prosinec 2018 leden 2019
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování |
| Facebook sledovaček | administrace | sledovanihv.blogspot.cz/

Aktuální nasazení
 TS 771 - 777: 757 a 754 SPD Košice

oběh pro
22. 1.:
TS 771 (754)TS 772 (757)TS 776 (757)TS 777 (757)datum
1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den
-931/814/815
812/7322/340
941/942/343
/813
810/811/816
346/341/342
/345
7362/344/951
/7325
7300/821/7891pk
/7892pk/822/7329
7316/823820/7319/952
/347
801/1935/800
čt 17. 1.- 757.011 813.043
754.055
[1]
757.005 757.018 757.013 754.084 754.014
754.052
[2]
754.010 754.083 757.002 ! čt 17. 1.
18. 1.- 757.018 813.043
757.011
[3]
754.055 757.005 757.013 754.034
757.006
[4]
754.083 754.070 [5] 754.010
754.082
[6]
757.002 ! 18. 1.
so 19. 1.754.055 754.032 754.014 757.011 754.071 754.082 ! 757.013 ! 754.083 757.005 754.070   so 19. 1.
ne 20. 1.757.013 757.006 757.002 754.014 754.032 [7] 754.052 754.055 754.070
813.118
[8]
813.118
754.070
[9]
757.005 757.011 ne 20. 1.
po 21. 1.- 754.036
754.084
[10]
757.013 757.002
757.002 př + 757.018
[11]
754.014 757.005 754.055 754.032 754.052 [12] 754.070 757.011 ! po 21. 1.
út 22. 1.- 754.014 ! 754.084 ! 757.013 ! 757.002 ! 754.070 ! 757.005 ! 754.055 ! 754.032 ! 754.052 ! 757.011 ! út 22. 1.
st 23. 1.- 757.002 ! 754.014 ! 754.084 ! 757.013 ! 754.052 ! 754.070 ! 757.005 ! 754.055 ! 754.032 !   st 23. 1.
čt 24. 1.-                     čt 24. 1.
oběh pro
22. 1.:
-931/814/815
812/7322/340
941/942/343
/813
810/811/816
346/341/342
/345
7362/344/951
/7325
7300/821/7891pk
/7892pk/822/7329
7316/823820/7319/952
/347
801/1935/800
datum
1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den
TS 771TS 772TS 776TS 777

[1]vlak 812: 813.043
vlak 340: 754.055
[2]vlak 7300: 754.014
vlak 822: 754.052
[3]vlak 812: 813.043
vlak 7322: 757.011
[4]vlak 7362: 754.034
vlak 951: 757.006
[5]vlak 7316: 754.070
[6]vlak 820: 754.010
vlak 952: 754.082
[7]vlak 810: 754.032
[8]vlak 7306: 754.070
vlak 822: 813.118, pozn: Prestup v Polomke
[9]vlak 7320: 813.118
vlak 823: 754.070, pozn: Prestup v Polomke
[10]vlak 931: 754.036
vlak 815: 754.084
[11]vlak 941: 757.002
vlak 813: 757.002 př + 757.018
[12]vlak 7316: 754.052
„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich