prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
aktuální nasazení | přehled výkonů | shrnutí | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - srpen 2016
TS 121: 162 DKV Praha PJ Děčín

datumTS 121datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
R 671R 692R 681R 686R 687R 678R 676Os 6967Os 6957Os 6930Os 6963R 679R 688R 685Sp 1903Sv 21810Lv 71201Os 9206Sv 21811Sp 1900Sp 1901Sp 1902R 690R 683R 684R 689R 674Os 6957R 678R 676R 673R 690R 683R 684R 689R 674Os 6964R 675R 680R 691R 670R 616R 603R 612R 607R 608R 611R 604R 615R 670
po 1.8.  162.037       -         162.013         - - -   162.036     - - - - - - 162.035 -       162.053                   162.038           - po 1.8.
út 2.8.        162.020 -                   - - - -       - - - - - - 162.036 -   162.035           162.053       162.038               - út 2.8.
st 3.8.      162.053   -       162.020           - - - -       - - - - - -   -               162.035             162.038         - st 3.8.
čt 4.8.          -                   - - - -       - - - - - -   -                           162.038           - čt 4.8.
5.8.        162.036   - - -     162.035         - - -               162.020   - -   - - - - - -       -     162.038           - 5.8.
so 6.8.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 162.013               - so 6.8.
ne 7.8.- - - - - - - - - - - - - - - -     - - - - - - - - - - - 162.038 - - - - - - - - - - -   162.013               ne 7.8.
po 8.8.          -                   - - -         - - - - - -   -                       162.037               - po 8.8.
út 9.8.    162.012     -       162.019           - - - - 162.020     - - - - - - 162.035 -                 162.038       162.037             - út 9.8.
st 10.8.162.053         -         162.012         - - - - 162.019   162.020 - - - - - -   - 162.035             162.036       162.037               - st 10.8.
čt 11.8.          -                   - - - -       - - - - - -   -                                       - čt 11.8.
12.8.        162.013   - - -         162.036     - - -           162.012       - -   - - - - - -       -                 - 12.8.
so 13.8.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                 - so 13.8.
ne 14.8.- - - - - - - - - - - - - - - -     - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - -                   ne 14.8.
po 15.8.          -                   - - -         - - - - - -   -                                   362.085
162.019
  - po 15.8.
út 16.8.          -                   - - - -       - - - - - -   -                                       - út 16.8.
datumTS 121datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
R 671R 692R 681R 686R 687R 678R 676Os 6967Os 6957Os 6930Os 6963R 679R 688R 685Sp 1903Sv 21810Lv 71201Os 9206Sv 21811Sp 1900Sp 1901Sp 1902R 690R 683R 684R 689R 674Os 6957R 678R 676R 673R 690R 683R 684R 689R 674Os 6964R 675R 680R 691R 670R 616R 603R 612R 607R 608R 611R 604R 615R 670
st 17.8.          -                   - - - -       - - - - - -   -                                       - st 17.8.
čt 18.8.          -               162.053
162.039 [1]
  - - - -       - - - - - -   -                                       - čt 18.8.
pá 19.8.            - - -               - - -                   - -   - - - - - -       -                 - pá 19.8.
so 20.8.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                 - so 20.8.
ne 21.8.- - - - - - - - - - - - - - - -   162.020 - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - -                   ne 21.8.
po 22.8.          -                   - - -         - - - - - -   -   162.012                               162.038   - po 22.8.
út 23.8.          -                   - - - -       - - - - - -   -           162.035                           - út 23.8.
st 24.8.          -                   - - - -   162.019   - - - - - -   -                             162.038         - st 24.8.
čt 25.8.          -                   - - - -   162.053   - - - - - -   -                                       - čt 25.8.
26.8.            - - -               - - -                   - -   - - - - - -     162.046 - 162.038               - 26.8.
so 27.8.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   162.046             - so 27.8.
ne 28.8.- - - - - - - - - - - - - - - - 162.039   - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - -       162.046           ne 28.8.
po 29.8.          -                   - - -         - - - - - -   -                                       - po 29.8.
út 30.8.          -                 162.046 - - - -       - - - - - -   -                 162.012                     - út 30.8.
st 31.8.          -                   - - - -       - - - - - -   -           162.020                           - st 31.8.
datumR 671R 692R 681R 686R 687R 678R 676Os 6967Os 6957Os 6930Os 6963R 679R 688R 685Sp 1903Sv 21810Lv 71201Os 9206Sv 21811Sp 1900Sp 1901Sp 1902R 690R 683R 684R 689R 674Os 6957R 678R 676R 673R 690R 683R 684R 689R 674Os 6964R 675R 680R 691R 670R 616R 603R 612R 607R 608R 611R 604R 615R 670datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
TS 121

[1]R 685 ukončen v Kralupech n. Vlt.