prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - září 2023
 TS 851: 810 OŘOD střed SS Čerčany

oběh pro
9. 12.:
TS 851 (810)TS 833 (výňatek) (814.2)TS 834 (výňatek) (814)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
------9215/9224-
1. 9.810.511 810.446
810.633 + 810.446 pk
[1]
810.263 810.621 810.545 810.289 - - 1. 9.
so 2. 9.810.545 810.511 810.446 810.263 810.289 810.621 814.245 + 814.246 pk 814.113 so 2. 9.
ne 3. 9.810.621 810.545 810.511 ! 810.446 810.263 810.289 - 814.113 ne 3. 9.
po 4. 9.810.229 810.446
810.621
[2]
810.263 810.545
810.633
[3]
810.511 810.621 [4] - - po 4. 9.
út 5. 9.810.621 810.229
810.511
[5]
810.446 810.263 810.633 810.511 [6] - - út 5. 9.
st 6. 9.810.511 810.621
810.545 + 810.512 pk
810.545
[7]
810.229 810.446 810.289 810.633 - - st 6. 9.
čt 7. 9.810.545 810.511
810.289
810.289 + 810.512 pk
[8]
810.621 810.229 810.446 810.289 [9] - - čt 7. 9.
8. 9.810.289
810.621
810.487
[10]
810.545 810.511 + 810.487 pk
810.511
[11]
810.621 [12] 810.229
810.229 + 810.289 pk
810.229
[13]
810.446 - - 8. 9.
so 9. 9.810.446
810.545
[14]
810.487 810.263 810.511 [15] 810.446 [16] 810.229 814.223 + 814.224 pk 814.073
810.511
810.349
[17]
so 9. 9.
ne 10. 9.810.229 810.545
810.446
[18]
810.512 810.263 810.511 810.446 [19] - 814.213 + 814.214 pk ne 10. 9.
po 11. 9.810.621 810.263 [20] 810.511 810.446 810.512 810.229 - - po 11. 9.
út 12. 9.810.263 810.621
810.289
[21]
810.229 810.511 810.446 810.512 - - út 12. 9.
st 13. 9.810.289 810.263 810.621 810.229 810.511 810.446 - - st 13. 9.
čt 14. 9.810.446 810.289
810.511
[22]
810.263 810.621 810.229 810.511 [6] - - čt 14. 9.
15. 9.810.511
810.545
[23]
810.446 810.289 810.263 810.621 810.229 - - 15. 9.
so 16. 9.810.229 810.545 810.446 810.289 810.263 810.621 814.216 př + 814.215 814.107 so 16. 9.
ne 17. 9.810.512 810.229 810.545 810.446 810.289 810.263 - 814.107 ne 17. 9.
po 18. 9.810.263 810.446
810.512
[24]
810.289 810.229
810.621
[25]
810.545 810.512 [26] - - po 18. 9.
út 19. 9.810.512 810.263 810.446 810.289 810.621 810.545 - - út 19. 9.
st 20. 9.810.263 810.229
810.621
[27]
810.511 810.446 810.289 810.621 [4] - - st 20. 9.
čt 21. 9.810.621 810.263 810.229 810.511 810.446 810.289 - - čt 21. 9.
22. 9.810.289 810.621 810.263 810.229 810.511 810.446 - - 22. 9.
so 23. 9.810.446
814.113
810.512
[28]
810.289 810.621 810.263 810.229 810.511 814.201 + 814.202 pk 814.113
810.512
814.113
[29]
so 23. 9.
ne 24. 9.810.289 810.512 810.263 [30] 810.621 810.263 [31] 810.229 - 814.113 ne 24. 9.
po 25. 9.810.229 810.621 810.511 810.512 810.263 810.289 - - po 25. 9.
út 26. 9.810.289 810.229 810.621 810.511 810.512 810.263 - - út 26. 9.
st 27. 9.810.263 810.289 810.229 810.621 810.511 810.512 - - st 27. 9.
čt 28. 9.- - - - - 810.511 - 814.107 čt 28. 9.
29. 9.810.289 810.511 810.263 810.229 810.512 810.621 - - 29. 9.
so 30. 9.810.446 810.289 810.511 810.263 810.229 810.512 814.215 + 814.216 pk 814.245 + 814.246 pk so 30. 9.
oběh pro
9. 12.:
------9215/9224-datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den1. den1. den
TS 851 (810)TS 833 (výňatek) (814.2)TS 834 (výňatek) (814)

[1]vlaky 9246, 9024: 810.446
vlak 9025: 810.633 + 810.446 pk
[2]vlak 9202: 810.446
vlaky 9024, 9025: 810.621
[3]vlak 9208: 810.545
vlak 9236: 810.633
[4]vlak 9203: 810.621
[5]vlak 9246: 810.229
vlak 9024: 810.511
[6]vlak 9203: 810.511
[7]vlaky 9232, 9232: 810.621
vlak 9024: 810.545 + 810.512 pk, pozn: 810512 do Prahy Vršovic
vlak 9025: 810.545
[8]vlak 9202: 810.511
vlak 9024: 810.289
vlak 9025: 810.289 + 810.512 pk
[9]vlak 9203: 810.289
[10]vlak 9201: 810.289
vlak 9213: 810.621, pozn: Z technické závady v úseku Čerčany - Zruč nad Sázavou nejede. Ze Zruče nad Sázavou do Ledče nad Sázavou MV 810.621-3.
vlaky 9218, 9223: 810.487
[11]vlak 9217: 810.511 + 810.487 pk, pozn: Návoz 810 do Kácova vlivem MU u Os 9213/9218.
vlak 9222: 810.511
[12]vlaky 9208, 9267, 9226: 810.621
[13]vlak 9209: 810.229
vlak 9216: 810.229 + 810.289 pk, pozn: Odvoz porouchané 810.289 z Ledečka do Čerčan
vlak 9245: 810.229
[14]vlak 9210: 810.446
vlak 9217: 810.545
[15]vlak 9211: Strom na trati v úseku Chabeřice - Zruč n/S zast.
[16]vlak 9225: 810.446
[17]vlak 9207: 814.073, pozn: Čerčany - Kácov 814 073, porucha MJ v Kácově. Kácov - Zruč n/S vlak odřeknut. Zruč n/S - Ledeč n/S 810 511, +60.
vlak 9214: 810.511, pozn: Ledeč n/S - Zruč n/S 810 511. Zruč n/S - Kácov, vlak odřeknut. Kácov - Čerčany 814 073.
vlak 9230: 810.349
[18]vlak 9217: 810.545
vlak 9229: 810.446
[19]vlak 9240: 810.446
[20]vlak 9024: Do stanice Praha Zahradní Město
vlak 9025: Ze stanice Praha Zahradní Město
[21]vlak 9202: 810.621
vlak 9024: 810.289, pozn: Do stanice Praha Zahradní Město
[22]vlak 9202: 810.289
vlak 9024: 810.511
[23]vlak 9201: 810.511
vlak 9223: 810.545
[24]vlak 9202: 810.446
vlak 9024: 810.512
[25]vlak 9261: 810.229
vlak 9249: 810.621
[26]vlak 9203: 810.512
[27]vlak 9219: 810.229
vlak 9024: 810.621
[28]vlak 9210: 810.446
vlaky 9217, 9266: 814.113
vlak 1598: 810.512
[29]vlaky 9207, 9214: 814.113, pozn: Ledeč n/S - Ledečko 814 113. Ledečko - Čerčany 810 446.
vlak 9221: 810.512, pozn: Čerčany - Zruč n/S 810 512. Zruč n/S - Ledeč n/S 814 113.
vlak 9230: 814.113
[30]vlak 9251: 810.263
[31]vlak 9211: 810.263