prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - prosinec 2021
 TS 461: 440, 640 PP Děčín

oběh pro
19. 5.:
TS 461 (440)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den
6800/6807/6810
/6817/6820/6827
/6830/6837
7083/7086/6843
/6844/6805/6808
/6815/6818/6825
/6828/6835/6848
6841/6802/6809
/6814/6821/6824
/6831
6812/6819/6822
/6829/6832/6893
6892/6803/6806
/6813/6816/6823
/6826/6833/6846
6801/6804/6811
ne 12. 12.163.071
440.006
[1]
440.004 640.102   640.101 440.003 ne 12. 12.
po 13. 12.440.004 440.006
640.101
[2]
440.005 440.003 640.102 640.101 [3] po 13. 12.
út 14. 12.440.006 [4] 440.004 640.101
640.102
[5]
440.005 440.003 [6] 640.102 [7] út 14. 12.
st 15. 12.640.102 440.006 440.004 640.101 440.005 440.003 st 15. 12.
čt 16. 12.440.003 640.102 440.006 440.004 640.101 440.005 čt 16. 12.
17. 12.440.005 ! 440.003 640.102 ! 440.006 ! 440.004 640.101 17. 12.
so 18. 12.440.003 440.004 640.101 640.102 440.005 440.006 so 18. 12.
ne 19. 12.640.102 440.005 440.004 440.006 640.101 440.003 ne 19. 12.
po 20. 12.440.003 640.102 440.006 440.005 440.004 640.101 po 20. 12.
út 21. 12.640.101 440.003 640.102 440.006 440.005 440.004 út 21. 12.
st 22. 12.  640.101 440.003 640.102 ! 440.004 440.005 st 22. 12.
čt 23. 12.440.005 !   640.101 ! 440.003 !   440.004 ! čt 23. 12.
24. 12.440.006 640.102
163.062
[8]
640.101 640.102 [9] 440.003 440.005 24. 12.
so 25. 12.640.102       440.005 440.003 so 25. 12.
ne 26. 12.440.006
844.001
440.003
640.102
440.003
[10]
440.005 [11] 440.003
163.062
640.102
440.004
[12]
440.005
440.003
[13]
640.101
814.044
162.065
440.005
440.003
[14]
640.102
163.062
440.004
440.005
[15]
ne 26. 12.
po 27. 12.440.005 440.004 640.102 640.101 440.003 163.062 po 27. 12.
út 28. 12.640.102
440.006
[16]
440.005 440.004 440.006
163.062
440.003
[17]
640.101 440.003 [18] út 28. 12.
st 29. 12.640.101 440.006 163.074
440.005
[19]
440.004 440.003 440.005 [20] st 29. 12.
čt 30. 12.440.005
163.074
[21]
640.101 440.006 [22] 640.102
163.074
440.006
[23]
440.004 [24] 440.003 čt 30. 12.
31. 12.640.101 163.074 440.005
440.003
[25]
440.005 [26] 440.006 440.003 [27] 31. 12.
