január 2022 február 2022 marec 2022 apríl 2022 máj 2022 jún 2022 júl 2022 august 2022 september 2022 október 2022
aktuálne nasadenie | prehľad výkonov | vložiť záznam | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - október 2022
 JHMD: 705.9 a 805.9 Jindřichův Hradec - Obrataň, JH - Nová Bystřice

obeh pre
2. 10.:
TS 701 (705.9)TS 702 (705.9)TS 801 (805.9)dátum
1. deň1. deň2. deň1. deň2. deň
-21252/21253
/21256/21257
21254/21255/21258
/21259/21240
21292/21202/21239
/21232/21227/21208
/21233/21210/21235
/21214/21241/21238
/21219/21243
21221/21230/21231
/21234/21209/21236
/21237/21224
so 1. 10.- 705.905 705.919 so 1. 10.
ne 2. 10.- 705.918 [1] 705.905
705.919
[2]
805.903
705.918
[3]
705.919
[4]
ne 2. 10.
obeh pre
2. 10.:
-21252/21253
/21256/21257
21254/21255/21258
/21259/21240
21292/21202/21239
/21232/21227/21208
/21233/21210/21235
/21214/21241/21238
/21219/21243
21221/21230/21231
/21234/21209/21236
/21237/21224
dátum
1. deň1. deň2. deň1. deň2. deň
TS 701 (705.9)TS 702 (705.9)TS 801 (805.9)

[1]vlaky 21252, 21253, 21256, 21257: 705.918
[2]vlaky 21254, 21255, 21258, 21259: 705.905
vlak 21240: 705.919
[3]vlaky 21202, 21227, 21208, 21210, 21235, 21214, 21241: 805.903
vlaky 21238, 21219, 21243: 705.918
[4]vlak 21230: 705.919
vlak 21224: -, pozn: NAD