leden 2014 únor 2014 březen 2014 duben 2014 květen 2014 červen 2014 červenec 2014 srpen 2014 září 2014 říjen 2014 listopad 2014 prosinec 2014
aktuální nasazení | přehled výkonů | shrnutí | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - prosinec 2014
TS 101, 102: 163 DKV Česká Třebová

datumTS 101datumTS 102datum
1. dendatum2. dendatum3. dendatum4. dendatum5. dendatum6. dendatum7. dendatum8. dendatum9. dendatum10. dendatum11. dendatum12. dendatum13. dendatum14. dendatum15. dendatum16. den1. dendatum2. den
Sp 1860Sp 1863pkSp 1862Os 5625Sp 1864Os 5623Os 5624Os 5226Os 5207Os 5648Sp 1957Os 5165Sp 1868Os 5232Os 5160Os 5202Os 5225Os 5627Os 5628Os 5641Os 5621pkOs 5634R 934R 925R 946R 931R 940R 957Os 5632Os 5623Os 5624Os 5220Os 5227Os 5637Os 5648R 952R 923Os 5222Os 5205Os 5205Os 5206Os 5621vlOs 5622Os 5625Os 5626R 924R 953Sp 1861Os 5212Os 5219Os 5201Os 5636Os 5631Os 5638Os 5635Os 5640R 924R 953Os 5202Os 5225Os 5627Os 5628Os 5641Os 5200Os 5217Os 5621vlOs 5620vlSp 1862Os 5625Sp 1864Sp 1957Os 5165Sp 1868Os 5232Os 5226Os 5207Os 5201Os 5636Sp 1861Os 5212Os 5219Sp 1955Os 5163Sp 1866R 943R 930R 929R 942Sv 9994Os 9911R 943R 930R 947Sp 1867Os 5166Os 5648Os 5623Os 5624Os 5220Os 5227Os 5637Os 5648Os 5161Os 5160Os 5620pkOs 5623Os 5624Os 5200Os 5217R 934R 925R 926R 949R 920R 921R 948R 927R 944R 951Os 5236Os 5213Sp 1863vlOs 5162Os 5202Os 5225Os 5633Os 5204Os 5204Os 5231Os 5230Os 5235Os 5641Os 5632R 932R 931R 940R 957Os 5621vlOs 5620vlSp 1862Os 5161Os 5160Os 5620pkOs 5623Os 5624Sp 1865Os 5164Os 5644R 950R 945R 928R 935R 922R 941R 932R 929Os 5639Os 5630R 950R 945R 928R 935R 923Os 5631Os 5642Os 5629Os 5041Os 5002Os 5005Os 5030Os 5055Os 5021Os 5000Os 5081Os 5005Os 5006Os 5011Os 5012Sp 1629Os 5024Os 5026Os 5059Os 5004Os 8655Os 5027Os 5032Os 5032Os 5057Os 8650Os 5003Os 5003Sp 1915Sp 1914Os 5079Sp 1626Os 20000Os 5002Os 5002Os 5005Os 5026Os 5022Os 20020Os 20001Sp 1652Sp 1917Sp 1916Os 20029Os 5075Os 5044Sp 1626Os 20047
po 1.12.163.248         - -       - - - - - - - - - - po 1.12.          163.089 163.074 [1]   - - - - - - - po 1.12.        - 163.082 - - - - - - po 1.12.      - -         163.255 [1] [2] - - - - - po 1.12.    - - - - -     163.244   - - po 1.12.    - - -   163.069   - - - 163.069 [3] po 1.12.        163.080 [4] 163.080 [5] 854.205 - - - - - - - po 1.12.  163.233     163.233 - - - - 163.233 [6] 163.233 163.233 [7] po 1.12.      163.084 [8] 163.233 [9] [2] po 1.12.            163.250 [10] - 163.250 [11] 163.250 [12] 163.250 163.250 - - - - - po 1.12.    - - - - - - 163.067     - - - - 163.067 [13] po 1.12.    163.087 163.087 po 1.12.        163.093 - - - 163.093 po 1.12.163.078     - - - - - - po 1.12.163.025     - - - - po 1.12.- 163.098 163.098 [2] - - po 1.12.    - 163.043       po 1.12.- - - - - -         163.045   - - - - po 1.12.
