únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | sledovanihv.blogspot.cz/

Přehled nasazení - květen 2018
 TS 866 a 869: 810 DKV Praha PP Kolín

oběh pro
8. 12.:
TS 866 (810)TS 869 (810)datum
1. den2. den3. den4. den1. den
-----
út 1. 5.810.340 !   -   - út 1. 5.
st 2. 5.          st 2. 5.
čt 3. 5.810.340 810.229
810.229 + 814.106 pk
810.229
[1]
      čt 3. 5.
4. 5.  810.340 ! 810.229 !     4. 5.
so 5. 5.810.512 810.616 - 810.229 ! - so 5. 5.
ne 6. 5.  810.512 ! - 810.616 ! - ne 6. 5.
po 7. 5.810.616 810.229 810.340 810.512 !   po 7. 5.
út 8. 5.  810.616 ! - 810.340 ! - út 8. 5.
st 9. 5.810.340 810.512 810.616 ! 810.229 !   st 9. 5.
čt 10. 5.810.616 810.340 810.512 !     čt 10. 5.
11. 5.810.229 810.616 810.340 810.512 !   11. 5.
so 12. 5.810.512 810.229 - 810.340 ! - so 12. 5.
ne 13. 5.810.340 ! 810.512 ! - 810.229 ! - ne 13. 5.
po 14. 5.810.229 810.340   810.512 !   po 14. 5.
út 15. 5.  810.229 ! 810.340 !     út 15. 5.
st 16. 5.810.616 810.340 810.229 810.512   st 16. 5.
čt 17. 5.810.512 810.616 810.340 810.229   čt 17. 5.
18. 5.810.229 810.512 810.616 810.340   18. 5.
so 19. 5.810.340 810.229 - 810.616 - so 19. 5.
ne 20. 5.810.616 810.340 - 810.229 - ne 20. 5.
po 21. 5.810.229 810.616 810.512 810.340   po 21. 5.
út 22. 5.810.340 810.229 810.616 810.512   út 22. 5.
st 23. 5.810.512 810.340 810.229 810.616   st 23. 5.
čt 24. 5.810.616
810.216
[2]
810.512 ! 810.340 810.229   čt 24. 5.
25. 5.810.229 810.216 810.512 810.340   25. 5.
so 26. 5.810.340 810.229 - 810.512 - so 26. 5.
ne 27. 5.810.512 810.340 - 810.229 - ne 27. 5.
po 28. 5.810.229 810.512 810.216 810.340   po 28. 5.
út 29. 5.810.340 810.229 810.512 810.216 !   út 29. 5.
st 30. 5.810.229 810.340   810.512   st 30. 5.
čt 31. 5.810.512 810.229 810.340     čt 31. 5.
oběh pro
8. 12.:
-----datum
1. den2. den3. den4. den1. den
TS 866TS 869

[1]vlak 15623: 810.229
vlak 15607: 810.229 + 814.106 pk, pozn: 814.106 posila v úseku Nymburk - Křinec
vlak 15653: 810.229
[2]vlak 15854: 810.616
vlak 15609: 810.216