prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - únor 2020
 TS 162 a 165: 163 OCÚ střed SÚ Děčín

datumTS 162 (163)TS 165 (163)datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den
Sv 6491Os 6420Os 6850R 783R 792R 789R 786R 795R 780R 781R 794R 787R 788R 793R 782R 602Sv 29602Sp 1940Sp 1943Os 6842Sp 1945R 785R 790R 791R 784Sv 29784Os 6941Os 6942Sp 1948Sp 1941Os 6401Os 5872Os 6402Sp 1971Sp 1970Os 6425Os 6428Os 6431Os 6443Os 5870Os 5877pkOs 5874Os 6404Sp 1946Sp 1953Os 6964
so 1. 2.- -     162.054         163.063                   - - 163.087         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - so 1. 2.
ne 2. 2.- -   163.087           162.054                   - - 163.063         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ne 2. 2.
po 3. 2.    - 163.063           163.087                 -   162.054           163.064       163.071   163.070           163.078       163.072       po 3. 2.
út 4. 2.    - 163.062               163.063             -           163.087     163.072     163.064   163.071           163.070       163.078       út 4. 2.
st 5. 2.    -   163.087           163.062               -     163.063           163.078     163.072   163.064           163.071       163.070       st 5. 2.
čt 6. 2.    -         163.070             163.087       -     163.062             163.063   163.078   163.072           163.064             163.071 čt 6. 2.
7. 2.    - 162.046           163.070                 -   163.087           163.062       163.063   163.078           163.072       163.064       7. 2.
so 8. 2.- -     163.074         162.046                   - - 163.070         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - so 8. 2.
ne 9. 2.- - 163.070             163.074                 162.046 - -           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ne 9. 2.
po 10. 2.

[1]
  163.071 -             163.070               163.074 -               163.064     163.062     163.063           163.078       163.072       po 10. 2.

[1]
út 11. 2.    - 163.072           163.071                 -     163.070         163.074       163.064   163.062           163.063       163.078       út 11. 2.
st 12. 2.    - 163.070             163.072               -     163.071         163.078 163.078     163.074   163.064           163.062       163.063       st 12. 2.
čt 13. 2.  163.063 -             163.070                 -   163.072           163.071       163.078   163.074           163.064       163.062       čt 13. 2.
14. 2.  163.062 -             163.063     163.063         163.070 -               163.087       163.071   163.078           163.074 163.074     163.064       14. 2.
so 15. 2.- -   163.070           163.062                   - - 163.063         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - so 15. 2.
ne 16. 2.- -   162.054           163.070                   - - 163.062         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ne 16. 2.
po 17. 2.  163.064 -             162.054               163.070 -               163.072       163.087       163.071       163.078       163.074       po 17. 2.
út 18. 2.    - 163.063           163.064                 -   162.054             163.074     163.072   163.078 163.087         163.071       163.087 163.078     út 18. 2.
st 19. 2.163.078   -             163.063               163.064 -               163.070       163.074   163.072           163.087       163.071       st 19. 2.
čt 20. 2.    - 162.054           163.078                 -     163.063         163.071       163.070   163.074           163.072       163.087       čt 20. 2.
21. 2.    - 163.063           162.054                 -       163.078       163.087       163.071   163.070           163.074       163.072       21. 2.
so 22. 2.- -   162.035             163.063                 - -     162.054     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - so 22. 2.
ne 23. 2.- -   162.038             162.035                 - - 163.063         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ne 23. 2.
po 24. 2.    - 163.078           162.038               162.035 -               163.072       163.087   163.074 163.071         163.070       163.071 163.074     po 24. 2.
út 25. 2.163.064   -                   163.078           -         162.038       163.074   163.072         163.087           163.071     163.070     út 25. 2.
st 26. 2.    - 162.038               163.064 [2] [3] 163.064         -       163.078       163.063       163.074   163.072           163.087       163.071       st 26. 2.
čt 27. 2.    - 163.078                   162.038         -         163.064     163.070       163.063             163.074 163.072       163.087       čt 27. 2.
28. 2.    -         163.071           163.078         -       162.038           163.087     163.070           163.063       163.074       163.072 28. 2.
so 29. 2.- -         163.064     163.071                   - -     163.078     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - so 29. 2.
datumSv 6491Os 6420Os 6850R 783R 792R 789R 786R 795R 780R 781R 794R 787R 788R 793R 782R 602Sv 29602Sp 1940Sp 1943Os 6842Sp 1945R 785R 790R 791R 784Sv 29784Os 6941Os 6942Sp 1948Sp 1941Os 6401Os 5872Os 6402Sp 1971Sp 1970Os 6425Os 6428Os 6431Os 6443Os 5870Os 5877pkOs 5874Os 6404Sp 1946Sp 1953Os 6964datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den
TS 162TS 165

[1]Orkán Sabina, větší množství mimořádností, oběhy nemusí platit.
[2]v úseku Litoměřice - Kolín odřeknut - závada na TV
[3]odřeknut