září 2013 říjen 2013 listopad 2013 prosinec 2013
aktuální nasazení | přehled výkonů | shrnutí | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Aktuální nasazení
TS 101: 163 DKV Česká Třebová