út 2.12. [2] 814.107 163.098 814.151 814.151 - - 163.087 163.087 814.107 - - - - - - - - - - út 2.12.163.248 163.248 750.714 750.714 [2] [2] [2] 750.701 - - - - - - - út 2.12. [2] [2] 163.089 163.089 - 163.089 - - - - - - út 2.12.- - - [2] [2] 814.181 814.107 440.009 440.009 754.030 754.030 - - - - - út 2.12.- - 163.248 [2] - - -   814.151
814.107 pk
814.107 [14] 163.082 - - út 2.12.- - 163.244 163.244 163.244   [2] 814.107 - - - [2] út 2.12. [2] [2] 163.087 [15] 754.050 [2] 440.009 [16] [2] - - - - - - - út 2.12.- - - - - 163.080 163.080 - - 750.714 [17] 750.714 754.050 út 2.12. [2] [2] 754.050 [2] [2] [2] út 2.12. [2]   [2] 163.248 [18] 163.248 163.248 163.248 [19] - 163.248 [20] 163.248 163.248 814.107 - - - - - út 2.12.- - - 163.250 [2] [2] 814.107 814.107 814.151
814.107 pk
814.107
814.151 pk
440.009 - - - - 750.701 út 2.12. [2] 750.701 [2] 163.244 út 2.12.163.087 163.087 [21] 750.701 [22] 750.703 750.703 - - - 814.107 út 2.12. [2] [2] 814.031 [23] - - - - - - út 2.12.844.031 814.075   - - - - út 2.12.- 814.105 814.031   - - út 2.12. [2] 163.043 [24] - 810.458 [25]     814.075 út 2.12.- - - - - - [2] [2] 163.045 [26] 814.031 [27] 163.045 810.578 - - - - út 2.12.
st 3.12.814.107 [28] 814.180 814.107 814.107 - - 814.107 814.107 814.107 - - - - - - - - - - st 3.12.  810.655 750.703 [29] 750.703 163.233 [30] 750.701 [2] 163.233 - - - - - - - st 3.12. [2] 750.701     -   - - - - - - st 3.12.- - - 163.089 163.089 814.053 814.053 810.655 163.089 754.050 754.050 - - - - - st 3.12.- - 814.180 754.030 [14] - - -   163.087 163.087 163.087 - - st 3.12.- - 163.082 163.082 163.082   163.082 163.082 - - - [2] st 3.12.  [2] [2] 754.050 [2] 750.714 750.714 - - - - - - - st 3.12.- - - - - 163.244 163.244 - - 750.703 163.233 163.233 st 3.12.754.050 [2] 754.050 [2] 163.067 163.248 st 3.12.163.248 814.107 [2] 163.248 163.248 163.248 163.248 - 163.248 163.248 163.248 163.250 - - - - - st 3.12.- - - 754.030 754.030 [31] 810.655 810.655 163.244 163.244 163.244 - - - - 163.244 st 3.12. [2] 754.030 754.030 163.082 st 3.12.163.087 750.701 [2] 750.701 163.255 - - - 163.255 st 3.12. [2] 814.136 [32] 814.030 [23] - - - - - - st 3.12.814.049 163.088   - - - - st 3.12.- 814.105 810.630   - - st 3.12.810.296   -   163.043     st 3.12.- - - - - -       163.045 163.045   - - - - st 3.12.
čt 4.12.163.098         - -       - - - - - - - - - - čt 4.12.  163.069 754.030 754.030 163.085       - - - - - - - čt 4.12.163.233 163.233     -   - - - - - - čt 4.12.- - - 163.080               - - - - - čt 4.12.- - 163.093   - - -         - - čt 4.12.- - 163.087           - - -   čt 4.12.  163.084   163.084       - - - - - - - čt 4.12.- - - - -   163.067 - -       čt 4.12.163.074           čt 4.12.163.248             -         - - - - - čt 4.12.- - -   163.250             - - - -   čt 4.12.163.244       čt 4.12.163.082         - - -   čt 4.12.163.255 163.255   - - - - - - čt 4.12.163.061     - - - - čt 4.12.- 163.078     - - čt 4.12.163.043   -         čt 4.12.- - - - - -     163.045       - - - - čt 4.12.
5.12.163.078         - - - - -         - - - - - - 5.12.  163.098             - - - - - - - 5.12.163.085       -   - - - - - - 5.12.- - - 163.233               - - - - - 5.12.- -     - - - - - - - 163.080   5.12.- -   163.093 163.093       - - -   5.12.    163.087           - - - - - - 5.12.- - - - - 163.084   - -     163.074 5.12.163.067         - 5.12.163.074             -       163.087 - - - - - 5.12.- - -   163.248             - - - -   5.12.163.250       5.12.163.244         - - -   5.12.163.082         - - - - 5.12.163.068     - - - - 5.12.- 163.255   - - - 5.12.163.043   -         5.12.- - - - - -   163.045         - - - - 5.12.
so 6.12.- - - - - - - - - - - - - - 163.082           so 6.12.- - - - - - - - - - - - - - - so 6.12.- - - - - -   163.098         so 6.12.- - - - - - - - - - - - - - - - so 6.12.- - - - - - - - - - - - - so 6.12.- - - - - - - - 163.093       so 6.12.- - - - - - - - 163.233           so 6.12.- - - - - - - 163.250   163.242     so 6.12.163.074         - so 6.12.- - - - - - - - - - - - 163.087         so 6.12.- - - - - - - - - - - 163.067         so 6.12.- - - - so 6.12.- - - - - 163.248       so 6.12.- - - - - - 163.244   - so 6.12.- - - - - - - so 6.12.163.255 -   -     so 6.12.- - 163.043       - so 6.12.  163.045 - - - - - - -     -   -   - so 6.12.
ne 7.12.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ne 7.12.- - - - - - - - 163.082             ne 7.12.- - - - - - - 163.255         ne 7.12.- - - - - - - - - - -   163.098       ne 7.12.- - - - - - - - - - - - - ne 7.12.- - - - - - - - 163.093       ne 7.12.- - - - - - - - - - - - - - ne 7.12.- - - - - - - 163.233         ne 7.12.      163.242     ne 7.12.- - - - - - - - - - - - - 163.074       ne 7.12.- - - - - - - - - - - 163.087         ne 7.12.- - - - ne 7.12.- - - - - 163.067       ne 7.12.- - - - - 163.248 - - - ne 7.12.- - - 163.244 163.241 -   ne 7.12.- - - - - - ne 7.12.- - 163.045       163.042 ne 7.12.- - - - 163.043 - - - -     - - - -   ne 7.12.
po 8.12.    163.241     - -       - - - - - - - - - - po 8.12.  163.255             - - - - - - - po 8.12.163.082       -   - - - - - - po 8.12.163.078     - -             - - - - - po 8.12.163.098   - - - - -         - - po 8.12.163.085   - - -       - - -   po 8.12.    163.093         - - - - - - - po 8.12.163.080         - - - -       po 8.12.163.233           po 8.12.163.242             -         - - - - - po 8.12.    - - - - - - 163.074     - - - -   po 8.12.163.087       po 8.12.163.250         - - -   po 8.12.163.067     - - - - - - po 8.12.163.061     - - - - po 8.12.- 163.251     - - po 8.12.    - 163.042 163.048   163.045 po 8.12.- - - - - -   163.043         - - - - po 8.12.
