srpen 2015 září 2015 říjen 2015 listopad 2015 prosinec 2015
aktuální nasazení | přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - prosinec 2015
TS 853 a 854: 810 DKV Praha PP Čerčany

oběh pro
12.12.:
TS 853TS 854datum
1. den2. den3. den1. den2. den
1912319102/19105/19110/19111/19114
/19115/19124/19121/19132/19127
19106/19109/19112/19113
/19120/19117/19128
26103/26104/26107/26108/26111
/26110/26113/26112/26117/26130
/26119/26118/26121/26122
-
út 1.12.810.007 [1] 810.511 810.349 810.472 810.184 út 1.12.
st 2.12.810.349 810.007 810.511 810.184 810.472 st 2.12.
čt 3.12.810.487 [2] 810.349 810.007 810.472 810.184 čt 3.12.
4.12.810.007 810.487 810.349 810.184 810.472 4.12.
so 5.12.810.349 810.007 810.487 810.472 - so 5.12.
ne 6.12.810.487 810.349 810.007 810.472
810.184
[3]
- ne 6.12.
po 7.12.810.511 810.487 810.349 810.184 810.472 po 7.12.
út 8.12.810.349 810.511 810.487 810.472 810.184 út 8.12.
st 9.12.810.487 810.349 810.511 810.184 810.472 st 9.12.
čt 10.12.810.511 810.487 810.349 810.472 810.184 čt 10.12.
11.12.810.349 810.511 810.487 810.184 810.501
810.472
[4]
11.12.
so 12.12.810.487 [5] 810.349 810.511 810.472 - so 12.12.
oběh pro
12.12.:
1912319102/19105/19110/19111/19114
/19115/19124/19121/19132/19127
19106/19109/19112/19113
/19120/19117/19128
26103/26104/26107/26108/26111
/26110/26113/26112/26117/26130
/26119/26118/26121/26122
-datum
1. den2. den3. den1. den2. den
TS 853TS 854

[1]vlak 19125: 810.007
[2]vlak 19125: 810.487
[3]vlaky 26107, 26119: 810.472
vlaky 26118, 26124: 810.184
[4]vlaky 26102, 26109: 810.501
vlaky 8277, 26124: 810.472
[5]vlak 19123: 810.487
„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde
„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich