únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - duben 2018
 TS 866 a 869: 810 DKV Praha PP Kolín

oběh pro
8. 12.:
TS 866 (810)TS 869 (810)datum
1. den2. den3. den4. den1. den
-----
ne 1. 4.810.216 810.340 - 814.079 ! - ne 1. 4.
po 2. 4.  810.216 ! - 810.340 ! - po 2. 4.
út 3. 4.810.616 814.079 810.340   810.590 út 3. 4.
st 4. 4.814.105 810.616 814.079 ! 810.340 810.590 ! st 4. 4.
čt 5. 4.810.340 814.105 ! 810.616 814.079 ! 810.590 ! čt 5. 4.
6. 4.810.512 810.340 814.105 ! 810.616   6. 4.
so 7. 4.810.616 810.512 -   - so 7. 4.
ne 8. 4.  810.616 ! - 810.512 - ne 8. 4.
po 9. 4.810.512 814.105   810.616   po 9. 4.
út 10. 4.810.616 810.512 814.105     út 10. 4.
st 11. 4.810.340 810.616 810.512 814.105   st 11. 4.
čt 12. 4.814.105 810.340 810.616 ! 810.512 810.590 čt 12. 4.
13. 4.810.512 814.105 810.340 ! 810.616 ! 810.590 ! 13. 4.
so 14. 4.  810.512 - 810.340 ! - so 14. 4.
ne 15. 4.    - 810.512 - ne 15. 4.
po 16. 4.810.512         po 16. 4.
út 17. 4.810.616 810.512 810.340     út 17. 4.
st 18. 4.810.229 810.616 810.512 810.340   st 18. 4.
čt 19. 4.810.340 810.229 810.616 ! 810.512 810.590 čt 19. 4.
20. 4.810.512 810.340 810.229 810.616 ! 810.590 ! 20. 4.
so 21. 4.  810.512 - 810.229 - so 21. 4.
ne 22. 4.810.229   - 810.512 - ne 22. 4.
po 23. 4.810.512 810.229       po 23. 4.
út 24. 4.810.616 810.512 810.229     út 24. 4.
st 25. 4.810.340 810.616 810.512 810.229   st 25. 4.
čt 26. 4.810.229 810.340 810.616 ! 810.512   čt 26. 4.
27. 4.810.512 810.229 810.340 810.616 !   27. 4.
so 28. 4.  810.512 ! - 810.340 ! - so 28. 4.
ne 29. 4.810.616 814.140
810.340
[1]
- 810.512 ! - ne 29. 4.
po 30. 4.  810.616 !   810.340 !   po 30. 4.
oběh pro
8. 12.:
-----datum
1. den2. den3. den4. den1. den
TS 866TS 869

[1]vlak 15600: 814.140, pozn: vlak 15805 810.340
vlak 15882: 810.340