út 9.12.163.251         - -       - - - - - - - - - - út 9.12.  163.241             - - - - - - - út 9.12.163.255       -   - - - - - - út 9.12.- - - 163.082               - - - - - út 9.12.- -     - - -   163.078     - - út 9.12.- - 163.098           - - -   út 9.12.    163.085       163.074 - - - - - - - út 9.12.- - - - -     - -   163.093   út 9.12.163.080     163.085     út 9.12.163.233             -         - - - - - út 9.12.- - - 163.242               - - - - 163.242 út 9.12.163.074     163.080 út 9.12.  163.087       - - -   út 9.12.163.250     - - - - - - út 9.12.163.088     - - - - út 9.12.- 163.067     - - út 9.12.163.045   -         út 9.12.- - - - - -   163.043         - - - - út 9.12.
st 10.12.163.067         - -       - - - - - - - - - - st 10.12.  163.251             - - - - - - - st 10.12.163.241       -   - - - - - - st 10.12.- - - 163.255           163.255 [33] 163.255 [34] - - - - - st 10.12.- -     - - -   163.082     - - st 10.12.- - 163.078           - - - 163.078 [35] st 10.12.    163.098         - - - - - - - st 10.12.- - - - -     - -   163.074 [36] 163.074 st 10.12.      163.093 163.093 [37] 163.093 st 10.12.163.085             -         - - - - - st 10.12.- - - 163.233               - - - - 163.233 [38] st 10.12.163.242       st 10.12.163.080         - - -   st 10.12.163.087     - - - - - - st 10.12.163.066     - - - - st 10.12.- 163.250     - - st 10.12.163.045   -       163.034 st 10.12.- - - - - -   163.043         - - - - st 10.12.
čt 11.12.163.250         - -       - - - - - - - - - - čt 11.12.  163.067             - - - - - - - čt 11.12.163.251       -   - - - - - - čt 11.12.- - - 163.241               - - - - - čt 11.12.- -     - - -   163.255     - - čt 11.12.- - 163.082           - - -   čt 11.12.    163.078         - - - - - - - čt 11.12.- - - - - 163.098   - -       čt 11.12.163.074           čt 11.12.163.093             -         - - - - - čt 11.12.- - - 163.085               - - - -   čt 11.12.163.233       čt 11.12.163.242         - - -   čt 11.12.163.080     - - - - - - čt 11.12.163.025     - - - - čt 11.12.- 163.086     - - čt 11.12.163.034   -         čt 11.12.- - - - - -   163.043         - - - - čt 11.12.
12.12.163.086         - - - - -         - - - - - - 12.12.  163.250             - - - - - - - 12.12.163.067       -   - - - - - - 12.12.- - - 163.251               - - - - - 12.12.- -     - - - - - - - 163.241   12.12.- - 163.255           - - -   12.12.    163.082           - - - - - - 12.12.- - - - - 163.078   - -       12.12.163.098         - 12.12.163.074             -         - - - - - 12.12.- - - 163.093               - - - -   12.12.163.085       12.12.163.233         - - -   12.12.163.242         - - - - 12.12.163.065     - - - - 12.12.- 163.248   - - - 12.12.163.034   -         12.12.- - - - - -   163.043         - - - - 12.12.
so 13.12.- - - - - - - - - - - - - - 163.242           so 13.12.- - - - - - - - - - - - - - - so 13.12.- - - - - -   163.250         so 13.12.- - - - - - - - - - - - - - - - so 13.12.- - - - - - - - - - - - - so 13.12.- - - - - - - - 163.255       so 13.12.- - - - - - - - 163.251           so 13.12.- - - - - - - 163.082         so 13.12.163.078         - so 13.12.- - - - - - - - - - - - 163.074         so 13.12.- - - - - - - - - - -   163.098       so 13.12.- - - - so 13.12.- - - - - 163.093       so 13.12.- - - - - - 163.233   - so 13.12.- - - - - - - so 13.12.163.248 -   -     so 13.12.- - 163.034       - so 13.12.  163.043 - - - - - - -     -   - 163.034 - so 13.12.
