prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace

Aktuální nasazení
 TS 170 - 175, 370 - 372: 163 a 361 Slovensko OSD Košice

datumTS 170 (163)TS 171 (163)TS 172 (163)TS 173 (163)TS 174 (162)TS 175 (163)TS 370 (361.1)TS 371 (361.0)TS 372 (361.0)datum
1. den1. den2. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den2. den3. den1. den2. den3. den1. den
REx 1964Os 8831Os 8835Os 8860Os 8861Os 8862Os 8863Os 8804Os 7806Os 7817Os 8821Os 8827Os 8500Os 8507Os 8813Os 8822REx 1936REx 1931Os 7810Os 7821Os 7822Os 7833Os 7809Os 8817Os 8824REx 1762Os 7810Os 7858RR/REx 765Os 8809Os 8861Os 8862Os 8830REx/RR 766Os 8800Os 8502Os 8515Os 8518Os 8525Os 8831Os 3406Os 3480Os 3910Os 3913Os 7825Os 7857Os 7826Os 7803REx 1761REx 1932Sv 8590R 800Sv 7890REx 1763Os 7880Os 7818Os 7827Os 7829Os 7830Os 7873Os 7805Os 8807Os 8814Os 8862Os 8830Os 7800Os 8803Os 7813Os 8861REx 1760Os 7882Os 7822Os 7831Os 7833Os 7802Os 7813Os 7813pkOs 7814Os 7814Os 7823Os 7825Os 7824Os 7826EC 187EC 182EC 181EC 186
po 29. 6.361.121 -   [1]       163.106     -   163.113         362.007 163.107       163.107 361.002     -   162.003           163.108 460.029
460.040
  163.108     361.120 - 361.120
162.006 pk
  361.120 -   - 163.110 163.114 -     361.002 - 163.106   -       163.114   - - 361.122 -   -   - -   - 361.123 -     -   -   - [1]       po 29. 6.
út 30. 6.163.104 -   [1]       361.121     -   163.114           163.113       163.101       -     162.003         163.108 460.041
460.042
          - 163.106     -   - 361.120   -     163.105 -     -       361.123   - - 361.122 -   -   - -   - 163.108 -     -   -   - [1]       út 30. 6.
st 1. 7.361.120 - 163.107 [1]       163.104     - 163.106 163.110         163.114     163.105   163.105     361.120 -   162.003           163.101         163.108 361.121 -       -   - 163.106 163.114 -     363.133 - 163.104   -       361.122   - - 163.113 -   - 361.122 - -   - 362.007 -     -   -   - 361.001       st 1. 7.
čt 2. 7.163.107 - 361.121 [1]         163.106   - 163.113 163.114         163.110     361.120   361.120 163.110     -   162.003             163.108         163.104 -       -   - 361.121 163.107 -     363.133 -     - 163.106   361.005     - - 361.122 -   -   - -   - 361.123 -     -   -   - 361.001       čt 2. 7.
3. 7.361.121 -   [1]       163.113     -   163.107         163.114 163.110 [2]       163.110       -   162.003           163.108           163.106 -       -   - 163.104   -     163.101 -     -     361.123     - - 361.120 -   -   - -   - 361.122 -     -   -   - 361.001   361.123   3. 7.
so 4. 7.361.121   -         163.105       - 163.104       - - - - - - 163.114 - - -     162.003 - - - -   163.108 - - - - - - 361.005 - - -   - 163.106 - - - - - - -   -         361.122       - 163.113 -   - -   -   361.120   - -   -   -           so 4. 7.
ne 5. 7.  -                   -         - - - - - -   - - -       - - - -   - - - - -     - - - -   -   - -     - -   - -                 -   -   -   - -       - -   -   -           ne 5. 7.
po 6. 7.  -                 -                               -               -             -       -   -     -       - -   -           - -   -   -   - -   -   -     -   -   -         po 6. 7.
datumREx 1964Os 8831Os 8835Os 8860Os 8861Os 8862Os 8863Os 8804Os 7806Os 7817Os 8821Os 8827Os 8500Os 8507Os 8813Os 8822REx 1936REx 1931Os 7810Os 7821Os 7822Os 7833Os 7809Os 8817Os 8824REx 1762Os 7810Os 7858RR/REx 765Os 8809Os 8861Os 8862Os 8830REx/RR 766Os 8800Os 8502Os 8515Os 8518Os 8525Os 8831Os 3406Os 3480Os 3910Os 3913Os 7825Os 7857Os 7826Os 7803REx 1761REx 1932Sv 8590R 800Sv 7890REx 1763Os 7880Os 7818Os 7827Os 7829Os 7830Os 7873Os 7805Os 8807Os 8814Os 8862Os 8830Os 7800Os 8803Os 7813Os 8861REx 1760Os 7882Os 7822Os 7831Os 7833Os 7802Os 7813Os 7813pkOs 7814Os 7814Os 7823Os 7825Os 7824Os 7826EC 187EC 182EC 181EC 186datum
1. den1. den2. den1. den2. den1. den1. den1. den1. den2. den3. den1. den2. den3. den1. den
TS 170TS 171TS 172TS 173TS 174TS 175TS 370TS 371TS 372

[1]nepremáva
[2]vlak 7810/7821 - 163.110