prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Přehled nasazení - únor 2023
 TS 661: 640.1 OŘOD západ PP Děčín

oběh pro
30. 5.:
TS 661 (640.1)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
6800/6807/6810
/6817/6820/6827
/6830/6837
7083/7086/6843
/6844/6805/6808
/6815/6818/6825
/6828/6835/6848
16924/6855/6872
/6879/6878/6885
16926/6857/6856
/6863/6862/6869
/6868/6875/6874
/6881/6880/16947
/16944/16949/16946
/16951
6841/6802/6809
/6812/6819/6822
/6829/6832/6893
6892/6803/6806
/6813/6816/6823
/6826/6833/6846
6801/6804/6811
/6814/6821/6824
/6831/6969/6966
st 1. 2.640.104 640.103 162.065 + 80-30 006 [1] 362.082 + 80-30 007 640.101 640.102 640.106
640.107
[2]
st 1. 2.
čt 2. 2.640.107 640.104 640.103 [3] 162.065 + 80-30 006 640.106 640.101 640.102 čt 2. 2.
3. 2.640.102
[4]
640.107 640.103 [5] 640.104
[6]
640.105
[7]
640.106 640.101 3. 2.
so 4. 2.640.106 [8] 640.102
362.082 + 80-30 007
[9]
640.107 640.101 640.104
[10]
640.105 640.106 [11] so 4. 2.
ne 5. 2.  640.107 640.106 362.082 + 80-30 007 640.104 640.101 640.105 ne 5. 2.
po 6. 2.640.107 640.106   640.103 640.105 640.101 362.082 + 80-30 007
362.087 + 80-30 008
[12]
po 6. 2.
út 7. 2.362.082 + 80-30 007
640.106
[13]
640.107 362.087 + 80-30 008 [14] 640.104 [15] 640.103 640.105 640.101 út 7. 2.
st 8. 2.640.101 [16] [17] 640.106 362.087 + 80-30 008 640.104 640.103 640.105 ! st 8. 2.
čt 9. 2.640.105 640.101 ! 640.106 ! 362.087 + 80-30 008 [18] 640.104 640.103 ! čt 9. 2.
10. 2.640.103 640.106 640.101 [19] 162.061 + 80-30 007 640.107 362.087 + 80-30 008 [20] 640.104
362.087 + 80-30 008
640.104
[21]
10. 2.
so 11. 2.640.104 ! 640.103 ! 640.106 640.101 162.061 + 80-30 007 640.107
362.087 + 80-30 034
[22]
640.105 so 11. 2.
ne 12. 2.640.105 640.106 640.104 640.103 162.061 + 80-30 007 640.101 362.087 + 80-30 034 ne 12. 2.
po 13. 2.640.102 640.104   640.106 640.105 640.101 640.103 po 13. 2.
út 14. 2.640.103 640.102
[23]
640.104 162.061 + 80-30 007 640.106 640.105 640.101 út 14. 2.
st 15. 2.640.101 640.103 640.102 640.104 640.107 640.106 640.105 st 15. 2.
čt 16. 2.640.105 640.101 640.103 640.102 640.104 640.107 640.106
362.087 + 80-30 034
[24]
čt 16. 2.
17. 2.640.106 640.105 640.101 ! 640.103 640.102 640.104 640.107
362.080 + 80-30 007
[25]
17. 2.
so 18. 2.640.106 640.107 640.105
640.104
[26]
640.101
362.087 + 80-30 034
[27]
640.103 640.102 640.104 [28] so 18. 2.
ne 19. 2.  640.104 640.106 640.107 640.103 362.087 + 80-30 034 640.102 ne 19. 2.
po 20. 2.640.104 640.106 640.103 362.087 + 80-30 034
640.101
[29]
640.102 640.105 640.107 po 20. 2.
út 21. 2.640.107 640.104 640.106 [30] 640.103 640.101
362.080 + 80-30 007
[31]
640.102
362.080 + 80-30 007
640.102
[32]
640.105 út 21. 2.
st 22. 2.362.087 + 80-30 011 [33] 362.080 + 80-30 007 640.104 ! 640.106 640.103 362.130
362.087
[34]
640.102 st 22. 2.
čt 23. 2.640.102 640.104 640.106 [35] 640.107 640.106
362.087 + 80-30 011
[36]
640.103 640.105 čt 23. 2.
24. 2.640.105 640.102   640.106 640.107 362.080 + 80-30 007 pk
362.129
640.101
[37]
640.103 24. 2.
so 25. 2.640.103 ! 640.105 640.102 640.104 640.106 640.107 640.101 so 25. 2.
ne 26. 2.640.101 640.107 640.103 640.105 640.106 640.104 162.094 + 80-30 009 [38] ne 26. 2.
po 27. 2.640.102 640.103 640.106 640.107 640.101 640.104 640.105
362.080 + 80-30 011
[39]
po 27. 2.
