prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - leden 2018
TS 122 a 123: 163 + 961 DKV Praha PJ Děčín

oběh pro
16. 8.:
TS 122 (163 + 961)TS 123 (163 + 961)datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den
6961pk/783/792pk
/789/786pk/795
/780pk
781/794pk/787
/788pk/793/782pk
1688pk/1689/785
/790pk/791/784pk
/29784
6421/6422pk/6423
/6424pk/6411/6412pk
/6415/6416pk/6955
/1658/6959
6940/6941pk/6942
/6413/6414pk/6419
6400pk/6405/6408pk
/6455/6456pk/6457
/6458pk/6417/6418
6430pk/6403/6406pk
/6409/6410pk/6962
/6967pk/6964
po 1. 1.163.097 + 961.007 163.094 + 961.010 163.077 + 961.005   163.065 + 961.008   163.073 + 961.011 ! po 1. 1.
út 2. 1.163.077 + 961.005 163.097 + 961.007 163.094 + 961.010 163.061 + 961.009   163.065 + 961.008 163.073 + 961.011 út 2. 1.
st 3. 1.163.079 + 961.010 163.077 + 961.005 163.097 + 961.007   163.061 + 961.009   163.065 + 961.008 ! st 3. 1.
čt 4. 1.163.097 + 961.007 163.079 + 961.010 163.077 + 961.005 163.025   163.061 + 961.009   čt 4. 1.
5. 1.163.077 + 961.005
141.012
[1]
163.097 + 961.007
163.079 + 961.010
[2]
163.079 + 961.010
163.097 + 961.007
[3]
163.039
163.073
[4]
163.025 163.073
163.061 + 961.009
[5]
163.061 + 961.009
163.073
163.039
[6]
5. 1.
so 6. 1.163.097 + 961.007 163.079 + 961.010 141.012 163.039 163.073 ! 163.025 ! 163.061 + 961.009 ! so 6. 1.
ne 7. 1.163.094 + 961.012 163.097 + 961.007 163.079 + 961.010 163.073 163.039   163.025 ! ne 7. 1.
po 8. 1.163.065 + 961.010 163.094 + 961.012 163.097 + 961.007   163.073 ! 163.039 !   po 8. 1.
út 9. 1.163.097 + 961.007 163.065 + 961.010 163.094 + 961.012     163.073 ! 163.039 ! út 9. 1.
st 10. 1.163.077 + 961.012 163.097 + 961.007 163.065 + 961.010 163.039 + 961.004     163.073 + 961.011 st 10. 1.
čt 11. 1.163.079 + 961.010 163.077 + 961.012 163.097 + 961.007 163.073 + 961.011 163.039 + 961.004     čt 11. 1.
12. 1.163.097 [7] 163.079 + 961.010 163.077 + 961.012   163.073 + 961.011 163.039 + 961.004   12. 1.
so 13. 1.163.077 + 961.012 163.097 [7] 163.079 + 961.010     163.073 + 961.011 163.039 + 961.004 so 13. 1.
ne 14. 1.163.079 + 961.007 163.077 + 961.012 163.097 [8] 163.039 + 961.004     163.073 + 961.011 ne 14. 1.
po 15. 1.163.097 + 961.006 163.079 + 961.007 163.077 + 961.012 163.073 + 961.011 163.039 + 961.004 !   163.025 po 15. 1.
út 16. 1.163.077 + 961.012 163.097 + 961.006 163.079 + 961.007 163.025 + 961.008 163.073 + 961.011 ! 163.039 + 961.004 !   út 16. 1.
st 17. 1.163.061 + 961.009 163.077 + 961.012 163.097 + 961.006   163.025 + 961.008 163.073 + 961.011 163.039 + 961.004 ! st 17. 1.
čt 18. 1.163.097 + 961.006 163.061 + 961.009 [9] 163.077 + 961.012     163.025 + 961.008 163.073 + 961.011 čt 18. 1.
19. 1.163.077 + 961.012 163.097 + 961.006 163.061 + 961.009 163.073 + 961.004   163.094 + 961.005 163.025 + 961.008 19. 1.
so 20. 1.163.061 + 961.008 163.077 + 961.012 163.097 + 961.006 163.065 + 961.010 163.073 + 961.004   163.094 + 961.005 so 20. 1.
ne 21. 1.163.039 [10] 163.061 + 961.008 163.077 + 961.012 163.094 163.065 + 961.010 163.073 + 961.004   ne 21. 1.
po 22. 1.163.097 + 961.012 163.039 163.061 + 961.008 163.079 + 961.011 163.094 163.065 + 961.010 163.073 + 961.004 po 22. 1.