datumSp 1860Sp 1863pkSp 1862Os 5625Sp 1864Os 5623Os 5624Os 5226Os 5207Os 5648Sp 1957Os 5165Sp 1868Os 5232Os 5160Os 5202Os 5225Os 5627Os 5628Os 5641datumOs 5621pkOs 5634R 934R 925R 946R 931R 940R 957Os 5632Os 5623Os 5624Os 5220Os 5227Os 5637Os 5648datumR 952R 923Os 5222Os 5205Os 5205Os 5206Os 5621vlOs 5622Os 5625Os 5626R 924R 953datumSp 1861Os 5212Os 5219Os 5201Os 5636Os 5631Os 5638Os 5635Os 5640R 924R 953Os 5202Os 5225Os 5627Os 5628Os 5641datumOs 5200Os 5217Os 5621vlOs 5620vlSp 1862Os 5625Sp 1864Sp 1957Os 5165Sp 1868Os 5232Os 5226Os 5207datumOs 5201Os 5636Sp 1861Os 5212Os 5219Sp 1955Os 5163Sp 1866R 943R 930R 929R 942datumSv 9994Os 9911R 943R 930R 947Sp 1867Os 5166Os 5648Os 5623Os 5624Os 5220Os 5227Os 5637Os 5648datumOs 5161Os 5160Os 5620pkOs 5623Os 5624Os 5200Os 5217R 934R 925R 926R 949R 920datumR 921R 948R 927R 944R 951Os 5236datumOs 5213Sp 1863vlOs 5162Os 5202Os 5225Os 5633Os 5204Os 5204Os 5231Os 5230Os 5235Os 5641Os 5632R 932R 931R 940R 957datumOs 5621vlOs 5620vlSp 1862Os 5161Os 5160Os 5620pkOs 5623Os 5624Sp 1865Os 5164Os 5644R 950R 945R 928R 935R 922datumR 941R 932R 929Os 5639datumOs 5630R 950R 945R 928R 935R 923Os 5631Os 5642Os 5629datumOs 5041Os 5002Os 5005Os 5030Os 5055Os 5021Os 5000Os 5081Os 5005datumOs 5006Os 5011Os 5012Sp 1629Os 5024Os 5026Os 5059datumOs 5004Os 8655Os 5027Os 5032Os 5032Os 5057datumOs 8650Os 5003Os 5003Sp 1915Sp 1914Os 5079Sp 1626datumOs 20000Os 5002Os 5002Os 5005Os 5026Os 5022Os 20020Os 20001Sp 1652Sp 1917Sp 1916Os 20029Os 5075Os 5044Sp 1626Os 20047datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den14. den15. den16. den1. den2. den
TS 101TS 102

[1]+60
[2]odřeknut
[3]Hradec - Čelákovice
[4]Dobřenice - Hradec +120
[5]+90 min.
[6]+75 z důvodu poruchy zab.zař.
[7]Hradec - Nymburk, Nymburk - Praha odřeknut
[8]+40 z důvodu lomu koleje
[9]Mstětice - Hradec odřeknut
[10]Hradec - Chlumec +90
[11]+70, jen Chlumec - Dobřenice
[12]jen Dobřenice - Chlumec
[13]Hradec - Lysá n/L
[14]Týniště - Hradec
[15]Praha - Nymburk odřeknut, Nymburk - Hradec 163.087 s +120 min.
[16]Hradec - Týniště
[17]osmivozová souprava
[18]Hradec - Chlumec, Týniště - Hradec 854.014
[19]+20, Hradec - Chlumec
[20]vlož. 163.084
[21]Praha - Poděbrady
[22]+140 - 170 min.
[23]Pardubice - Česká Třebová
[24]Pardubice - Moravany
[25]Ústí n/O - Lichov, Lichov - Wroclaw EN57
[26]Lichov - Ústí nad Orlicí
[27]Pardubice - Lichov, Lichkov - Klodzko EN 57
[28]jen vlaková lok. (814.107)
[29]v celé trase (Letohrad - Praha)
[30]Nymburk - Praha, Hradec - Nymburk odřeknut
[31]jen vlaková lok. (754.030)
[32]Moravany - Pardubice
[33]odklon přes Poříčany (R 10532)
[34]odklon přes Poříčany (R 10527)
[35]odklon přes Poříčany (R 10538)
[36]odklon přes Poříčany (R 10535)
[37]odklon přes Poříčany (R 10525)
[38]odklon přes Poříčany (R 10530)