út 28. 2.640.105 640.102 640.103 640.106 640.107 640.101 640.104 út 28. 2.
oběh pro
30. 5.:
6800/6807/6810
/6817/6820/6827
/6830/6837
7083/7086/6843
/6844/6805/6808
/6815/6818/6825
/6828/6835/6848
16924/6855/6872
/6879/6878/6885
16926/6857/6856
/6863/6862/6869
/6868/6875/6874
/6881/6880/16947
/16944/16949/16946
/16951
6841/6802/6809
/6812/6819/6822
/6829/6832/6893
6892/6803/6806
/6813/6816/6823
/6826/6833/6846
6801/6804/6811
/6814/6821/6824
/6831/6969/6966
datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
TS 661 (640.1)

[1]vlak 6872: 162.065 + 80-30 006
[2]vlak 6804: 640.106
vlak 6824: 640.107
[3]vlak 6855: 640.103
[4]vlak 6807: 640.102
vlak 6830: 640.102, pozn: Najetí vlaku do překážky ve stanici Řetenice. (střešní krytina), +143 min; Most - Kadaň NAD (pád stromu mezi Kyjicemi a Chomutovem)
vlak 6837: -, pozn: Kadaň - Kyjice NAD, Kyjice - Most EJ od Os 6832
[5]vlak 6872: 640.103
[6]vlak 6875: 640.104
vlak 16947: 640.104, pozn: za Osekem pád stromu, provoz přerušen; Osek - Teplice odřeknut; Sv do Litvínova
vlaky 16944, 16949, 16946, 16951: -, pozn: NAD (popadané stromy v Oseku)
[7]vlak 6802: 640.105
vlak 6832: -, pozn: Kyjice - Chomutov pád stromu, provoz přerušen, Kyjice - Kadaň NAD
[8]vlak 6825: 640.106
[9]vlak 6801: 640.102
vlak 6811: 362.082 + 80-30 007
[10]vlak 16924: -, pozn: NAD (popadané stromy v Oseku)
vlak 16941: 640.104
[11]vlak 6805: 640.106
[12]vlak 6804: 362.082 + 80-30 007
vlak 6824: 362.087 + 80-30 008
[13]vlak 6807: 362.082 + 80-30 007
vlak 6810: 362.082 + 80-30 007, pozn: Porucha v žst. Kadaň
vlak 6817: -, pozn: odřeknut
vlak 6820: 640.106
[14]vlak 6872: 362.087 + 80-30 008
[15]vlak 6863: 640.104
[16]vlak 6810: vlak 6810: pouze do Prunéřova
vlak 6817: Kadaň Předměstí - Prunéřov odřeknut
[17]vlak 6808: uváznutí v beznapěťovém úseku mezi Bohosudovem a Proboštovem, odřeknut
[18]vlak 6809: vlak 6809: +36 min z Kadaně; ÚL Sever - Děčín regína?
vlak 6812: Děčín - ÚL Sever regína? (eliminace zpoždění), z ÚL Severu 362.087+8030008
[19]vlak 6855: 640.101
[20]vlak 6803: 362.087 + 80-30 008
[21]vlak 6801: 640.104, pozn: Poškození soupravy vandalismem v Chomutově, +30 min, Povrly - Děčín odřeknut
vlak 6804: 640.104, pozn: Děčín - Povrly odřeknut
vlak 6814: 362.087 + 80-30 008
vlak 6824: 640.104
[22]vlak 6806: 640.107, pozn: Porucha v žst. Chomutov, utržený sběrač.
vlak 6823: 362.087 + 80-30 034
[23]vlak 6805: 640.102
vlak 6848: -, pozn: NAD (výluka)
[24]vlak 6801: 640.106
vlak 6824: 362.087 + 80-30 034
[25]vlak 6804: 640.107
vlak 6814: 362.080 + 80-30 007
[26]vlak 6810: 640.105
vlak 6820: 640.104
[27]vlak 6819: 640.101
vlak 6822: 362.087 + 80-30 034
[28]vlak 6808: 640.104
[29]vlak 6857: 362.087 + 80-30 034
vlak 6856: 640.101
[30]vlak 6878: 640.106
[31]vlaky 6809, 6822: 640.101
vlak 6829: 640.101, pozn: Nestáhnutí sběrače a poškození TV mezi odb. Dubina a Chomutovem; Chomutov - Děčín odřeknut
vlak 6832: 362.080 + 80-30 007, pozn: Chomutov - Kadaň-Prunéřov NAD
[32]vlak 6803: 640.102
vlaky 6806, 6813: 362.080 + 80-30 007
vlaky 6816, 6823: 640.102
vlak 6826: 640.102, pozn: Chomutov - Kadaň-Prunéřov NAD
[33]vlak 6817: 362.087 + 80-30 011
[34]vlak 6803: 362.130, pozn: Do Chomutova 844.016, z Chomutova náhr. souprava 2xB+Bdt
vlaky 6806, 6813, 6816, 6823: 362.130
vlak 6826: 362.087
[35]vlak 6872: 640.106
[36]vlak 6809: 640.106
vlak 6819: 362.087 + 80-30 011
[37]vlak 6803: 362.080 + 80-30 007 pk, pozn: Ukončen v Prunéřove pro závadu brzd
vlak 6813: 362.129
vlak 6816: 640.101
[38]vlak 6808: 162.094 + 80-30 009
[39]vlaky 6804, 6811, 6814, 6821: 640.105
vlak 6824: 362.080 + 80-30 011