prosinec 2017 leden 2018 únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - duben 2018
TS 122 a 123: 163 + 961 DKV Praha PJ Děčín

oběh pro
19. 7.:
TS 122 (163 + 961)TS 123 (163 + 961)datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den
6961pk/783/792pk
/789/786pk/795
/780pk
781/794pk/787
/788pk/793/782pk
1688pk/1689/785
/790pk/791/784pk
/29784
6421/6422pk/6423
/6424pk/6411/6412pk
/6415/6416pk/6955
/1658/6959
6940/6941pk/6942
/6413/6414pk/6419
6400pk/6405/6408pk
/6455/6456pk/6457
/6458pk/6417/6418
6430pk/6403/6406pk
/6409/6410pk/6962
/6967pk/6964
ne 1. 4.163.039 + 961.011 163.065 163.097 + 961.009       163.025 ! ne 1. 4.
po 2. 4.163.097 + 961.009 [1] 163.039 + 961.011 163.065 163.025 + 961.005     163.077 + 961.006 po 2. 4.
út 3. 4.163.094 [2] 163.097 + 961.009 ! 163.039 + 961.011   163.025 + 961.005 !     út 3. 4.
st 4. 4.163.039 + 961.011 163.094 ! 163.097 + 961.009 !     163.025 + 961.005 !   st 4. 4.
čt 5. 4.163.073 + 961.009 163.039 + 961.011 ! 163.094 ! 163.061 163.065   163.025 + 961.005 ! čt 5. 4.
6. 4.163.094 + 961.004 163.073 + 961.009 163.039 + 961.011 163.025 + 961.005 163.061 ! 163.065 !   6. 4.
so 7. 4.163.077 + 961.011 163.094 + 961.004 ! 163.073 + 961.009   163.025 + 961.005 ! 163.061 ! 163.079 + 961.012 so 7. 4.
ne 8. 4.163.039 + 961.009 163.077 + 961.011 ! 163.094 + 961.004 !     163.025 + 961.005 ! 163.061 ! ne 8. 4.
po 9. 4.163.097 + 961.004 163.039 + 961.009 ! 163.077 + 961.011 !     163.065 163.025 + 961.005 ! po 9. 4.
út 10. 4.163.077 + 961.011 163.097 + 961.004 163.039 + 961.009       163.065 ! út 10. 4.
st 11. 4.163.039 + 961.009 163.077 + 961.011 163.097 + 961.004         st 11. 4.
čt 12. 4.163.097 + 961.004 163.039 + 961.009 ! 163.077 + 961.011         čt 12. 4.
13. 4.163.077 + 961.011 163.097 + 961.004 ! 163.039 + 961.009 ! 163.061 + 961.006       13. 4.
so 14. 4.163.065 + 961.009 163.077 + 961.011 ! 163.097 + 961.004 !   163.061 + 961.006 !     so 14. 4.
ne 15. 4.163.039 163.065 + 961.009 ! 163.077 + 961.011 !     163.061 + 961.006 !   ne 15. 4.
po 16. 4.163.077 + 961.007 163.039 ! 163.065 + 961.009
163.097 + 961.004
[3]
      163.061 + 961.006 ! po 16. 4.
út 17. 4.163.094 + 961.009 163.077 + 961.007 163.039 [4]         út 17. 4.
st 18. 4.163.039 + 961.011 [5] 163.094 + 961.009 163.077 + 961.007 163.073 + 961.005 163.061 + 961.006     st 18. 4.
čt 19. 4.163.065 + 961.007 163.039 + 961.011 163.094 + 961.009   163.073 + 961.005 163.061 + 961.006 !   čt 19. 4.
20. 4.163.094 + 961.009 163.065 + 961.007 163.039 + 961.011     163.073 + 961.005 163.061 + 961.006 20. 4.
so 21. 4.163.039 + 961.011 163.094 + 961.009 ! 163.065 + 961.007       163.073 + 961.005 ! so 21. 4.
ne 22. 4.163.065 + 961.007 163.094 + 961.009 163.039 + 961.011         ne 22. 4.
po 23. 4.163.073 + 961.011 163.065 + 961.007 ! 163.094 + 961.009     163.061 + 961.006   po 23. 4.
út 24. 4.163.094 + 961.009 163.073 + 961.011 ! 163.065 + 961.007 !       163.061 + 961.006 ! út 24. 4.
st 25. 4.163.025 + 961.007 [6] 163.094 + 961.009 163.073 + 961.011 !         st 25. 4.
čt 26. 4.163.073 [7] 163.025 + 961.007 ! 163.094 + 961.008         čt 26. 4.
27. 4.162.053 [8] 163.073 ! 163.025 + 961.007 !         27. 4.
so 28. 4.163.025 + 961.007 162.053 163.073 !         so 28. 4.
ne 29. 4.163.073 + 961.008 163.025 + 961.007 ! 162.053         ne 29. 4.
po 30. 4.163.097 + 961.005 [9] 163.073 + 961.008 ! 163.025 + 961.007     163.077 + 961.009   po 30. 4.
oběh pro
19. 7.:
6961pk/783/792pk
/789/786pk/795
/780pk
781/794pk/787
/788pk/793/782pk
1688pk/1689/785
/790pk/791/784pk
/29784
6421/6422pk/6423
/6424pk/6411/6412pk
/6415/6416pk/6955
/1658/6959
6940/6941pk/6942
/6413/6414pk/6419
6400pk/6405/6408pk
/6455/6456pk/6457
/6458pk/6417/6418
6430pk/6403/6406pk
/6409/6410pk/6962
/6967pk/6964
datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den
TS 122TS 123

[1]souprava 2x Bdmtee + 961
[2]nevratná souprava: namísto Bfhpvee řazeno Bdmtee
[3]vlak 1689: 163.065 + 961.009
vlak 785: 163.097 + 961.004, pozn: Úsek ÚL Západ - Střekov 163 065 + 961 009, na Střekově porucha 163 065, Střekov - Poděbrady 163 097 + 961 004, Poděbrady - Kolín 810 229
vlak 790: 163.097 + 961.004, pozn: Úsek Kolín - Poděbrady 810 229, z Poděbrad 163 097 + 961 004
[4]souprava 3x Bdmtee
[5]namísto Bdtee řazeno Bdmtee
[6]vlak 783: Namísto Bdtee řazeno Bdmtee
[7]souprava BDs + B + AB
[8]vlak 783: namísto Bfhpvee řazeno Bdmtee
[9]Namísto Bdtee řazeno Bdmtee