út 23. 1.163.061 + 961.009 [11] 163.097 + 961.012 163.039
-
163.079 + 961.011
141.012
[12]
163.073 [13] 163.079 + 961.011 [14] 163.094 163.065 + 961.010 út 23. 1.
st 24. 1.163.039 + 961.007 163.061 + 961.009 163.097 + 961.012 163.025 163.073 163.079 + 961.011 163.094 ! st 24. 1.
čt 25. 1.163.097 + 961.012 163.039 + 961.007 163.061 + 961.009   163.025 163.073 ! 163.079 + 961.011 čt 25. 1.
26. 1.163.061 + 961.009 163.097 + 961.012 163.039 + 961.007 163.079 + 961.008   163.025 ! 163.073 ! 26. 1.
so 27. 1.162.019 [15] 163.061 + 961.009 163.097 + 961.012   163.079 + 961.008 !   163.025 ! so 27. 1.
ne 28. 1.163.097 + 961.012 163.061 + 961.009 162.019     163.079 + 961.008 !   ne 28. 1.
po 29. 1.163.039 + 961.006 [11] 163.097 + 961.012 163.061 + 961.009 163.094 163.025   163.079 + 961.008 ! po 29. 1.
út 30. 1.163.061 + 961.009 163.039 + 961.006 163.097 + 961.012   163.094 163.025 163.077 + 961.004 út 30. 1.
st 31. 1.163.097 + 961.005 163.061 + 961.009 163.039 + 961.006     163.094 163.025 st 31. 1.
oběh pro
16. 8.:
6961pk/783/792pk
/789/786pk/795
/780pk
781/794pk/787
/788pk/793/782pk
1688pk/1689/785
/790pk/791/784pk
/29784
6421/6422pk/6423
/6424pk/6411/6412pk
/6415/6416pk/6955
/1658/6959
6940/6941pk/6942
/6413/6414pk/6419
6400pk/6405/6408pk
/6455/6456pk/6457
/6458pk/6417/6418
6430pk/6403/6406pk
/6409/6410pk/6962
/6967pk/6964
datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den
TS 122TS 123

[1]vlak 783: 163.077 + 961.005
vlak 792: 163.077 + 961.005, pozn: Mělník - Ústí n/L odřeknut (závada na TV)
vlaky 789, 786: 141.012
[2]vlak 794: 163.097 + 961.007
vlak 787: 163.097 + 961.007, pozn: Ústí n/L - Liběchov, Mělník - Nymburk 163.079 + 961.010, Nymburk - Kolín odřeknut
vlak 788: 163.079 + 961.010, pozn: Kolín - Nymburk odřeknut
[3]vlak 785: 163.079 + 961.010
vlak 790: 163.079 + 961.010, pozn: Kolín - Mělník, v úseku Liběchov - Ústí n/L 163.097 + 961.007
vlak 791: 163.097 + 961.007
[4]vlak 6424: 163.039
vlak 6411: 163.039, pozn: Ústí n/L - Liběchov, Mělník - Lysá n/L 163.073
vlak 6412: 163.073
[5]vlak 6405: 163.073
vlak 6408: 163.073, pozn: Lysá n/L - Mělník, Liběchov - Ústí n/L 163.061 + 961.009
vlak 6455: 163.061 + 961.009
[6]vlak 6406: 163.061 + 961.009
vlak 6409: 163.061 + 961.009, pozn: Ústí n/L - Liběchov, Mělník - Lysá 163.073
vlak 6410: 163.073, pozn: Lysá - Mělník, Liběchov - Ústí n/L 163.039
vlak 6962: 163.039
[7]namísto Bfhpvee řazeno BDs
[8]neřazen Bfhpvee pouze Bdtee a AB
[9]namísto AB řazeno Bdmtee
[10]namísto Bfhpvee řazeno Bdmtee
[11]namísto Bdtee řazeno Bdmtee
[12]vlak 1688: 163.039
vlak 1689: -, pozn: odřeknut, Sv 1689 se 754.061
vlaky 785, 790: 163.079 + 961.011
vlak 791: 141.012, pozn: souprava AB + BDs + Bdmtee
vlak 784: 141.012, pozn: závada HV v Lysé n/L, v úseku Lysá n/L - Ústí n/L odřeknut.
[13]přeprava neschopné 141.012 + soupravy R 784
[14]vlak 6413: 163.079 + 961.011
vlak 6413: 163.079 + 961.011
[15]souprava BDs + Bdmtee + AB