oběh pro
19. 5.:
6800/6807/6810
/6817/6820/6827
/6830/6837
7083/7086/6843
/6844/6805/6808
/6815/6818/6825
/6828/6835/6848
6841/6802/6809
/6814/6821/6824
/6831
6812/6819/6822
/6829/6832/6893
6892/6803/6806
/6813/6816/6823
/6826/6833/6846
6801/6804/6811
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den
TS 461

[1]vlaky 6840, 6849, 6800, 6807: 163.071
vlak 6810: 440.006
[2]vlaky 6843, 6805, 6808, 6815, 6818, 6825: 440.006
vlak 6828: 640.101
[3]vlak 6804: 640.101
[4]vlak 6817: Denní výluka jedné TK ÚL-Západ - Bohosudov, všechny vlaky nabírají zpoždění
[5]vlak 6841: 640.101
vlak 6824: 640.102
[6]vlak 6813: vlak 6813: ÚL Západ - čekání na zpožděný Os 6408; z Povrlů (čekání na průjezd R 690) a odj s +20 min
vlak 6816: Až v 12:49 z Děčína
[7]vlak 6801: 640.102
[8]vlak 6805: 640.102
vlaky 6808, 6815: 163.062
[9]vlak 6818: 640.102
[10]vlak 6807: 440.006, pozn: z Teplic do Děčína vlak odřeknut z důvodu technické závady na elektrické jednotce
vlak 6810: 844.001, pozn: z Děčína do Ústí nad Labem hl.n. 844.029, z Ústí nad Labem hl.n. do Chomutova vlak odřeknut, z Chomutova do Kadaně-Prunéřova 844.001
vlak 6817: 440.003, pozn: z Kadaně-Prunéřova do Chomutova 814.044, z Chomutova do Děčína 440.003
vlak 6820: 440.003
vlak 6827: 640.102
vlak 6830: 440.003, pozn: Děčín - Chomutov 440.003, Chomutov - Kadaň-Prunéřov 814.044
[11]vlak 6815: 440.005
[12]vlaky 6802, 6809, 6812: 440.003
vlak 6819: 163.062
vlak 6822: 640.102, pozn: Děčín - Chomutov 640.102, Chomutov - Kadaň-Prunéřov 814.044
vlak 6829: 440.004, pozn: Kadaň-Prunéřov - Chomutov 814.044, Chomutov - Děčín 440.004
vlak 6832: 440.004
[13]vlak 6818: 440.005, pozn: Děčín - Most 440.005, Most - Chomutov 844.018
vlak 6825: 440.003, pozn: Kadaň-Prunéřov - Chomutov 814.044, Chomutov - Děčín 440.003
vlak 6828: 440.003
[14]vlak 6806: 640.101, pozn: z Mostu do Kadaně-Prunéřova vlak odřeknut z důvodu technické závady na elektrické jednotce
vlak 6813: 814.044, pozn: z Kadaně-Prunéřova do Chomutova 814.044, z Chomutova do Děčína 814.045
vlak 6816: 162.065, pozn: Děčín - Teplice 162.065, Teplice - Třebušice 440.004, Třebušice - Chomutov 814.044
vlak 6823: 440.005, pozn: Chomutov - Most 844.001, Most - Děčín 440.005
vlak 6826: 440.005
vlak 6833: 440.003
[15]vlak 6804: 640.102
vlak 6811: 640.102, pozn: z Bíliny do Děčína vlak odřeknut
vlak 6814: 163.062, pozn: Děčín - Chomutov 163.062, Chomutov - Kadaň-Prunéřov 814.044
vlak 6821: 440.004, pozn: Kadaň-Prunéřov - Třebušice 814.044, Třebušice - Děčín 440.004
vlak 6824: 440.004
vlak 6831: 440.005
[16]vlak 6800: 640.102
vlak 6807: -, pozn: Vlak začíná v Chomutově, 640.102 odstavena v Kadani - Prunéřov s poškozeným sběračem
vlaky 6817, 6820: 440.006
[17]vlak 6812: 440.006, pozn: Děčín - Chomutov 440.006, Chomutov - Kadaň-Prunéřov 814.035
vlaky 6819, 6822: 163.062
vlak 6832: 440.003
[18]vlak 6801: 440.003
[19]vlak 6802: 163.074, pozn: Bdt + 2 × B
vlak 6814: 440.005
[20]vlak 6804: 440.005
[21]vlaky 6800, 6807, 6810, 6817, 6820: 440.005
vlak 6827: -, pozn: Teplice - ÚL NAD (porucha TV)
vlak 6830: 163.074
[22]vlak 6841: 440.006
[23]vlak 6812: 640.102
vlak 6819: -, pozn: vlak odřeknut v celé trase
vlak 6822: 163.074, pozn: Chomutov - Kadaň Prunéřov NAD
vlak 6829: 440.006, pozn: Kadaň Prunéřov - Chomutov 844.004, Chomutov - Děčín 440.006
vlak 6832: 440.006
[24]vlak 6816: v úseku Teplice v Čechách - Kadaň Prunéřov odřeknut z důvodu technické závady na elektrické jednotce
[25]vlaky 6802, 6809: 440.005
vlaky 6814, 6821: 440.003
[26]vlak 6819: 440.005
[27]vlak 6811: 440.003