.083 [9]   742.745         742.442 př + 742.083 [10]                 po 8. 8.
út 9. 8.742.289   - 742.745 [11]     742.362 -       742.745 [12]           út 9. 8.
st 10. 8.742.289           742.362 - 742.442 př + 742.083                 st 10. 8.
čt 11. 8.742.289 742.068 [13] - 742.745     742.732     742.068 [14]   363.529 př + 363.507       111.013 [15]   čt 11. 8.
12. 8.742.289     742.745       -   363.512           708.009 př + 742.732 [16]   12. 8.
so 13. 8.- - -   -   - - - -     -       so 13. 8.
ne 14. 8.- - -   -   -   - 123.019   -       742.083 [17]   ne 14. 8.
po 15. 8.742.289                               po 15. 8.
út 16. 8.742.289 742.126 - 742.745 [18]     708.009 - 742.083 363.012 111.013       742.745 [19]   út 16. 8.
st 17. 8.742.289 742.126   742.745     708.009 -   742.442 př + 122.013 [20] 122.013 [21]   363.529 př + 363.516     742.083 [22]   st 17. 8.
čt 18. 8.742.289 742.126 - 742.745     742.720     363.523               čt 18. 8.
19. 8.742.289 742.126   742.745     742.720 - 363.526 [23] 123.004 363.020 742.731 111.013 př + 130.006         19. 8.
so 20. 8.- - -   -   - - - -     -     742.745 [24]   so 20. 8.
ne 21. 8.- - -   -   -   -     -           ne 21. 8.
po 22. 8.742.289 742.381 [25]   742.746 [26]     742.126   742.381 př + 742.362 [27]   130.001 742.746 [28]           po 22. 8.
út 23. 8.742.289 742.381 př + 742.126 [29] - 742.362 742.381 [30]   742.369 -       363.513       742.381 [31]   út 23. 8.
st 24. 8.742.289 742.126   742.722     742.746 -   123.015         742.734 742.720 [32]   st 24. 8.
čt 25. 8.742.289 742.381 - 742.722 742.746 [33]   742.746 [34]     130.006   111.026       742.721 [35]   čt 25. 8.
26. 8.742.289 [36] 742.381   742.722     742.746 -   130.006
742.171 př + 742.136
[37]
  111.026 [38] 111.026 [39]         26. 8.
so 27. 8.- - -   -   - - - - 122.007 111.026 -         so 27. 8.
ne 28. 8.- - -   -   -   - 363.525 př + 363.519 363.233
363.243
[40]
- 122.013 + 111.026 pk
742.083
[41]
        ne 28. 8.
po 29. 8.742.289 742.442   742.083                         po 29. 8.
út 30. 8.742.289 [36] 742.442 [42] - 742.083     - 742.442 př + 742.381 [43] 363.074 363.523 111.013           út 30. 8.
st 31. 8.742.289 [36] 742.442         - 742.381 742.184 př + 123.002   111.013 [4] 111.013 [5]         st 31. 8.
oběh pro
10. 12.:
---85179/85178-85128/85129----85600/8560185101/85102-záloha Praha-Libeň
záloha Mělník
další oběh
další oběh
datum
1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
Mn Všetaty (742)Mn Brandýs nad Labem (742)Mn Poříčany (742)Mn Malešice, Strančice (742)Mn Krč (742)Mn Radotín (742)Mn Ruzyně (742)Mn Dobřichovice (742)Mn Dobříš (742)Mn Benešov (742)Mn Hněvice (363)Mn Uhříněves (111)záloha Praha, Mělník a další oběhy

[1]vlak 85109: 5x Eas
[2]vlak 85109: 363.507 př + 363.529
[3]vlak 85600: 363.529 př + 363.507
[4]vlak 85101: 111.013
[5]vlak 85103: 111.013
[6]Pendlování se štěrkem na výluce Praha Čakovice - Neratovice, konkrétně Měšice u Prahy - Hovorčovice.
[7]Sypání štěrku na výluce u Čakovic
[8]Mn 54033 (Praha Čakovice - Praha Libeň), Faccs + Res
[9]vlak 85001: 742.083
[10]vlak 85111: 742.442 př + 742.083
[11]vlak 85106: 742.745
[12]vlak 85101: 742.745
[13]vlak 85001: 742.068
[14]vlak 85109: 742.068
[15]Pn 54639 (Pha Smíchov - Pha Libeň)
[16]Lv 52914 (Praha Libeň - Neratovice)
[17]Mn 52109 (Praha Libeň - Praha Čakovice),1x krytak a 1x kotel
[18]vlak 85105: 742.745
[19]Pn 53458 (Nymburk hl. n. - Mladá Boleslav), patra na odstavení do Noutonice (přes Semmering)
[20]vlak 85109: 742.442 př + 122.013
[21]vlak 85600: 122.013
[22]Mn 52104 (Libeň - Měšice), 1x hbbillns
[23]vlak 85111: Do Malešic
[24]Mn 85021/85022 (Libeň - Ruzyně), tam sólo, zpátky 1x hbbillns
[25]vlak 85000: 742.381
[26]vlak 85105: 742.746
[27]vlak 85111: 742.381 př + 742.362
[28]vlaky 85101, 85102: 742.746
[29]vlak 85000: 742.381 př + 742.126
[30]vlak 85122: 742.381
[31]Mn 54960/55043 (Libeň - Měšice a zpět)
[32]2.záloha Mělník (16:45)
[33]vlak 85122: Pouze na Zahradní Město
[34]vlak 85024: 742.746
[35]Mn z Libně do Měšic, 3x Habbins.
[36]vlak 85012: 742.289
[37]vlak 85109: 130.006
vlak 85110: 742.171 př + 742.136
[38]vlak 85101: 111.026
[39]vlak 85103: 111.026
[40]vlak 85600: 363.233
vlak 85601: 363.243, pozn: Lv
[41]vlak 85103: 122.013 + 111.026 pk, pozn: Lv
vlak 85104: 742.083, pozn: Lv
[42]vlak 85000: 742.442
[43]vlak 85111: 742.442 př + 742.381